TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 25.01.2024

Kara za brak OC - ile wynosi i jak jej uniknąć? Jak kształtuje się kara za brak ubezpieczenia OC w tym roku?

image

Kara za brak OC - ile wynosi i jak jej uniknąć? Jak kształtuje się kara za brak ubezpieczenia OC w tym roku?

Niezawarcie polisy ubezpieczeniowej OC wiąże się z karami finansowymi, których wysokość jest uzależniona od typu pojazdu, okresu przerwy w ubezpieczeniu oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku - kierowca samochodu ciężarowego zapłaci więcej niż właściciel osobówki. A może kupiłeś nowy samochód, przeraża Cię wysokość Twojej składki OC, więc postanawiasz jej nie płacić? Bądź pewien, że jeśli zostanie to wykryte, możesz ponieść dużo wyższe koszty niż roczna składka tego obowiązkowego ubezpieczenia.


Leśną drogą jedzie biały samochód bez ważnego OC 

Z tego artykułu dowiesz się:

Nie masz ubezpieczenia OC? Sprawdź, jaka jest kara za brak OC!

Ile aktualnie wynosi kara za brak OC?

Nałożenie kary za brak ubezpieczenia OC — co zrobić dalej?

Ważne kwestie dotyczące kar za brak OC w 2022 roku

Czy można uniknąć kary za brak OC? Co stanie się, jeśli nie zapłacisz kary z UFG?

Nieważna polisa OC może się wiązać z ogromnymi konsekwencjami finansowymi

Czy zawsze zachowywana jest ciągłość OC?

Dlaczego nie warto jeździć bez ważnego OC?

NIE MASZ UBEZPIECZENIA OC? SPRAWDŹ, JAKA JEST KARA ZA BRAK OC!

Jeśli właśnie planujesz zacząć oszczędzać, to nie zaczynaj od zaniechania wykupienia ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu i obejmuje szkody związane z udziałem samochodów w ruchu drogowym, których następstwem jest uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz utrata zdrowia przez poszkodowanych w wypadku drogowym. Na kierowcę poruszającego się bez ważnej polisy OC zostanie nałożona kara za brak OC, dlatego zawsze przed wyruszeniem w dłuższą trasę sprawdź OC!


ILE AKTUALNIE WYNOSI KARA ZA BRAK OC?

Kierowca samochodu osobowego zapłaci nawet dwukrotność płacy minimalnej. W 2021 roku oznaczało to nawet 5600 zł kary, a w 2022 jest to już kwota – 6020 zł.


Prowadzenie samochodu ciężarowego, który nie ma ubezpieczenia OC, wiąże się z karą w wysokości trzech płac minimalnych. Kierowane innym pojazdem mechanicznym bez ważnej polisy grozi zapłatą 1/3 części płacy minimalnej. Każdego roku obowiązują inne kwoty w związku ze zmianą najniższego wynagrodzenia. Jak już wspomnieliśmy, brak opłaconej składki OC wiąże się z karą, której wysokość zależy m.in. od czasu przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. UFG może naliczyć karę za brak OC w wysokości:


20 proc. pełnej opłaty karnej – przerwa do 3 dni,

50 proc. pełnej opłaty karnej – przerwa od 3 do 14 dni,

100 proc. pełnej opłaty karnej – przerwa powyżej 14 dni.

NAŁOŻENIE KARY ZA BRAK UBEZPIECZENIA OC — CO ZROBIĆ DALEJ?

Poniesienie finansowej kary za brak OC nie zwalnia posiadacza pojazdu z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Zgodnie z zapisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK wysokość kar nie podlega żadnym negocjacjom, ale UFG może na wniosek nieubezpieczonego sprawcy wypadku rozłożyć płatność kary na raty. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również umorzenie opłaty, jednak takie wnioski są rozpatrywane indywidualnie. Co więcej, zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, jeśli nie dopełnisz w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, to powinieneś dobrowolnie wnieść należną opłatę na konto UFG.


WAŻNE KWESTIE DOTYCZĄCE KAR ZA BRAK OC W 2022 ROKU

Masz pojazd, którego od dawna nie używasz? Nie zwalnia Cię to z konieczności zawarcia umowy komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Fakt, że nie jeździsz autem, nie oznacza, że unikniesz kary.


Jeśli złapano Cię na gorącym uczynku, to kara zostanie naliczona od dnia, w którym upłynął termin ważności polisy. Im dłużej zwlekałeś z opłaceniem OC, tym większy procent od podanej kwoty zostanie naliczony. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi ewidencję ubezpieczonych pojazdów i regularnie weryfikuje, które  nie mają ważnej polisy.


Ponad 70 proc. wykrytych przypadków niezawarcia ubezpieczenia OC jest efektem ustaleń własnych UFG, bez bezpośredniego kontaktu z właścicielem pojazdu. Pozostałe wezwania wynikają z kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy policji i inne organy zewnętrzne. Z roku na rok rośnie skuteczność działania UFG. Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku Fundusz wystawił 93 tys. wezwań do zapłacenia kary za OC, czyli aż o 25 tys. więcej niż w tym samym okresie 2018 roku.  


CZY MOŻNA UNIKNĄĆ KARY ZA BRAK OC? CO STANIE SIĘ, JEŚLI NIE ZAPŁACISZ KARY Z UFG?

Co się stanie, jeśli UFG nałoży na Ciebie karę, a Ty jej zapłacisz? Fundusz przyznaje, że dobrowolnie opłaty dokonuje około 35 proc. ukaranych. Jak wygląda procedura pociągnięcia do odpowiedzialności za brak OC?


Fundusz zwraca się do posiadacza pojazdu o okazanie ważnej polisy OC lub dobrowolne zapłacenie kary.

Jeśli wezwany nie udzieli odpowiedzi w wyznaczonym terminie, to fundusz przypomina mu o konieczności wyjaśnienia sprawy.

W przypadku gdy przypomnienie również nie przynosi efektu, UFG rozpoczyna egzekucję i przekazuje obowiązek ściągnięcia kary urzędowi skarbowemu, czego skutkiem może być nawet zajęcie rachunku bankowego lub wynagrodzenia posiadacza pojazdu.

Zgodnie z ustawą urząd skarbowy ma wykorzystać najmniej uciążliwy dla ukaranego środek egzekucyjny.


NIEWAŻNA POLISA OC MOŻE SIĘ WIĄZAĆ Z OGROMNYMI KONSEKWENCJAMI FINANSOWYMI

Spowodowanie kolizji drogowej pojazdem bez ważnego OC wiąże się z ogromnymi kosztami. Oprócz kary za brak polisy dochodzą do tego opłaty za likwidację szkody, czyli naprawę uszkodzonego przez Ciebie pojazdu, a w przypadkach szkód osobowych – mogą to być ogromne kwoty wynikające z wypłaconych poszkodowanym świadczeń. Na początku szkodę w Twoim imieniu zlikwiduje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale musisz zwrócić mu równowartość wszystkich kosztów, które poniósł. UFG zabezpiecza w ten sposób poszkodowanych kierowców, żeby jak najszybciej mogli cieszyć się naprawionym samochodem. UFG coraz skuteczniej ściąga zadłużenia od prowadzących pojazdy, którzy bez ważnej polisy spowodowali kolizję drogową. Roszczenie zwrotne bywa określane mianem regresu, czyli UFG może domagać się od Ciebie zwrotu spełnionego świadczenia.


Z jakimi kosztami musi się liczyć nieubezpieczony sprawca wypadku? Najwyższe regresy wykryte przez Fundusz przekraczają milion złotych. Jak informuje UFG, na koniec 2019 roku najwyższą kwotą, jaką sprawca wypadku miał obowiązek zwrócić, było 1,4 mln złotych. Dotyczy to posiadacza nieubezpieczonego motocykla, który potrącił rowerzystkę. Inny sprawca ma do zwrotu 1,37 mln złotych – w wypadku ucierpiał pasażer, który doznał złamania kręgosłupa i jest sparaliżowany. Gdyby ci posiadacze pojazdów dopełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, to koszty pokryłoby towarzystwo ubezpieczeniowe.


CZY ZAWSZE ZACHOWYWANA JEST CIĄGŁOŚĆ OC?

Fakt niewykupienia ubezpieczenia OC czy brak ciągłości OC, może wynikać z niewiedzy właściciela pojazdu. Czy na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, kiedy ochrona ubezpieczeniowa zostanie automatycznie przedłużona, a kiedy nie? Do przedłużenia nie dojdzie, jeśli:


Nie zapłaciłeś całej składki za OC – mimo niedopełnienia tego obowiązku do końca umowy Twój pojazd pozostaje ubezpieczony, ale umowa automatycznie wygaśnie wraz z jej zakończeniem.

Korzystasz z polisy OC poprzedniego posiadacza – po zawarciu umowy sprzedaży pojazdu możesz korzystać z ubezpieczenia OC zbywcy, ale ochrona wygaśnie automatycznie wraz z zakończeniem umowy.

Częstą przyczyną niedopełnienia obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC jest również nieświadomość, że nawet niesprawny technicznie i nieużytkowany pojazd musi być ubezpieczony. Pamiętaj o tym, że każdy zarejestrowany samochód należy ubezpieczyć.


DLACZEGO NIE WARTO JEŹDZIĆ BEZ WAŻNEGO OC?

Na wysokość składki OC, jaką należy zapłacić ubezpieczycielowi, wpływa wiele czynników. Osoby młode prawdopodobnie zapłacą wyższą składkę. Wszystko dlatego, że ubezpieczyciele mają ograniczone zaufanie do takich kierowców. Dlatego także prowadzący pojazdy z krótkim okresem posiadania prawa jazdy będą musieli zapłacić więcej.


Wysokie kary za brak OC to dopiero początek dużej kwoty pieniędzy, jaką będziesz musiał zwrócić, jeśli spowodujesz kolizję drogową, nie mając opłaconej składki. To także zamknięta droga do przyszłych zniżek na ubezpieczenia AC i OC. Nie warto więc oszczędzać na ubezpieczeniu, bo jak wiadomo, najczęściej przynosi to odwrotny skutek. Brak ubezpieczenia OC może Cię dużo kosztować. Sprawdź nasz kalkulator OC i przekonaj się, ile zapłacisz za ochronę.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

25.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto