TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 25.01.2024

Użytkowanie samochodu po śmierci właściciela – co z ubezpieczeniem?

image

Śmierć właściciela pojazdu nie powoduje, że OC wygasa. Ochrona ubezpieczeniowa trwa, a do opłacenia kolejnej składki na OC zobowiązani będą spadkobiercy zmarłego.


Młoda kobieta użytkuje samochód po śmierci właściciela

Z tego artykułu dowiesz się:

Zgon właściciela pojazdu a polisa OC

Kto powinien opłacić ubezpieczenie OC po śmierci właściciela pojazdu?

Czy ubezpieczyciel powinien zostać poinformowany o śmierci właściciela auta?

Śmierć właściciela pojazdu nie oznacza, że z samochodu nie można dłużej korzystać. Nie jest to równoznaczne z przerwaniem okresu ochrony wynikającej z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Warto wiedzieć, co spadkobierca powinien zrobić w takiej sytuacji.


ZGON WŁAŚCICIELA POJAZDU A POLISA OC

Ubezpieczenie samochodu w ramach OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, co wynika z przepisów. Umowa podpisywana jest najczęściej na 12 miesięcy. Jeśli w tym czasie właściciel auta umrze, nie oznacza to, że polisa OC automatycznie zostanie rozwiązana.


Ubezpieczenie OC przypisane jest do danego pojazdu, nie zaś do jego właściciela. Potwierdza to art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wskazano w nim, że jeśli dochodzi do przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC, to na nowego posiadacza przechodzą również prawa i obowiązki wynikające z takiej umowy. Możliwe jest też swobodne użytkowanie pojazdu po śmierci właściciela przez spadkobierców.


Zatem dziedziczący po zmarłym ma prawo własności do samochodu wraz z ubezpieczeniem OC. Problem pojawia się, jeśli zmarły nie pozostawił testamentu i konieczne jest przeprowadzenie postępowania w sądzie.


KTO POWINIEN OPŁACIĆ UBEZPIECZENIE OC PO ŚMIERCI WŁAŚCICIELA POJAZDU?

Zdarza się, że w krótkim czasie po śmierci posiadacza samochodu dochodzi do wygaśnięcia 12-miesięcznej ochrony ubezpieczeniowej. Niezachowanie ciągłości polisy naraziłoby spadkobiercę na wysokie kary nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Są one różne, w zależności od długości przerwy w OC. W 2022 roku wynoszą one w przypadku samochodów osobowych:


6020 zł – przerwa dłuższa niż 14 dni,

3010 zł – przerwa od 4 do 14 dni,

1204 zł – przerwa nie dłuższa niż 3 dni.

Dlatego też spadkobierca powinien wiedzieć, co zrobić, jeśli okres ochrony samochodu się kończy. Do czasu wyjaśnienia sprawy, kto dziedziczy majątek po zmarłym, wszyscy potencjalni spadkobiercy powinni solidarnie opłacać składki OC. To zgodne z art. 1034 ust. 1 Kodeksu cywilnego:


„Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów”.


Jeśli składka za OC nie zostanie uiszczona, UFG może nałożyć karę na wszystkich dziedziczących, a dług będzie narastać. Brak testamentu i brak wskazania jednoznacznie osoby, która dziedziczy auto, nie jest równoznaczny, z tym że składki na OC nie trzeba płacić.


CZY UBEZPIECZYCIEL POWINIEN ZOSTAĆ POINFORMOWANY O ŚMIERCI WŁAŚCICIELA AUTA?

W momencie kiedy umiera posiadacz pojazdu ubezpieczonego w ramach OC, ubezpieczyciel powinien zostać poinformowany o tym fakcie przez jego spadkobierców. Do zgłoszenia należy dołączyć:


testament – na podstawie tego dokumentu ubezpieczyciel dokona rekalkulacji składki,

informację o trwającym w sądzie postępowaniu spadkowym,

akt zgonu (jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe tego wymaga).

Jeśli sprawa spadkowa jest w toku, a umowa ubezpieczenia OCwygasa, to spadkobiercy powinni jak najszybciej ubezpieczyć pojazd – żeby uniknąć przerwy w ubezpieczeniu.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

25.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto