TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 28.01.2024

Kim jest ubezpieczyciel – za co jest odpowiedzialny?

image

Kiedy chcemy kupić ubezpieczenie, dobrze jest zapoznać się z ofertą firm, które dają możliwość skorzystania z takiej ochrony. Tylko kim w zasadzie jest ubezpieczyciel? Jakie musi spełnić warunki, żeby móc zawierać z klientami umowy? Kto może być ubezpieczającym?


uścisk dłoni

Z tego artykułu dowiesz się:

Ubezpieczyciel – kto nim może być?

Jak wybrać najlepszego ubezpieczyciela?

UBEZPIECZYCIEL – KTO NIM MOŻE BYĆ?

Określenia ubezpieczyciel używa się w odniesieniu do firm, które dają zainteresowanym możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wymaga uzyskania zezwolenia, a wiarygodność podmiotu musi być potwierdzona. Ubezpieczeniami mogą się zajmować osoby, które prowadzą:


spółkę europejską,

spółkę akcyjną,

towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

Żeby uzyskać zezwolenie, trzeba najpierw złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego. Można tego dokonać listownie, pisząc na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00–549 Warszawa – lub podczas wizyty w urzędzie. Dokument wydaje się dla jednej grupy ryzyk lub większej ich liczby. Trzeba również pamiętać o załącznikach, które należy dołączyć do pisma. Cała ich lista jest dostępna na stronach urzędowych. Wniosek zostanie poddany weryfikacji, a kiedy zostanie zaakceptowany, podmiot otrzyma zezwolenie na prowadzenie towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli decyzja będzie negatywna, można się od niej odwołać. Przewidziano na to 14 dni, od dnia doręczenia. Po otrzymaniu zezwolenia firma, ma 12 miesięcy na rozpoczęcie działalności. Za jej początek uznaje się dzień, w którym sprzedane zostanie pierwsze ubezpieczenie, tj. od momentu zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia.


Drugą stroną umowy może być:


Ubezpieczający – czyli osoba zawierająca umowę. Nie w każdym przypadku musi to być ten, kogo ma obejmować ochrona ubezpieczeniowa. Np. umowę ubezpieczenia szkolnego zawiera rodzic, gdyż niepełnoletni nie ma takiego prawa. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków to ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym.

Ubezpieczony – czyli osoba objęta polisą. Np. umowę ubezpieczenia grupowego zawiera firma, która zapewnia pracownikom taką ochronę, ale objęci są nią zatrudnieni. Co więcej, w tego typu przypadkach ubezpieczonymi mogą być również najbliżsi pracownika, czyli osoby niezwiązane z daną firmą.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają pewne prawa i obowiązki. Np. w zakresie obligatoryjnego ubezpieczenia komunikacyjnego OC – nie wolno im odmówić zapewnienia ochrony zainteresowanemu, o ile oczywiście ubezpieczyciel otrzymał zgodę na oferowanie takiej ochrony. 


JAK WYBRAĆ NAJLEPSZEGO UBEZPIECZYCIELA?

Skąd mamy wiedzieć, z którym ubezpieczycielem najlepiej współpracować? W końcu wszystkie towarzystwa dostępne na rynku otrzymały zezwolenie na działalność od Komisji Nadzoru Finansowego i zostały szczegółowo zweryfikowane. Przy wyborze odpowiedniej ochrony należy zwrócić uwagę na wiele czynników:


Wynik kalkulacji – w przypadku większości polis możemy skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń, który znajduje się na stronie towarzystwa i na tej podstawie porównać, który ubezpieczyciel ma najlepszą ofertę.

Zakres ochrony – z reguły zakres ubezpieczenia zależy od ustaleń pomiędzy ubezpieczycielem a klientem. Często zainteresowany ma do wyboru kilka pakietów ochronnych, np. w przypadku assistance. To, na jaki zakres ochrony się zdecydujemy, ma duży wpływ na jej cenę.

Doświadczenia z ubezpieczycielem – gdy korzystamy już z jakiejś ochrony w danym towarzystwie należy znaleźć odpowiedzi na pytania czy jesteśmy zadowoleni ze współpracy? Czy uzyskaliśmy profesjonalną pomoc? Czy bez problemów dostaliśmy świadczenie z ubezpieczenia? Są to istotne argumenty, które przemawiają za danym towarzystwem.

W przypadku niektórych polis może się wydawać, że w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym będziemy mieć zapewnioną dokładnie taką samą ochronę. Doskonałym przykładem jest ubezpieczenie OC – każdy ubezpieczyciel, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązków, ma obowiązek zagwarantować identyczny zakres ubezpieczenia. Minimalne sumy gwarancyjne muszą wynosić 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych i 1,05 mln euro dla szkód majątkowych. Czy jednak aby na pewno nie ma różnic między ofertami ubezpieczycieli? Jak najbardziej można takie zauważyć. Chodzi o:


Zasady wydawania zielonej karty – podróżując do innych krajów, często będziemy potrzebować nie tylko potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC, ale również zielonej karty. Certyfikat ten zaświadcza, że samochód jest ubezpieczony w kraju, w którym jest zarejestrowany. Ubezpieczyciele wydają ten dokument na różnych zasadach. Może on być dostępny całkowicie za darmo dla korzystających z OC, ale może być również wymagana dodatkowa płatność.

Dostępność bezpośredniej likwidacji szkody – czyli w skrócie BLS. Nie wszyscy ubezpieczyciele przystąpili do tego systemu. Co on daje? Otóż szkodę możesz zgłosić nie tylko do zakładu ubezpieczeń sprawcy, ale również do swojego ubezpieczyciela, u którego posiadamy OC. To okazja do oceny tego, jak działa ubezpieczyciel.

Dodatki w cenie – zawarcie umowy ubezpieczenia OC nie oznacza, że w ramach usługi otrzymamy tylko taką ochronę. Towarzystwo może zaoferować również nieodpłatnie np. podstawowy pakiet assistance. 

Jak zatem widać, komunikacyjne OC należy wybierać, biorąc pod uwagę nie tylko cenę. Zakres ochrony jest ważnym argumentem przemawiającym za daną propozycją, nawet wtedy, jeśli jest ona trochę droższa.


W większości przypadków znalezienie odpowiedniego ubezpieczyciela będzie wymagać przeanalizowania wielu czynników. Jeśli szukamy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, to powinniśmy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:


Zakres ochrony – czyli z jakich świadczeń w ramach ubezpieczenia można skorzystać. Ważne jest to, ilu specjalistów jest do dyspozycji i ile wynosi okres oczekiwania na konsultację. Warto zwrócić uwagę również na to, z jakich badań można skorzystać w ramach ochrony. Im szerszy zakres, tym lepiej.

Wybór wariantów – ubezpieczyciel powinien dać możliwość dopasowania ochrony do potrzeb klienta. 

Dostępność placówek medycznych – czy w danej miejscowości lub w okolicy znajdują placówki medyczne, z których można korzystać w ramach ubezpieczenia?

Dla kogo jest dostępne – ile można mieć maksymalnie lat, żeby korzystać z ochrony?

W przypadku każdego ubezpieczenia znaczenie mogą mieć inne czynniki. Przed zawarciem umowy koniecznie trzeba zapoznać się z treścią OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia). Kwestie, które powinny być szczególnie interesujące to wykluczenia odpowiedzialności, czyli przypadki, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania czy nie pokryje kosztów świadczenia. Ważny jest również okres karencji tzn. od kiedy ubezpieczyciel zapewnia ochronę w przypadku danego ryzyka. Jest on stosowany m.in. przy wypłacie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka i wynosi najczęściej 9 miesięcy.


Kolejną ważną kwestią jest okres umowy. W zależności od rodzaju ochrony do wyboru może być różny czas jej trwania. Np.:


Komunikacyjne OC – standardowa umowa jest zawierana na 12 miesięcy. Ewentualnie można skorzystać także z krótkoterminowego OC obowiązującego przez minimum 30 dni, ale jest ono dostępne wyłącznie w wybranych przypadkach. 

Assistance – okres ubezpieczenia może wynosić 12 miesięcy, ale jest również opcja wykupienia ochrony na 7, 15 czy 30 dni. 

Ubezpieczenie turystyczne – umowa może obowiązywać nawet tylko przez jeden dzień. 

Czas trwania umowy może być jednym z kryteriów wyboru ochrony. Wybierając ubezpieczenie, zwracajmy uwagę nie tylko na wysokość składki, ale przede wszystkim na zakres ochrony. 

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Rankomat moje polisy, jaka najlepsza porównywarka oc?, LINK4, sprawdzenie polisy, Ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking, Mubi PL, Sposoby na tanie OC, Porównywarka OC, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Mubi, Oc samochodu, OC samochód ciężarowy powyżej 3 5 tony Forum, Ile kosztuje ubezpieczenie ciężarówki, Ubezpieczenie ciągnika siodłowego, Ubezpieczenie naczepy ciężarowej cena, Ubezpieczenie OCP do 3 5t cena, Kalkulator OC AC, Porównywarka ubezpieczeń, LINK4, OC motocykl kalkulator, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla, Najtańsze ubezpieczenie motocykla Forum, UNIQA ubezpieczenie motocykla, Warta ubezpieczenie motocykla, Ubezpieczenie motocykla AC, Rankomat motocykl, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla 125,  HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

image

Dodał: Mariusz

28.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto