TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 24.01.2024

Jak ubezpieczyć samochód na wyjazd za granicę? Wykup ubezpieczenie assistance i AC!

image

Przed wyjazdem samochodem za granicę warto zorientować się, jaki zakres terytorialny ma wykupione przez nas ubezpieczenie komunikacyjne. Polska polisa OC ważna jest na terenie wszystkich państw UE oraz kilku spoza struktur wspólnoty. Jednakże warto dodatkowo zabezpieczyć się przed skutkami różnych zdarzeń, wykupując ubezpieczenia assistance i autocasco. Wybierasz się do Niemiec samochodem? Planujesz wyjazd do Francji, Czech czy na Słowację? Dowiedz się, jakie będzie najlepsze dla Ciebie ubezpieczenie auta na wyjazd!Z tego artykułu dowiesz się:

WAŻNE, PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH OBECNIE NA TERENIE UKRAINY CZYTAJ WIĘCEJ

GDZIE OBOWIĄZUJE POLSKIE OC? CZY BĘDZIE ONO OBOWIĄZYWAĆ PODCZAS WYJAZDU ZA GRANICĘ?

AUTOCASCO (AC) – UBEZPIECZENIE SAMOCHODU OD USZKODZENIA LUB KRADZIEŻY

ASSISTANCE W PODRÓŻY – POŻĄDANE UBEZPIECZENIE SAMOCHODU NA WYJAZD ZA GRANICĘ

STŁUCZKA. CO ZROBIĆ? CZY POMOŻE POLSKIE UBEZPIECZENIE OC?

JEŚLI TO MY JESTEŚMY SPRAWCĄ KOLIZJI…

MINIMALIZUJMY RYZYKO - WYKUP DODATKOWE UBEZPIECZENIA!

WAŻNE, PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH OBECNIE NA TERENIE UKRAINY CZYTAJ WIĘCEJ

Osoby planujące wyjazd samochodem za granicę mogą zastanawiać się, czy posiadane przez nie ubezpieczenie będzie uznawane w innych krajach. Dlatego przed podróżą warto sprawdzić, gdzie obowiązuje polskie OC, oraz rozważyć zakup dodatkowych polis, które zapewnią nam pomoc w razie różnych problemów za granicą. Przede wszystkim należy jednak zminimalizować ryzyko wystąpienia przykrych zdarzeń oraz właściwie przygotować się do wyjazdu.


Jak mawia stare przysłowie – „co kraj, to obyczaj”. Podobnie jest z przepisami i regulacjami prawnymi. wewnątrz Unii Europejskiej wiele kwestii zostało zunifikowanych[PG1] , dzięki czemu na terenach różnych państw obowiązują te same reguły. Przykładowo, gdy wyjedziesz do Francji samochodem Twoje OC będzie [PG2] funkcjonowało na takich samych zasadach jak OC kierowców francuskich.


GDZIE OBOWIĄZUJE POLSKIE OC? CZY BĘDZIE ONO OBOWIĄZYWAĆ PODCZAS WYJAZDU ZA GRANICĘ?

Polisa OC wystawiona przez polskiego ubezpieczyciela jest ważna na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz w kilku krajach spoza struktur. Tzn. obowiązuje w takich jak:


Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

W przypadku wyjazdu do innych krajów Europy (i niektórych poza kontynentem) wymagany będzie tzw. Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia Komunikacyjnego, zwany inaczej Zieloną Kartą. Do krajów tych należą:


Albania, Azerbejdżan, Iran, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Zielona Karta to międzynarodowy dokument, który potwierdza, że posiadamy ważne ubezpieczenie OC. Dzięki niemu nie musimy nabywać oddzielnej polisy na każdej przekraczanej granicy. „Tego typu dokument w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych jest wydawany bezpłatnie. Należy tylko wspomnieć ubezpieczycielowi, że planujemy podróż do kraju, gdzie taki dokument jest niezbędny” – mówi nasz ekspert ubezpieczeniowy. Ubezpieczenie Zielona Karta UNIQA jest wydawane w standardzie do każdego pakietu OC oraz OC+AC. Chroni nas przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas podróży samochodem. W krajach, w których taki dokument nie obowiązuje, powinniśmy zakupić tzw. ubezpieczenie graniczne. Możemy to zrobić przed przekroczeniem granicy.


Uwaga na ubezpieczenie samochodu na wyjazd do Rosji czy na Białoruś. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypowiedziało w czerwcu 2022 roku obustronne umowy. W wyniku tego Zielona Karta nie chroni polskich kierowców podczas wyjazdów na terytoria tych krajów. Zawsze warto sprawdzić na dokumencie listę krajów, gdzie obowiązuje ubezpieczenie. [PG3] Każdy, kto wybiera [PG4] się samochodem na wschód, do Rosji i Białorusi, powinien kupić graniczne ubezpieczenie OC. Warto zapoznać się przy tym dokładnie z warunkami polisy, m.in. z tym, jak długo będzie ważne takie ubezpieczenie.


 

Bardzo istotne, aby przed wyjazdem za granicę sprawdzić ważność naszych polis – w szczególności OC (oraz Zielonej Karty). Jeśli nie opłacimy ubezpieczenia w terminie, będziemy narażeni na nałożenie kar przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a w najgorszym wypadku będziemy musieli pokryć wyrządzone przez siebie szkody z własnej kieszeni. Niestety wysokość odszkodowań, zwłaszcza za granicą, może być bardzo dotkliwa.


AUTOCASCO (AC) – UBEZPIECZENIE SAMOCHODU OD USZKODZENIA LUB KRADZIEŻY

Ubezpieczenie autocasco (AC) nie jest obowiązkowe, może natomiast być nieocenione podczas zagranicznej podróży. AC różni się od OC przede wszystkim tym, że pokrywa koszty naprawy samochodu nawet w sytuacji, gdy do kolizji lub wypadku dojdzie z naszej winy czy też w przypadku zdarzeń od nas zupełnie niezależnych. W zależności od wybranego wariantu chroni nas zarówno przed kosztami drobnych szkód (np. stłuczki, uszkodzeniu pojazdu wskutek wandalizmu), jak i większych, obejmujących całą wartość samochodu (np. pożar, kradzież pojazdu).


Sprawdź, czy Twoje autocasco ma w swoim zakresie ochronę na wypadek kradzieży. Niektóre towarzystwa oferują ubezpieczenie od kradzieży pojazdu jako dodatkową opcję do AC. Mając jednak w planach wyjazdy zagraniczne, warto rozważyć możliwie najszerszy wariant. Wbrew pozorom i obiegowym opiniom ryzyko kradzieży w Polsce jest mniejsze niż w wielu innych krajach Europy, np. Francji, Włoszech czy nawet Szwecji!


Upewnij się, czy autocasco chroni tylko na terenie Polski, czy obejmuje także zdarzenia poza jej granicami. Ochrona wyłącznie na terenie naszego kraju jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie planują zagranicznej podróży. Nie ma jednak możliwości wykupienia tej polisy tylko na czas wyjazdu (czyli np. 2 tygodnie) – jeśli zdecydujemy się na takie rozszerzenie, wtedy obowiązuje ono do końca trwania okresu ubezpieczenia. OWU wskażą, kiedy będziesz mógł skorzystać z odszkodowania zapewnianego przez towarzystwo .


W zależności od zakresu ubezpieczenia, AC obejmuje różne kraje. Polisa zawarta w UNIQA w sprawie uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu działa na terenie całej geograficznej Europy, natomiast ubezpieczenie od kradzieży nie obowiązuje na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Warto również pamiętać, że zakres ubezpieczenia autocasco w Polsce i za granicą jest identyczny, z jednym tylko wyjątkiem: klient będący za granicą może dokonać we własnym zakresie naprawy (bez uprzedniego kontaktu z UNIQA) do określonej w umowie ubezpieczenia wysokości, i tylko wtedy, jeśli jest to konieczne do bezpiecznego kontynuowania podróży. Wówczas wystarczy, że po powrocie do kraju ubezpieczony przedstawi rachunki i faktury za dokonaną naprawę. Praktyka jednak wskazuje, że w sytuacji awaryjnej zawsze warto skontaktować się z ubezpieczycielem, gdyż przyspiesza to procedurę uzyskania odszkodowania.


ASSISTANCE W PODRÓŻY – POŻĄDANE UBEZPIECZENIE SAMOCHODU NA WYJAZD ZA GRANICĘ

Ubezpieczenie assistance w podróży jest z kolei bardzo wygodnym rozwiązaniem na wypadek wszelkich sytuacji awaryjnych, które spotkają nas w drodze. Począwszy od pomocy mechanika w razie awarii samochodu lub wypadku, przez holowanie samochodu, wypożyczenie auta zastępczego na czas naprawy Twojego auta, zapewnienie nieprzewidzianego noclegu czy opiekę medyczną i prawną. Rolą ubezpieczyciela jest po pierwsze zorganizowanie pomocy, a po drugie pokrycie jej kosztów.


Polisa assistance na wyjazd jest szczególnie przydatna podczas zagranicznych podróży, ponieważ w obcym państwie znacznie trudniej niż w Polsce zorganizować pomoc na własną rękę, na przykład wynająć w krótkim czasie samochód zastępczy. Często nie znamy realiów, procedur i przepisów obowiązujących w danym kraju (czasem barierą jest po prostu brak znajomości języka). W takim wypadku ubezpieczyciel zapewnia przez całą dobę pomoc konsultantów, którzy doradzą, co należy zrobić na miejscu zdarzenia oraz zorganizują odpowiednie wsparcie. Firmy ubezpieczeniowe współpracują bowiem tylko ze sprawdzonymi partnerami oraz mają liczne kontakty do hoteli, placówek medycznych oraz adwokatów.


W przypadku ubezpieczenia assistance UNIQA w wersji Premium i Prestiż ochrona działa na geograficznym obszarze Europy (z wyjątkiem Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy). Assistance na wakacje będzie dobrym wyborem pod wieloma względami. W przypadku awarii samochodu za granicą możesz liczyć na pełne wsparcie ze strony firmy ubezpieczeniowej, zapewnienie pojazdu zastępczego czy też pomoc tłumacza, zwrot kosztów leczenia czy na holowanie określoną liczbę kilometrów od miejsca zdarzenia w razie awarii lub wypadku.


Niekiedy w firmach ubezpieczeniowych masz możliwość ubezpieczenia auta assistance w podróży tylko na krótki czas. To takie ubezpieczenie turystyczne samochodu, trwające tyle co Twoja podróż zagraniczna. Assistance krótkoterminowe może być tak naprawdę kosztowną opcją, dlatego warto porównać wysokość składki z ceną pełnego, rocznego dodatkowego ubezpieczenia assistance.


STŁUCZKA. CO ZROBIĆ? CZY POMOŻE POLSKIE UBEZPIECZENIE OC?

Nawet jeśli poza granicami kraju przydarzy nam się stłuczka z innym kierowcą, nie trzeba wpadać w panikę. Sposób postępowania jest taki sam jak w Polsce. W pierwszej kolejności powinniśmy zebrać dane kontaktowe od sprawcy zdarzenia i spisać oświadczenie, w którym wyjaśnimy, jak doszło do stłuczki. Taki dokument nie wymaga specjalnego formularza. Wystarczy, że zawrzemy w nim jak najwięcej szczegółów dotyczących kolizji, a przede wszystkim: datę i miejsce zdarzenia, dane pojazdów (w tym nazwy marek i numery rejestracyjne), numer polisy OC i dane towarzystwa ubezpieczeniowego, dane osobowe kierowcy (a jeśli nie jest on właścicielem pojazdu – również dane właściciela) oraz opis przebiegu zdarzenia.


Jeśli do kolizji doszło z naszej winy, jesteśmy zobowiązani udostępnić poszkodowanemu wszelkie powyższe informacje. Pamiętajmy, aby oświadczenie było sporządzone w języku angielskim lub kilku wersjach językowych, tak, aby dokument był zrozumiały dla wszystkich uczestników stłuczki. Nie zapomnijmy też o własnoręcznych podpisach kierowców. Polecamy przed podróżą pobrać i wydrukować dwujęzyczne „Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym” dostępne na uniqa.pl. Musisz zawsze mieć na uwadze to, że w końcu nawet najbardziej doświadczonym kierowcom może przydarzyć się kolizja, dlatego warto się do takiej ewentualności przygotować.


Uczestnicy zdarzenia często zastanawiają się, czy wzywać policję. Również tutaj zasady są proste. Jeśli w wyniku wypadku są osoby ranne lub gdy istnieje wątpliwość co do tego, kto był faktycznym sprawcą stłuczki – wówczas bezwzględnie należy wezwać policję. Podobnie gdy podejrzewamy, że jeden z kierowców jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jednak jeśli chodzi jedynie o uszkodzenie auta, a wszyscy uczestnicy kolizji czują się dobrze, wezwanie policji nie będzie konieczne.


Aby uzyskać odszkodowanie, należy zgłosić szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy lub do polskiego oddziału reprezentującego dane towarzystwo. Można jednak z tym poczekać do powrotu do kraju. Jeśli będziemy mieli problem z ustaleniem reprezentanta ubezpieczyciela, możemy się z tym zgłosić do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. PBUK zajmie się sprawą również wtedy, kiedy taki reprezentant w ogóle nie jest ustanowiony.


JEŚLI TO MY JESTEŚMY SPRAWCĄ KOLIZJI…

W większości krajów zakres ochrony OC samochodu jest podobny do tego, który obowiązuje w Polsce. To oznacza, że jeśli polski kierowca spowoduje wypadek za granicą, poszkodowany otrzyma odszkodowanie od jego ubezpieczyciela. Warunkiem jest posiadanie ważnej polisy. Pamiętajmy, że OC gwarantuje wypłatę odszkodowania tylko poszkodowanemu. Jeżeli to my jesteśmy winni całej sytuacji, o zwrot kosztów naprawy swojego pojazdu możemy ubiegać się tylko wtedy, gdy posiadamy autocasco.


Warto wówczas jak najszybciej poinformować o zdarzeniu naszego ubezpieczyciela, który podpowie, co możemy zrobić i czy powinniśmy naprawiać samochód jeszcze przed powrotem do kraju. Z zasady AC chroni nas również przed skutkami zdarzeń losowych, takich jak deszcz czy wichura, a także w razie kradzieży pojazdu. Warto sprawdzić przed wyjazdem za granicę, jak wyglądają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco w towarzystwie, w którym zostało ono wykupione.


MINIMALIZUJMY RYZYKO - WYKUP DODATKOWE UBEZPIECZENIA!

Planując podróż zagraniczną, powinniśmy jednak przede wszystkim zadbać o to, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Oto kilka rad, których zastosowanie pozwoli nam lepiej czuć się podczas podróży:


Sprawdźmy stan techniczny samochodu. Zadbajmy o właściwy poziom płynów eksploatacyjnych – oleju silnikowego, płynu chłodzącego i hamulcowego, płynu do spryskiwaczy. Skontrolujmy działanie klimatyzacji. Sprawdźmy ciśnienie powietrza zarówno w oponach, jak i kole zapasowym. Przetestujmy działanie oświetlenia samochodu.

Sprawdźmy, czy posiadamy wyposażenie awaryjne, które jest konieczne w danym kraju. W zależności od państwa powinniśmy mieć apteczkę, rękawiczki ochronne, komplet żarówek, kamizelkę ochronną, a nawet komplet bezpieczników (np. na Słowacji).

Sprawdźmy terminy badań technicznych. Pierwsze obowiązkowe wykonujemy po trzech latach od zakupu nowego samochodu, drugie po dwóch, a następnie co roku. Pamiętajmy też o przeglądach zalecanych przez producenta. Jeśli zbliża się jego termin lub do wykonania przeglądu zostało niewiele kilometrów, lepiej wykonać go przed urlopem.

Sprawdźmy termin ważności polisy OC oraz innych ubezpieczeń – nieopłacenie ich w terminie wiąże się z przykrymi konsekwencjami, a dokonanie przelewów z zagranicy czasem jest utrudnione.

Zapoznajmy się z przepisami drogowymi obowiązującymi w danym państwie – pozwoli nam to uniknąć mandatów (często bardzo wysokich).

Zaopatrzmy się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawaną przez NFZ. Znacznie uprości ona korzystanie z publicznej służby zdrowia za granicą. Wniosek o kartę można złożyć w internecie: www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek.

Trzymajmy w portfelu inne karty z informacjami mogącymi pomóc służbom ratunkowym w razie wypadku: I.C.E (in case of emergency), zawierającą dane kontaktowe osoby, która powinna być powiadomiona o wypadku; kartę z grupą krwi oraz oświadczenie woli (tzw. karta dawcy, tj. zgoda na pobranie narządów w razie śmierci).

W razie kolizji lub wypadku za granicą nigdy nie podpisujmy oświadczeń i dokumentów napisanych w języku, którego nie rozumiemy! Możemy przez to mieć później poważne kłopoty – prawne i finansowe.

Dobrze, jeśli przed wyjazdem spiszemy w telefonie komórkowym lub na kartce numer do naszego agenta ubezpieczeniowego. Wtedy w każdej awaryjnej sytuacji będziemy mogli liczyć na podpowiedź fachowca, jak uporać się z nieoczekiwaną szkodą.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

 
image

Dodał: Mariusz

24.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto