TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 29.01.2024

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu? Jaki jest koszt ubezpieczenia OC dla młodego kierowcy?

image

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Ta polisa chroni odpowiedzialność cywilną osoby, która spowoduje wypadek i będzie zobowiązana do pokrycia szkód powstałych na skutek zdarzenia. Co obejmuje ubezpieczenie OC? Jak wiek właściciela wpływa na średnią cenę polisy OC oraz komu przysługują zniżki? Czy niższa będzie cena ubezpieczenia OC dla doświadczonego kierowcy?


młoda kobieta za kierownicą

Z tego artykułu dowiesz się:

UBEZPIECZENIE OC SAMOCHODU - CZYM JEST I CO OBEJMUJE?

CO GROZI ZA BRAK UBEZPIECZENIA SAMOCHODU?

KIEDY BRAK OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SAMOCHODU OC MOŻE ZOSTAĆ WYKRYTY?

Jak wiek właściciela pojazdu wpływa na wysokość składki za OC?

SPOSOBY NA TANIE OC DLA MŁODYCH KIEROWCÓW - JAK SPRAWIĆ, ŻE WYSOKOŚĆ SKŁADKI BĘDZIE NIŻSZA?

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ I CENĘ UBEZPIECZENIA dla młodych kierowców

UBEZPIECZENIE OC SAMOCHODU - CZYM JEST I CO OBEJMUJE?

Ubezpieczenie OC to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Prawo mówi, że każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu powinien mieć ważną przez 12 miesięcy polisę. Ubezpieczenie OC to rodzaj ochrony majątkowej, której przedmiotem jest wyrządzenie szkody w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Obejmuje zatem takie sytuacje jak:


zderzenie z innym pojazdem,

potrącenie pieszego lub rowerzysty,

uderzenie pojazdem w budynek, ogrodzenie lub obiekt publiczny,

inne.

Jeśli dojdzie do którejś z wymienionych sytuacji, ubezpieczenie OC pokryje koszty (poszkodowanego):


naprawy uszkodzonego pojazdu i wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy,

zadośćuczynienia;

badania technicznego po naprawie uszkodzonego pojazdu,

odszkodowania za szkodę całkowitą,

akcji ratunkowej,

jeśli to uzasadnione, również noclegu dla osób, które zostały poszkodowane,

leczenia, rehabilitacji, a także renty,

płatnego parkingu dla uszkodzonego samochodu.

Należy jednak pamiętać również o sytuacjach, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Mowa tu o zdarzeniach, które nie wchodzą w zakres ubezpieczenia OC. Towarzystwo zgodnie z prawem odmówi wypłaty odszkodowania przy:


uszkodzeniu ładunku przewożonego za opłatą, który przewozimy w celu zarobku,

szkodach obejmujących utratę gotówki, sprzętu, biżuterii czy papierów wartościowych,

szkodach wyrządzonych nam samym, wówczas jedna osoba jest zarówno sprawcą, jak i poszkodowanym,

zanieczyszczeniulub skażeniu środowiska.

CO GROZI ZA BRAK UBEZPIECZENIA SAMOCHODU?

Warto pamiętać, że konieczność posiadania ubezpieczenia OC dotyczy także sytuacji, w których pojazd jest nieużywany lub niesprawny i po prostu stoi w garażu czy na parkingu. Jeśli jednak jest zarejestrowany, koniecznie musi mieć polisę OC. Za brak ubezpieczenia grozi kara.


Jaka jest jej wysokość? Zależy to od rodzaju pojazdu, liczby dni braku ochrony oraz przede wszystkim od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego co roku. Brak ochrony powyżej 14 dni to 100% kary za brak ubezpieczenia OC, wynosi bowiem dwukrotność płacy minimalnej. Co istotne, takie wyliczenia dotyczą samochodów osobowych, ponieważ kwoty kar np. dla pojazdów ciężarowych czy motocykli są inne.


Warto jednak pamiętać, że jeśli dany właściciel pojazdu nie miał polisy przez kilka lat, przypuśćmy - od 2016 roku - ale zostanie to wykryte dopiero w roku 2021, zapłaci tylko za ten ostatni rok. Kary nie sumują się i są liczone zgodnie z wysokością ustaloną na obecny czas.


Co ważne, kara za brak OC ma wyznaczone trzy progi i to właśnie od nich zależy wysokość kwoty, jaką w przypadku nieposiadania polisy należy zapłacić:


za brak ciągłości OC do 3 dni wysokość kary wynosi 20% dwukrotności płacy minimalnej ustalonej na dany rok;

brak ciągłości od 4 do 14 dni - 50% dwukrotności płacy minimalnej;

14 dni i więcej - 100% dwukrotności płacy minimalnej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto, a co za tym idzie, kary za brak OC w tym czasie wynoszą:


Samochód osobowy:

1400 zł w przypadku braku ochrony do 3 dni,

3490 zł w przypadku braku ochrony przez 3-14 dni,

6980 zł w przypadku braku ochrony powyżej 14 dni.

Jednocześnie od 1 lipca 2023 roku będą one jeszcze wyższe, ponieważ minimalne wynagrodzenie także wzrośnie - do 3600 zł. 


Biorąc zaś pod uwagę inne pojazdy, w pierwszej połowie 2023 kary za brak OC wynoszą:


Motocykle i motorowery:

230 zł w przypadku braku ochrony do 3 dni,

580 zł w przypadku braku ochrony przez 3-14 dni,

1160 zł w przypadku braku ochrony powyżej 14 dni.

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe, autobusy:

2090 zł w przypadku braku ochrony do 3 dni,

5240 zł w przypadku braku ochrony przez 3-14 dni,

10470 zł w przypadku braku ochrony powyżej 14 dni.

Kary pozostają niewspółmiernie wysokie do tego, ile kosztuje OC. Dlatego nie warto unikać wykupienia ubezpieczenia. Lepiej zapłacić też składkę OC, jaka by ona nie była, a nie ponosić z własnej kieszeni kosztów odszkodowań dla osób poszkodowanych w kolizjach i wypadkach. 


KIEDY BRAK OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SAMOCHODU OC MOŻE ZOSTAĆ WYKRYTY?

Zapłacenie kary za brak polisy grozi nie tylko tym, których zatrzyma do kontroli np. policja czy straż graniczna. Swoje kontrole przeprowadza też Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - korzysta z baz danych ubezpieczonych pojazdów i sprawdza w nich np. zgłoszone szkody, wypłacone odszkodowania czy informacje na temat zawartych umów ubezpieczenia. Jeśli dana kwestia budzi wątpliwości urzędników, przeprowadzane są dodatkowe weryfikacje - gdy przebiegają niepomyślnie, UFG zwraca się do właściciela pojazdu z prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie ważnego OC lub, jeśli pojazd zmienił już właściciela, dokumentów potwierdzających jego sprzedaż. Jeżeli niezmiennie wniosek będzie taki, że polisy nie ma, UFG nałoży karę i wezwie do uiszczenia zapłaty (właścicielowi pojazdu przysługuje możliwość odwołania).


Należy przy tym podkreślić, że nawet jeśli sprawca wypadku nie będzie miał wykupionej polisy OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci w takiej sytuacji odszkodowanie poszkodowanemu. Najprawdopodobniej jednak zwróci się później do sprawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania. Nierzadko są to kwoty, które w przypadku wyrządzenia szkody osobowej sięgają nawet kilkuset tysięcy czy miliona złotych. W takiej sytuacji nawet kilkudniowe opóźnienie w zapłacie OC może zrujnować budżet na wiele lat.


JAK WIEK WŁAŚCICIELA POJAZDU WPŁYWA NA WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZA OC?

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda kwestia cen OC dla młodych kierowców. Powinniśmy zatem wyjaśnić, że za młodego kierowcę przeważnie uważa się osobę w wieku 18-25 lat oraz mającą prawo jazdy krócej niż 36 miesięcy. Wiek ma znaczący wpływ na cenę ubezpieczenia. Dlaczego? Towarzystwa wychodzą z założenia, że im starszy kierowca, tym większe doświadczenie i mniejsze prawdopodobieństwo wypadku. Jednak niektóre firmy nie biorą tego czynnika pod uwagę i nie nakładają zwyżki na OC w przypadku młodych prowadzących auta.


Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu OC dla młodych kierowców? Najczęściej jest ono droższe niż polisy dla bardziej doświadczonych kierowców.  Ci ostatni najczęściej posiadają już kilkuletnią historię ubezpieczeniową, a jej bezszkodowy przebieg pozwala na znaczne obniżenie wysokości składki.


Jeśli chodzi natomiast o zdarzenia drogowe, najwyższy wskaźnik liczby wypadków odnotowuje się właśnie wśród kierowców do 24. roku życia. Według raportu Komendy Głównej Policji za 2022 rok kierowców do 24. roku życia cechował najwyższy wskaźnik liczby takich zdarzeń na 10 tys. populacji, który wynosił 12,01. Dla porównania dla grupy wiekowej 40-59 było to 5,34, a dla osób 60+ tylko 3,64. Przyczyną 41 proc. wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy, było „niedostosowanie prędkości do warunków ruchu”, a o ich ciężkości świadczy 60 proc. zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych.


Bezszkodowa jazda ma wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie OC. Właściciele pojazdów, którzy przez kilka lat nie spowodowali żadnej kolizji, mogą liczyć, że koszty OC, tj. cena składki, będą niższe niż w przypadku tych osób, z których polisy były likwidowane szkody komunikacyjne. Niższą cenę za polisę komunikacyjną mogą zapłacić także te osoby, które ubezpieczają więcej niż jeden samochód, były współwłaścicielami auta, mają pojazd o małej pojemności silnika albo kupują ubezpieczenie AC i OC w pakiecie u tego samego ubezpieczyciela. OC i AC można dodatkowo wzbogacić o assistance czy NNW. Wpływ na cenę OC ma nawet to, w jakim mieście - dużym czy małym - albo na terenie wiejskim wykupywane jest OC.


SPOSOBY NA TANIE OC DLA MŁODYCH KIEROWCÓW - JAK SPRAWIĆ, ŻE WYSOKOŚĆ SKŁADKI BĘDZIE NIŻSZA?

Poza wiekiem kierowcy, który wpływa na wysokość składki za ubezpieczenie OC, znaczenie mają także parametry pojazdu. Istotne są już takie informacje jak marka i model, rok produkcji pojazdu, jego wersja czy przebieg. Nie bez znaczenia jest sposób użytkowania pojazdu – jeśli wykorzystujemy pojazd jako taksówkę, musimy o tym poinformować towarzystwo.


Najczęściej, najniższa składka za ubezpieczenie będzie dotyczyła pojazdów o niskiej pojemności i mocy silnika.


W niektórych sytuacjach również młody kierowca może liczyć na zniżki. Wystarczy, że w młodym wieku zarejestruje na siebie np. skuter, a następnie będzie opłacał za niego obowiązkową polisę. Jeśli przez rok czy nawet kilka lat nie dojdzie do żadnego zdarzenia, wówczas młody kierowca wyrobi sobie pozytywny przebieg historii ubezpieczeniowej.


Dobrym sposobem na tańsze OC dla młodego kierowcy jest dopisanie starszego kierowcy jako współwłaściciela pojazdu. Jeśli będzie to osoba mająca duże doświadczenie i bezszkodową historię ubezpieczenia, cena za polisę może być tańsza nawet o kilkaset złotych. Takie rozwiązanie niesie również za sobą pewne konsekwencje - jeżeli dojdzie do wypadku, obie osoby stracą część zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy. Konieczne jest także zgłoszenie zmian w dowodzie rejestracyjnym. 


SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ I CENĘ UBEZPIECZENIA DLA MŁODYCH KIEROWCÓW

Każda, nawet niewielka promocja może zmienić kwotę polisy, dlatego też warto zwracać na nie uwagę. Często widzimy dostępne kody rabatowe czy zniżki przy płatności kartą bądź zakupie przez internet. W UNIQA nowi klienci, którzy kupują ubezpieczenie samochodu online, mają aż 15% zniżki za zakup polisy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Tylko tyle i aż tyle - zniżka zostanie od razu naliczona.


Ciekawą opcją są także pakiety ubezpieczeń, np. OC z ubezpieczeniem NNW, assistance, ubezpieczeniem nieruchomości czy polisą zdrowotną. Często pojawiają się zniżki na pakiety, dzięki którym oferta staje się naprawdę korzystna, a cena za ubezpieczenie ostatecznie nie jest wcale wysoka. Popularne są zwłaszcza OC+AC.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Rankomat moje polisy, jaka najlepsza porównywarka oc?, LINK4, sprawdzenie polisy, Ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking, Mubi PL, Sposoby na tanie OC, Porównywarka OC, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Mubi, Oc samochodu, OC samochód ciężarowy powyżej 3 5 tony Forum, Ile kosztuje ubezpieczenie ciężarówki, Ubezpieczenie ciągnika siodłowego, Ubezpieczenie naczepy ciężarowej cena, Ubezpieczenie OCP do 3 5t cena, Kalkulator OC AC, Porównywarka ubezpieczeń, LINK4, OC motocykl kalkulator, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla, Najtańsze ubezpieczenie motocykla Forum, UNIQA ubezpieczenie motocykla, Warta ubezpieczenie motocykla, Ubezpieczenie motocykla AC, Rankomat motocykl, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla 125,  HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

29.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto