TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 26.01.2024

Czy ubezpieczenie pojazdu przechodzi na nowego właściciela samochodu? Co z autocasco (AC) przy sprzedaży auta?

image

Każde auto podlegające rejestracji w Polsce musi mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ważna polisa uchroni kierowcę przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód spowodowanych w ruchu drogowym. Czy jednak kupujący samochód może odsunąć w czasie płatność za składkę OC, jeśli ubezpieczenie wykupione przez dotychczasowego właściciela pojazdu jest cały czas ważne? Czy przechodzi ono automatycznie na nabywcę? Co w takiej sytuacji z ubezpieczeniem autocasco?


widok z tylnego siedzenia pasażera na kierowcę rozmawiającego przez telefon w zaparkowanym samochodzie

Z tego artykułu dowiesz się:

WAŻNA POLISA  OC PRZY NABYWANIU POJAZDU

KIEDY UBEZPIECZENIE SAMOCHODU PRZECHODZI NA NABYWCĘ?

PRZEPISANIE UBEZPIECZENIA OC NA NOWEGO WŁAŚCICIELA

WAŻNA POLISA  OC PRZY NABYWANIU POJAZDU

Bez względu na to, czy kupujemy samochód od osoby prywatnej, z komisu czy od dealera, który prowadzi sprzedaż używanych aut, pojazd zawsze powinien mieć ważną polisę OC. Warto to sprawdzić jeszcze zanim podpiszemy umowę kupna-sprzedaży. Jeśli tego nie zrobimy, a później okaże się, że samochód, pomimo zapewnień sprzedającego, jednak nie miał ważnego ubezpieczenia OC, konsekwencje przerwy w ochronie będą obciążały kupującego – od momentu, w którym stanie się on posiadaczem auta.


Zbywca będzie zgodnie z prawem odpowiadał za zapłatę składki na OC wyłącznie do dnia, w którym będzie  posiadaczem samochodu. Po przeniesieniu prawa własności na kupującego, ma on 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży na poinformowanie o tym towarzystwa, w którym miał zawartą polisę OC. W interesie zbywcy leży jak najwcześniejsze zawiadomienie zakładu ubezpieczeniowego, że samochód został sprzedany. Jeśli nie dopełni tej formalności, ubezpieczyciel może go obciążyć koniecznością opłacenia składki na OC za okres od sprzedaży auta do momentu poinformowania towarzystwa o fakcie zbycia. W takiej sytuacji sprzedający wraz z nabywcą samochodu będą w tym czasie ponosić solidarną odpowiedzialność za nieuregulowane należności, czyli część składki.


Możliwe jednak, że ubezpieczenie samochodu będzie aktualne i dopiero po upływie okresu, na jaki została zawarta wcześniejsza umowa, kupujący będzie musiał zawrzeć nową polisę OC.


KIEDY UBEZPIECZENIE SAMOCHODU PRZECHODZI NA NABYWCĘ?

Po sprzedaży pojazdu ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela w sposób automatyczny, bez konieczności umieszczania w umowie kupna-sprzedaży dodatkowych zapisów. W gestii zbywcy jest przekazanie kupującemu polisy, bez względu na to, jak długo jeszcze obowiązuje dana ochrona. To do nowego właściciela pojazdu należy decyzja, czy skorzysta z dotychczasowej polisy. Może z niej zrezygnować w każdym momencie jej trwania. Kiedyś przepisy dawały na to zaledwie 30 dni od przekazania prawa własności, ale obecnie nie ma ograniczeń czasowych w tym zakresie. Jeśli nabywca wypowie umowę ubezpieczeniową, jaką zawarł zbywca, ten ostatni otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.


Co istotne, polisa, jaką otrzymuje kupujący samochód po podpisaniu umowy, nigdy nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Trzeba o tym pamiętać, by nie powstała przerwa w ochronie, co mogłoby drogo kosztować właściciela. Kara finansowa za brak OC nakładana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a jej wysokość uzależniona od długości trwania przerwy i typu ubezpieczanego pojazdu.


Podstawą do określenia wysokości kary za przerwę w ubezpieczeniu OC jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, długość przerwy w ochronie oraz rodzaj pojazdu. W przypadku samochodów osobowych konsekwencja finansowa odpowiada dwukrotności najniższego wynagrodzenia za pracę. Właściciele pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów płacą równowartość trzykrotności minimalnej pensji, a pozostałych – równowartość 1/3.


Kary te wynoszą od 1 lipca 2023 roku maksymalnie:


7200 zł dla właścicieli samochodów osobowych,

10 800 zł dla właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów,

1200 zł dla właścicieli pozostałych pojazdów.

Ogólnie opłata wynosi w zależności od przerwy w ubezpieczeniu:


do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty karnej dla danego typu pojazdu,

od 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty karnej dla danego typu pojazdu,

powyżej 14 dni – 100 proc. pełnej opłaty karnej dla danego typu pojazdu.

PRZEPISANIE UBEZPIECZENIA OC NA NOWEGO WŁAŚCICIELA

Zbywca auta musi poinformować zakład, w którym miał wykupione ubezpieczenie samochodu, że sprzedał auto. Wówczas można dokonać przepisania ubezpieczenia OC na nowego właściciela bezpłatnie. Nowy nabywca musi liczyć się z tym, że firma ubezpieczeniowa ma prawo dokonać rekalkulacji składki, biorąc pod uwagę np. przebieg historii ubezpieczenia lub wiek nowego właściciela pojazdu.


Kiedy już zbywca samochodu zawiadomi swoje towarzystwo o zbyciu auta, w gestii ubezpieczyciela będzie nawiązanie kontaktu z nowym właścicielem i ewentualna rekalkulacja składki. Zdarza się to jednak rzadko. Jeśli nowe warunki ubezpieczenia wydadzą się nam niekorzystne, możemy zawsze wyliczyć składkę w kalkulatorze ubezpieczeniowym UNIQA, i podpisać umowę.


UBEZPIECZENIE NIEOBOWIĄZKOWE SAMOCHODU – CZY UBEZPIECZENIE AC PRZECHODZI NA NOWEGO WŁAŚCICIELA?


Wartym podkreślenia jest fakt, że nieobowiązkowe ubezpieczenia, jak autocasco czy assistance, które miał wykupione poprzedni właściciel samochodu, z chwilą sprzedaży auta wygasają. Nie przechodzą one automatycznie na nowego posiadacza.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

image

Dodał: Mariusz

26.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto