TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Polityka Prywatności

Informacje o sposobie przetwarzania danych przez TaniaPolisa

§1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Korzystając z usług Serwisu TaniaPolisa.com, dalej: „Serwis”, zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tania Polisa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-343 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. (dalej: „TaniaPolisa” lub „Administrator”).
 3. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie dla Ciebie konkretnych ofert lub porównania ofert lub świadczenia innych usług zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a następnie, w przypadku Twojego zainteresowania i możliwości oferowanych przez Serwis,, zawarcie umowy o korzystanie z takich usług.
 4. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu TaniaPolisa, w celach określonych w poszczególnych, szczegółowych regulaminach świadczenia usług drogę elektroniczną.

§2 Prawa użytkownika

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może stanowić warunek realizacji usług w Serwisie (w tym przedstawienia w ramach porównania ofert ubezpieczeniowych lub finansowych).

§3 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych.

§4 Przekazywanie danych osobowych do podmiotów trzecich

 1. Strona korzysta z wtyczek z sieci społecznościowych.
 2. Zwracamy uwagę, że my, jako dostawca strony internetowej, nie uzyskujemy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez media społecznościowe. Jeśli nie chcesz, aby media społecznościowe powiązywały Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika, wyloguj się z konta użytkownika.
 3. Dane Użytkownika mogą podlegać profilowaniu. Celem takiego przetwarzania jest ujednolicenie profilu Użytkownika poprzez porównanie i ocenę danych pochodzących z różnych źródeł. W tym celu Administrator wykorzystuje dane, które Użytkownik aktywnie przekazuje podczas korzystania z usług serwisu.
 4. Przekazywanie wszelkich informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody.
 5. Możesz w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że prześlesz nam e-mail z wycofaniem zgód.
 6. Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

§5 Pliki Cookies i pixele

 1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”),obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
 2. Możesz zrezygnować ze zbierania plików „cookies” dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki.
 3. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 4. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików „cookies” jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Korzystamy z różnych możliwości reklamowania naszych usług w sieci Internet, w tym na portalach społecznościowych i w różnego rodzaju kanałach tematycznych. Aby móc oceniać, czy podejmowane przez nas działania są skuteczne, a także w celu dopasowania reklam, które widzisz w Internecie i portalach społecznościowych, stosujemy na naszej stronie internetowej, tzw. pixele konwersji.
 6. Pixel to narzędzie pomiarowe, które śledzi, jak reklamy na różnego rodzaju portalach społecznościowych i serwisach internetowych wpływają na zachowania użytkowników stron internetowych TaniaPolisa. Pixel umożliwia monitorowanie sprzedaży, aktywności użytkowników oraz znajdowanie odpowiednich odbiorców reklam, w tym określanie jakie reklamy zostaną Ci wyświetlone, a jakie nie.
 7. Możesz zrezygnować z gromadzenia i udostępniania informacji wydawcom pixeli poprzez odwołanie zgody na przetwarzanie określonych plików cookie.

§6 Odpowiedzialność

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez TaniaPolisa wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, TaniaPolisa może uniemożliwić dostęp do tych danych. TaniaPolisa nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 2. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. TaniaPolisa nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych. TaniaPolisa ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 4. TaniaPolisa udostępnia na stronach Serwisu łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z takich łączy Użytkownik opuszcza strony Serwisu. TaniaPolisa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa. Użytkownik, podejmując próbę uzyskania dostępu do stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni to na własną odpowiedzialność.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, TaniaPolisa nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika.
 6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub TaniaPolisa, Administrator ma prawo zablokować dostęp do Serwisu na czas określony przez siebie. TaniaPolisa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.
 7. TaniaPolisa nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności.

§7 Minimalne wymagania techniczne

 1. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:
  a) procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;
  b) Pamięć operacyjna: 512MB; c) Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit; d) Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca; e) Mysz lub inny manipulator + klawiatura; f) Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s; g) System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne; h) Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript.