TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 24.01.2024

Przepisanie ubezpieczenia OC na nowego właściciela – jak zbywca ma przepisać OC samochodu?

image

Obowiązkiem każdego właściciela pojazdu mechanicznego jest wykupienie ubezpieczenia OC i zachowanie ciągłości ochrony. Czy można jednak przepisać ubezpieczenie samochodu, jeśli dojdzie do podarowania auta osobie bliskiej albo do jego sprzedaży? Jak wygląda przeniesienie OC na nowego właściciela?Z tego artykułu dowiesz się:

CO DZIEJE SIĘ Z UBEZPIECZENIEM OC PO SPRZEDAŻY SAMOCHODU?

PRZEPISANIE OC NA NOWEGO WŁAŚCICIELA

CZAS NA PRZEPISANIE OC PO ZAKUPIE AUTA

JAK WYGLĄDA W PRAKTYCE PRZEPISANIE POLISY OC?

CO DZIEJE SIĘ Z UBEZPIECZENIEM OC PO SPRZEDAŻY SAMOCHODU?

Kiedy dochodzi do sprzedaży czy darowizny samochodu innej osobie, dotychczasowy właściciel musi przekazać nabywcy komplet dokumentów związanych z autem, m.in. dowód rejestracyjny pojazdu oraz ubezpieczenie OC. Nowy posiadacz może, ale nie musi korzystać dalej z polisy OC zawartej przez poprzedniego właściciela, aż do czasu wygaśnięcia umowy. Taka polisa nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok, dlatego nie trzeba jej wypowiadać. Wynika to z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Kupujący ma prawo dowolnie wybrać nowego ubezpieczyciela i zdecydować się na taką ofertę OC, która jego zdaniem będzie najlepsza.


Nowy nabywca samochodu musi jednak pamiętać, by nie powstała choćby jednodniowa przerwa w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej komunikacyjnego OC. Jeśli do niej dopuści, poniesie wówczas koszty kary nałożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny adekwatne do długości trwania owej przerwy i typu ubezpieczanego pojazdu.


PRZEPISANIE OC NA NOWEGO WŁAŚCICIELA

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe zostanie poinformowane o fakcie podpisania umowy sprzedaży auta, można dokonać przepisania ubezpieczenia OC na nowego właściciela samochodu. Taka operacja jest całkowicie bezpłatna dla obu stron, choć nabywca pojazdu musi liczyć się z tym, że firma ubezpieczeniowa ma prawo do dokonania rekalkulacji składki. Każde towarzystwo rozstrzyga tę kwestię indywidualnie.


CZAS NA PRZEPISANIE OC PO ZAKUPIE AUTA

Ile czasu na przepisanie ubezpieczenia OC ma zbywca? Musi on pisemnie poinformować swoje towarzystwo o fakcie sprzedaży samochodu i ma na to 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.


Wykonanie tego prostego kroku pozwoli sprzedającemu uwolnić się od obowiązku uiszczania składek – okresowych lub rocznych na OC, czy ponoszenia kosztów kary za brak ochrony ubezpieczeniowej dla auta. Aby ubezpieczyciel nie przygotował dotychczasowemu właścicielowi auta wyceny OC na następny rok, trzeba poinformować o sprzedaży pojazdu. Jeśli zbywca o tym zapomni, mailowo otrzyma kalkulację składki za OC na kolejny rok.


Niedopełnienie tej formalności może przynieść zbywcy konsekwencje finansowe. Ubezpieczyciel może bowiem obciążyć go koniecznością opłacenia składki na OC za okres od sprzedaży samochodu do momentu poinformowania towarzystwa o fakcie zbycia pojazdu. Należy mieć świadomość, że w tym czasie sprzedający wraz z nabywcą samochodu ponoszą solidarną odpowiedzialność za nieuregulowane należności.


JAK WYGLĄDA W PRAKTYCE PRZEPISANIE POLISY OC?

Zgłoszenia sprzedaży można dokonać na odległość, za pomocą internetowego formularza, lub wysłać odpowiedni wniosek pocztą. Każdy ubezpieczyciel może w inny sposób przyjmować zgłoszenia sprzedaży pojazdów, dlatego warto poszukać informacji o procesie przepisania polisy na nabywcę bezpośrednio w towarzystwie, w którym dotychczsas był ubezpieczony pojazd.


Przepisywanie dokumentów nie wymaga fizycznej obecności sprzedającego ani tym bardziej kupującego auto w siedzibie firmy ubezpieczeniowej. Przy sprzedaży samochodu polisa OC przechodzi automatycznie na nowego właściciela.


Kiedy zbywca złoży formularz informujący ubezpieczyciela o sprzedaży auta, już w gestii towarzystwa leży kontakt z kupującym i ewentualna rekalkulacja składki. Nowy właściciel samochodu ma prawo wypowiedzieć umowę OC poprzedniego właściciela i zawrzeć zupełnie nową z wybranym towarzystwem.


W interesie kupującego przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży pojazdu leży to, by miał on ważną umowę ubezpieczenia OC. Jeśli pojazd nie ma ważnego OC, czyli polisa zbywcy jest nieważna, wówczas kupujący musi na własną rękę zadbać o to, by w dniu zakupu pojazdu był on już ubezpieczony.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

 
image

Dodał: Mariusz

24.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto