TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 29.01.2024

Czym jest cesja z umowy ubezpieczenia – kto i jak może dokonać cesji ubezpieczenia?

image

Ustanowienie cesji praw z ubezpieczenia może być wymagane na przykład przy kredytowaniu zakupu samochodu i podpisywaniu z bankiem umowy. Cesja ubezpieczenia zabezpiecza interesy kredytodawcy w sytuacji, gdy przedmiot zabezpieczenia ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu. Jednocześnie możliwa jest też cesja z polisy innego rodzaju, m.in. z ubezpieczenia nieruchomości. Kto i w jaki sposób może jej dokonać? Czym ona jest?Z tego artykułu dowiesz się:

POJĘCIE CESJI – NA CZYM POLEGA CESJA UBEZPIECZENIA?

JAK USTANOWIĆ CESJĘ PRAW Z POLISY NA BANK?

W PRZYPADKU KTÓRYCH UBEZPIECZEŃ USTANAWIANA JEST CESJA PRAW Z UBEZPIECZENIA NA BANK?

KIEDY MOŻLIWE BĘDZIE ZLIKWIDOWANIE CESJI PRAW DO ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA?

POJĘCIE CESJI – NA CZYM POLEGA CESJA UBEZPIECZENIA?

Cesja z umowy ubezpieczenia jest zastrzeżeniem, które zobowiązuje towarzystwo do wypłaty odszkodowania (lub jego ustalonej części) na rzecz określonej osoby trzeciej lub podmiotu, na który ustanowiono tę cesję.


Z cesją mamy do czynienia nie tylko w branży ubezpieczeniowej. Możliwe jest też ustalenie cesji wierzytelności. Z umowy ubezpieczenia cesja praw bardzo często ustanawiana jest na rzecz banku, jako forma zabezpieczenia udzielonego zobowiązania. Stosowana może być również jako dodatkowe zabezpieczenie przy umowach leasingowych.


Z kolei cesja wierzytelności, nazywana również przelewem, jest umową skutkującą zmianą osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania. W tym wymiarze cesję regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 509-516). Warto sprawdzić w przepisach, jak wygląda przeniesienie praw do wierzytelności w takim przypadku.


JAK USTANOWIĆ CESJĘ PRAW Z POLISY NA BANK?

Jeśli osoba ubezpieczona będzie chciała dokonać np. cesji na bank z konkretnego ubezpieczenia, wówczas musi powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Może to zrobić albo w chwili zawierania umowy, albo w okresie trwania ochrony.


Jeśli cesja praw z umowy ubezpieczenia jest konieczna, to np. w naszym towarzystwie wymagane jest wypełnienie elektronicznego formularza. W treści wiadomości należy podać dane kontaktowe osoby ubezpieczonej lub ubezpieczającej mienie, a także informacje dotyczące cesjonariusza (banku), takie jak:


nazwa,

adres siedziby,

NIP,

REGON,

numer rachunku, na który spłacany jest kredyt.

Po wprowadzeniu przez ubezpieczonego wszystkich wymaganych danych wysyłamy dokument umowy cesji ubezpieczenia na adres e-mail podany przez klienta przy zawarciu umowy lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.


W PRZYPADKU KTÓRYCH UBEZPIECZEŃ USTANAWIANA JEST CESJA PRAW Z UBEZPIECZENIA NA BANK?

Najczęściej cesja ubezpieczenia na bank ustanawiana jest, gdy z kredytu samochodowego finansujemy zakup pojazdu. Wówczas realizowana jest na rzecz banku z ubezpieczenia dobrowolnego autocasco, aby dodatkowo zabezpieczyć wierzytelność bankową. Może być to też cesja bankowa z ubezpieczenia mienia – ubezpieczenia mieszkania lub domu, kiedy ubezpieczony jednocześnie jest kredytobiorcą. Cesja najczęściej dotyczy ubezpieczenia murów. W ramach polisy klient może ubezpieczyć stałe elementy oraz ruchomości domowe. Cesji praw żądają w takich sytuacjach banki udzielające kredytów na samochód i kredytów hipotecznych. Gdyby doszło do kradzieży auta, to ubezpieczyciel na podstawie cesji na zabezpieczenie zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania na rzecz banku, który w przypadku zawarcia umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej staje się cesjonariuszem. 


W efekcie ustanowienia cesji ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na rzecz banku, składki na polisę opłaca z kolei ubezpieczony, ale nie będzie miał on prawa do wypłaty ewentualnego odszkodowania. W ramach umowy cesji występuje on w roli cedenta. Jednak w przypadku ubezpieczenia mieszkania, jeżeli dojdzie do szkody, np. kradzież ruchomości domowych, to klient otrzyma odszkodowanie.


Jeśli zawierane jest ubezpieczenie z cesją ewentualnego odszkodowania na bank w formie dobrowolnego autocasco oznacza to, że w przypadku uszkodzenia pojazdu w okresie trwania ochrony, kwota wyliczonego odszkodowania z konta towarzystwa najpierw może trafić w całości do banku. Ten dopiero przekaże posiadaczowi uszkodzonego, kredytowanego auta kwotę potrzebną na pokrycie kosztów naprawy, zgodnie z ustalonym zakresem ochrony. W innym przypadku posiadacz pojazdu musi uzyskać zgodę banku na przekazanie pieniędzy pochodzących z odszkodowania do warsztatu, w którym auto będzie poddane naprawie albo bezpośrednio do właściciela, jeśli to on sam ma zorganizować likwidację szkody.


W przypadku gdy pojazd zostałby skradziony, to cesja ubezpieczenia auta pokryłaby straty banku związane z udzieleniem kredytu samochodowego właścicielowi auta. Towarzystwo w pierwszej kolejności wypłaci wówczas odszkodowanie z AC bankowi, a jeśli po opłaceniu zobowiązań ubezpieczonego wobec tej instytucji zostanie jeszcze jakaś część świadczenia, otrzyma ją właściciel samochodu.


KIEDY MOŻLIWE BĘDZIE ZLIKWIDOWANIE CESJI PRAW DO ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA?

Ubezpieczyciel ją anuluje, jeśli klient przedstawi zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu lub zniesieniu cesji. W celu zawiadomienia towarzystwa o wygaśnięciu praw z polisy i konieczności dokonania z tego powodu zmiany w umowie ubezpieczenia, klient powinien wysłać mu wiadomość i dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego spłatę zobowiązania kredytowego lub zniesienie cesji. Po wprowadzeniu stosownych modyfikacji cesja w banku przestaje obowiązywać w danym ubezpieczeniu.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Rankomat moje polisy, jaka najlepsza porównywarka oc?, LINK4, sprawdzenie polisy, Ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking, Mubi PL, Sposoby na tanie OC, Porównywarka OC, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Mubi, Oc samochodu, OC samochód ciężarowy powyżej 3 5 tony Forum, Ile kosztuje ubezpieczenie ciężarówki, Ubezpieczenie ciągnika siodłowego, Ubezpieczenie naczepy ciężarowej cena, Ubezpieczenie OCP do 3 5t cena, Kalkulator OC AC, Porównywarka ubezpieczeń, LINK4, OC motocykl kalkulator, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla, Najtańsze ubezpieczenie motocykla Forum, UNIQA ubezpieczenie motocykla, Warta ubezpieczenie motocykla, Ubezpieczenie motocykla AC, Rankomat motocykl, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla 125,  HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

29.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto