TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 25.01.2024

JAK ZGŁOSIĆ ZBYCIE POJAZDU? GDZIE TRZEBA ZŁOŻYĆ ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU?

image

Zbycie pojazdu może oznaczać jego sprzedaż albo przekazanie w formie darowizny. W obu przypadkach dotychczasowy właściciel przestaje nim być, co pociąga za sobą konieczność dopełnienia pewnych ważnych formalności, a przekroczenie terminu na zgłoszenie zbycia pojazdu skutkować będzie nałożeniem wysokiej kary finansowej. Jak poinformować, że sprzedałeś pojazd? Gdzie złożyć zawiadomienie o zbyciu auta? Co w takim przypadku z ubezpieczeniem OC samochodu?


Kobieta właśnie sprzedała swój samochód, czekają ją teraz kolejne formalności

Z tego artykułu dowiesz się:

DWIE DROGI ZGŁOSZENIA SPRZEDAŻY POJAZDU – PRZEZ INTERNET I W URZĘDZIE

KTO I KIEDY DOKONUJE ZGŁOSZENIA ZBYCIA POJAZDU?

JAK WYGLĄDA ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU?

GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SPRZEDAŻY AUTA?

KARA ZA BRAK ZGŁOSZENIA ZBYCIA POJAZDU

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU DO UBEZPIECZYCIELA

ZGŁOSZENIE NABYCIA POJAZDU

DWIE DROGI ZGŁOSZENIA SPRZEDAŻY POJAZDU – PRZEZ INTERNET I W URZĘDZIE

Możesz zgłosić jako właściciel pojazdu jego sprzedaż na dwa sposoby – za pośrednictwem internetu lub tradycyjnie, w urzędzie. Jeśli nie chcesz składać osobistej wizyty w wydziale komunikacji, możesz złożyć online wniosek, o ile dysponujesz profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym, które pozwalają na potwierdzenie na odległość Twojej tożsamości.


W przeciwnym wypadku, gdy nie jesteś w stanie tego zrobić, możesz wypełnić zgłoszenie sprzedaży samochodu i zanieść dokumenty do urzędu lub wysłać je pocztą.


Wszystkie warunki dotyczące zgłoszenia zbycia pojazdu online i stacjonarnie oraz zgłoszenia kupna samochodu wskazane zostały w art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.


KTO I KIEDY DOKONUJE ZGŁOSZENIA ZBYCIA POJAZDU?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu powinno zostać złożone do urzędu przez dotychczasowego właściciela pojazdu – bez względu na to, czy sprzedałeś samochód, czy przekazałeś go w ramach darowizny innej osobie. Możesz sprawę tę załatwić także za pośrednictwem swojego pełnomocnika po jego prawidłowym ustanowieniu. Potrzebny będzie tu pisemny dokument upoważnienia.


Twoim obowiązkiem jako dotychczasowego właściciela auta jest zgłoszenie jego zbycia w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu dokonania sprzedaży czy darowizny. Termin ten będzie liczony od podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu.


JAK WYGLĄDA ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU?

Po sprzedaży lub podarowaniu komuś auta powinieneś złożyć stosowny wniosek w urzędzie. Musisz przygotować dane nabywcy pojazdu oraz skan, zdjęcie czy kopię dokumentu, który potwierdzi zbycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży samochodu lub umowy darowizny.


W trybie online zgłoszenie zbycia pojazdu wymaga:


przygotowania niezbędnych dokumentów do zgłoszenia,

kliknięcia „Wyślij Zgłoszenie” na stronie GOV.pl,

zalogowania się na stronie login.gov.pl,

przeniesienia do usługi „Mój Pojazd”,

kliknięcia „Zgłoś zbycie pojazdu”,

ewentualnego zaznaczenia oświadczenia, że działasz za zgodą współwłaścicieli pojazdu,

podania daty zbycia pojazdu,

sprawdzenia i uzupełnienia danych,

podania danych nabywcy,

dołączenia skanu dokumentu potwierdzającego zbycie,

wybrania urzędu będącego adresatem zgłoszenia,

sprawdzenia formularza i podpisania go elektronicznie – podpisem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym,

wysłania zawiadomienia.

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków otrzymasz komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane, a na Twoją skrzynkę gov (ePUAP) zostanie przesłane UPP (urzędowe poświadczenie przedłożenia).


Natomiast przy zgłaszaniu sprzedaży pojazdu tradycyjnie, w urzędzie lub listownie, przygotuj potrzebne dokumenty. Urzędnik na takim przedstawionym dokumencie umieści adnotację potwierdzającą ten fakt. Zwykle przyjmuje zgłoszenie o zbyciu lub nabyciu pojazdu od razu, ale jeśli brakuje jakichś dokumentów, procedura może potrwać dłużej.


GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SPRZEDAŻY AUTA?

Istnieje wiele formalności, jakich należy dopełnić przy zbyciu samochodu. Gdzie zgłosić się z dokumentami? Powinieneś złożyć wniosek – zgłoszenie zbycia auta w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Wydział ten może być więc w starostwie powiatowym, urzędzie miasta czy w urzędzie dzielnicy. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane, jeśli wszystkie dokumenty będą złożone we właściwy sposób. Urząd wyda także potwierdzenie zbycia pojazdu.


KARA ZA BRAK ZGŁOSZENIA ZBYCIA POJAZDU

Przekroczenie terminu przeznaczonego na zgłoszenie zbycia pojazdu lub też niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z możliwością zapłaty kary finansowej. Nakładana ona może być w wysokości od 200 zł do nawet 1000 zł.


ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU DO UBEZPIECZYCIELA

Prócz realizacji formalności w urzędzie powinieneś też zgłosić fakt zbycia auta w swoim dotychczasowym towarzystwie. Ubezpieczenia samochodowe OC przechodzi na nabywcę.


Jako dotychczasowy właściciel samochodu powinieneś w ciągu 14 dni od daty zawarcia np. umowy kupna-sprzedaży zawiadomić towarzystwo o tym fakcie. Wynika to z art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku w terminie, ubezpieczyciel będzie mógł wezwać Cię do uregulowania nieopłaconej składki OC za następny rok, pomimo faktu, że nie będziesz już właścicielem auta.


ZGŁOSZENIE NABYCIA POJAZDU

Przyjrzyjmy się teraz odwrotnej sytuacji, mianowicie: jak zgłosić nabycie pojazdu zarejestrowanego w kraju? Zgłoszenia kupna pojazdu dokonasz w urzędzie lub możesz wysłać je online. Także w tym przypadku masz na to 30 dni.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

25.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto