TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 27.01.2024

Badania kierowców zawodowych – jakie należy wykonać?

image

Kierowca zawodowy to bardzo odpowiedzialna i stresująca praca. Taka osoba musi dbać o bezpieczeństwo przewożonych osób i ładunku, powierzonego pojazdu oraz przestrzegać rozkładu jazdy. Dlatego badania kierowców zawodowych obejmują ocenę kondycji fizycznej i psychotesty.


Kierowca, z aktualnymi badaniami dla kierowców zawodowych, prowadzi samochód dostawczy

Z tego artykułu dowiesz się:

BADANIA LEKARSKIE DLA KIEROWCÓW – PRZEPISY

JAK WYGLĄDAJĄ BADANIA LEKARSKIE DLA KIEROWCÓW?

BADANIA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH – TESTY PSYCHOLOGICZNE

BADANIE KIEROWCÓW ZAWODOWYCH – JAKI JEST ICH KOSZT?

BADANIA LEKARSKIE DLA KIEROWCÓW – PRZEPISY

Badania kierowców zawodowych mają na celu stwierdzenie braku jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania danej profesji. Dokładne wytyczne są określone przepisami.


1 września 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Przepisy w głównej mierze usystematyzowały kartę badania lekarskiego oraz wzór orzeczenia lekarskiego i dostosowały przepisy do dyrektyw Parlamentu Europejskiego (w tym zostały sprecyzowane regulacje dotyczące cukrzycy i padaczki oraz sposoby badania wzroku, słuchu i równowagi dla posiadaczy prawa jazdy kat. C i D).


W celu dostosowania polskiego systemu prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 roku zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewodu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy, konieczne stało się znowelizowanie ustawy o transporcie drogowym. Nowe przepisy zostały wprowadzone w kwietniu 2022 roku. Zmieniła się procedura zapisywania na szkolenia dla osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy zawodowego. Zanim taki kierowca rozpocznie kurs kwalifikacyjny lub przedłużający ważność świadectwa kwalifikacji zawodowej, będzie musiał uzyskać w Wydziale Komunikacji profil kierowcy zawodowego. Przed rozpoczęciem szkolenia kierowca musi również uzyskać:


orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na takim stanowisku,

profil kierowcy zawodowego z właściwego terytorialnie Wydziału Komunikacji (PKZ).

JAK WYGLĄDAJĄ BADANIA LEKARSKIE DLA KIEROWCÓW?

Kierowcy, zanim podejmą pracę, muszą przejść badania kwalifikujące ich na dane stanowisko. Zgodnie z przepisami prawa skierowanie wystawia przyszły pracodawca, natomiast orzeczenie wydaje lekarz medycyny pracy lub transportu.


W ramach badania uprawniony specjalista dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w zakresie:


narządu wzroku: sprawdzana jest ostrość, korekcja, rozpoznawanie barw oraz zakres pola widzenia;

narządu słuchu;

układu ruchu;

układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;

układu nerwowego, w tym padaczki;

obturacyjnego bezdechu podczas snu;

czynności nerek;

cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii;

stanu psychicznego;

objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;

objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie;

stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;

innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

Dodatkowo lekarz może skierować pacjenta na konsultację specjalistyczną lub zlecić dodatkowe badania laboratoryjne (np. EKG). Konsultacja u lekarza mającego specjalizację w dziedzinie okulistyki jest obligatoryjna dla osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii oraz osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E bądź pozwolenie na kierowanie tramwajem.


Kierowcy zawodowi, tak jak wszyscy pracownicy, również podlegają badaniom okresowym. W ich przypadku nie jest to bardzo uciążliwe, ponieważ ich częstotliwość zależy od wieku: przed ukończeniem 60. r.ż. muszą je wykonywać co 5 lat, pozostali co 30 miesięcy. Zakres kontroli obejmuje: badanie ogólnolekarskie, okulistyczne, laryngologiczne, pomocnicze, psychologiczne oraz, w zależności od wskazań, neurologiczne.


BADANIA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH – TESTY PSYCHOLOGICZNE

Testy psychologiczne, nazywane też psychotechnicznymi, są bardzo istotne, ponieważ mają określić sprawność psychiczną i zdolność przyszłego kierowcy do prowadzenia pojazdów.


Badania kierowców kategorii B są takie same, jak dla posiadaczy innych kategorii i składają się z 3 etapów.


Pierwszym jest badanie osobowości kierowcy i ma ono formę kwestionariusza oraz rozmowy z psychologiem. Jego celem jest określenie, jak badany zachowa się w poszczególnych sytuacjach. Na kolejnym etapie kierowca rozwiązuje szereg testów uwagi i sprawności intelektualnej. Ostatnią częścią jest badanie wykonywane za pomocą specjalistycznej aparatury, która ma pomóc sprawdzić szybkość czasu reakcji, koordynację wzrokowo- ruchową, widzenie w ciemności, postrzeganie prędkości i odległości, a także reakcję na olśnienie.


Dopiero pozytywne wyniki badań lekarskich oraz psychologicznych pozwalają na pracę w zawodzie kierowcy.


BADANIE KIEROWCÓW ZAWODOWYCH – JAKI JEST ICH KOSZT?

Na badania kwalifikujące do pracy, jak i okresowe kieruje zatrudniający. Zgodnie z prawem pracy ich koszt pokrywa firma, w której jest zatrudniony kierowca. Orientacyjnych cena badań lekarskich kształtuje się na poziomie 200 zł, a testów psychologicznych – 150 zł.


Badania lekarskie dla kierowców są niezmiernie istotne dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tak samo ważne jest ubezpieczenie OC. W firmach transportowych o ważność ubezpieczenia samochodowego dbają wyznaczeni pracownicy, jednak w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych kierowca i jednocześnie właściciel samochodu sam musi pamiętać o odnowieniu polisy. Warto pamiętać, że jazda bez OC oznacza surowe kary, a w razie spowodowania wypadku, sprawca będzie musiał pokryć koszty naprawy szkód. Kara za brak OC w 2022 roku w przypadku samochodów osobowych wynosi nawet 6020 zł.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Rankomat moje polisy, jaka najlepsza porównywarka oc?, LINK4, sprawdzenie polisy, Ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking, Mubi PL, Sposoby na tanie OC, Porównywarka OC, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Mubi, Oc samochodu, OC samochód ciężarowy powyżej 3 5 tony Forum, Ile kosztuje ubezpieczenie ciężarówki, Ubezpieczenie ciągnika siodłowego, Ubezpieczenie naczepy ciężarowej cena, Ubezpieczenie OCP do 3 5t cena, Kalkulator OC AC, Porównywarka ubezpieczeń, LINK4, OC motocykl kalkulator, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla, Najtańsze ubezpieczenie motocykla Forum, UNIQA ubezpieczenie motocykla, Warta ubezpieczenie motocykla, Ubezpieczenie motocykla AC, Rankomat motocykl, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla 125,  HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

image

Dodał: Mariusz

27.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto