TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 29.01.2024

Jak odzyskać zatrzymany dowód rejestracyjny? Co mówi o tym prawo o ruchu drogowym?

image

Zgodnie z prawem po drogach mogą poruszać się tylko pojazdy, które mają ważny dowód rejestracyjny. Jeśli zostanie on zatrzymany np. przez policję, wówczas samochód nie powinien uczestniczyć w ruchu drogowym. Gdzie odebrać dowód rejestracyjny zabrany przez służby? Czym grozi brak dokumentów podczas kontroli?


zepsute auto

Z tego artykułu dowiesz się:

DOWÓD REJESTRACYJNY PODSTAWOWYM DOKUMENTEM POJAZDU

ZABRANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO – KIEDYŚ I DZIŚ W ŚWIETLE PRAWA O RUCHU DROGOWYM

ZATRZYMANIE PRZEZ POLICJĘ DOWODU REJESTRACYJNEGO POJAZDU ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN TECHNICZNY

WIRTUALNIE ZATRZYMANY DOWÓD REJESTRACYJNY – CZY MOŻNA JEŹDZIĆ DALEJ?

GDZIE ODBYWA SIĘ ODBIÓR ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO PRZEZ POLICJĘ?

CO ZROBIĆ, JEŚLI ZGUBIŁEM DOWÓD REJESTRACYJNY?

DOWÓD REJESTRACYJNY PODSTAWOWYM DOKUMENTEM POJAZDU

O ile prawo jazdy uprawnia kierowcę do jazdy samochodem, o tyle najistotniejszym dokumentem pojazdu jest dowód rejestracyjny. Potwierdza on fakt dopuszczenia pojazdu do ruchu, zawiera dane techniczne auta oraz dane personalne jego posiadacza.


Jeszcze do niedawna za jazdę samochodem bez dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej policja mogła nałożyć na kierowcę mandat. Od 1 października 2018 roku prowadzący auta nie muszą mieć już przy sobie tego dokumentu, podobnie nie jest obowiązkowe posiadanie przy sobie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC. Brak dowodu rejestracyjnego podczas kontroli nie jest powodem do nałożenia mandatu. Nie oznacza to jednak, że dokument ten nie może zostać zabrany. W razie uzasadnionych przesłanek możliwe jest wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję. Oznacza to jednocześnie zakaz dalszej jazdy takim samochodem.


ZABRANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO – KIEDYŚ I DZIŚ W ŚWIETLE PRAWA O RUCHU DROGOWYM

Niegdyś kierowca mógł stracić dowód rejestracyjny podczas kontroli drogowej. Jeśli policja zabrała dokument np. po wypadku, można go było odebrać w urzędzie. Możliwe było też fizyczne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez diagnostę, jeśli stan pojazdu był zły, albo odebranie dowodu przez drogówkę ze względu na nieważne badanie techniczne. Teraz jednak procedury te są inne.


Może się zdarzyć, że dowód rejestracyjny zabrany przez policję nie znajdzie się fizycznie w rękach funkcjonariusza.


Po zmianach w prawie, jakie wprowadzono od 1 października 2018 roku, nie ma obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu czy potwierdzenia opłacenia obowiązkowej polisy OC. Co dzieje się, jeśli auto nie spełnia wymogów dopuszczenia do ruchu drogowego, a jego kierowca nie ma przy sobie dowodu rejestracyjnego? Podczas kontroli drogowej funkcjonariusz policji może zatrzymać dokument wirtualnie, w systemie CEPiK. Uregulowano to na mocy art. 132 ust. 1b ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wskazano w nim, że zatrzymanie dowodu rejestracyjnego nastąpić może poprzez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu dokumentu do centralnej ewidencji pojazdów. Nie musi więc dochodzić do fizycznego odebrania.


Obecnie dzięki funkcjonalności systemu CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) policja informuje urząd o zabraniu dowodu rejestracyjnego wprost z kontroli drogowej w trybie online. Od chwili wprowadzenia w życie takiej zmiany funkcjonariusze często korzystają z wirtualnego zatrzymania tego dokumentu.


ZATRZYMANIE PRZEZ POLICJĘ DOWODU REJESTRACYJNEGO POJAZDU ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN TECHNICZNY

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu przez funkcjonariuszy policji musi mieć swoje przyczyny. Policja zablokuje go online lub odbierze kierowcy, jeśli:


pojazd w opinii policji zagraża bezpieczeństwu, porządkowi ruchu lub narusza wymagania dotyczące ochrony środowiska,

pojazd nie ma ważnego badania technicznego,

policja stwierdzi zniszczenie dowodu rejestracyjnego całkowicie lub w stopniu powodującym jego nieczytelność,

funkcjonariusz ma uzasadnione przypuszczenie czy uzasadnione podejrzenie podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego,

funkcjonariusz stwierdzi, że badanie techniczne pojazdu przeprowadził podmiot nieposiadający odpowiednich uprawnień,

pojazd nie ma aktualnej polisy OC,

dane w dowodzie rejestracyjnym nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Bardzo często dochodzi do zatrzymania dowodu rejestracyjnego po wypadku drogowym, gdy uszkodzeniu ulegną np. zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy. Poruszanie się takim pojazdem po drodze jest niebezpieczne. Choć kierowca nie musi wozić ze sobą potwierdzenia zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, to musi je posiadać.


WIRTUALNIE ZATRZYMANY DOWÓD REJESTRACYJNY – CZY MOŻNA JEŹDZIĆ DALEJ?

Pomimo tego, że policja może wirtualnie zabrać dowód rejestracyjny i w związku z tym kierowca może nadal mieć w ręce swój papierowy dokument, nie powinien poruszać się pojazdem. Po zabraniu tego dokumentu organ kontroli ruchu drogowego wydaje pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego, które może uprawniać do użytkowania pojazdu tylko przez oznaczony czas, nieprzekraczający 7 dni. To dokument potwierdzający zatrzymanie dowodu pojazdu. Pozwala to kierowcy np. wrócić do domu czy pojechać samochodem do warsztatu celem jego naprawy. Kategorycznie nie można jeździć autem po upływie wskazanego na pokwitowaniu czasu, aż do usunięcia przyczyny zatrzymania dokumentu i elektronicznego zwrotu dowodu rejestracyjnego przez dany organ. Jak sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest zatrzymany? Można to zrobić w bazie CEPiK, gdzie policja powinna zarejestrować zatrzymanie.


GDZIE ODBYWA SIĘ ODBIÓR ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO PRZEZ POLICJĘ?

Odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję nie wymaga wizyty właściciela pojazdu w urzędzie. Zwrot zatrzymanego dokumentu zabranego elektronicznie odbywa się online, poprzez odnotowanie odpowiedniej informacji w CEPiK. Taki elektroniczny odbiór zatrzymanego dowodu nastąpi dopiero po ustaniu przesłanek, które spowodowały odebranie dokumentu. By było to możliwe, należy poinformować urząd np. o naprawie pojazdu i o tym, że pozytywnie przeszedł on przegląd techniczny. Jeśli ostatecznie dojdzie do zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego online, wówczas w CEPiK znajdzie się odpowiednia adnotacja.


CO ZROBIĆ, JEŚLI ZGUBIŁEM DOWÓD REJESTRACYJNY?

Jak postępować w przypadku, gdy okaże się, że nie możemy znaleźć dowodu rejestracyjnego? Zaginięcie dokumentu należy zgłosić do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zameldowania właściciela pojazdu. Następnie trzeba złożyć wniosek o wydanie tzw. wtórnika dokumentu.


Jeśli zaś zachodzi podejrzenie, że dowód rejestracyjny pojazdu nie został zgubiony, ale skradziony, należy udać się na policję i zgłosić ten fakt.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Rankomat moje polisy, jaka najlepsza porównywarka oc?, LINK4, sprawdzenie polisy, Ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking, Mubi PL, Sposoby na tanie OC, Porównywarka OC, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Mubi, Oc samochodu, OC samochód ciężarowy powyżej 3 5 tony Forum, Ile kosztuje ubezpieczenie ciężarówki, Ubezpieczenie ciągnika siodłowego, Ubezpieczenie naczepy ciężarowej cena, Ubezpieczenie OCP do 3 5t cena, Kalkulator OC AC, Porównywarka ubezpieczeń, LINK4, OC motocykl kalkulator, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla, Najtańsze ubezpieczenie motocykla Forum, UNIQA ubezpieczenie motocykla, Warta ubezpieczenie motocykla, Ubezpieczenie motocykla AC, Rankomat motocykl, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla 125,  HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

29.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto