TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 24.01.2024

Jak napisać opis wypadku czy kolizji drogowej? Jak przygotować opis zdarzenia wypadku do odszkodowania?

image

Zgodnie z przepisami prawa poszkodowanemu w wypadku czy kolizji drogowej należy się odszkodowanie. Jeśli sprawcą zdarzenia jest kierowca pojazdu mechanicznego, rekompensata zostanie wypłacona z polisy OC zawartej na pojazd sprawcy. By jednak uzyskać odszkodowanie, musisz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Do wniosku należy dołączyć protokół policyjny lub oświadczenie powypadkowe podpisane przez uczestników zdarzenia. Konieczne jest potwierdzenie okoliczności przez sprawcę i bezsprzeczne przyznanie się do winy za wypadek czy kolizję. W zgłoszeniu należy umieścić zwykle szkic kolizji dla ubezpieczyciela. Jak dopełnić wymaganych formalności?Z tego artykułu dowiesz się:

OPIS WYPADKU – KIEDY POTRZEBNE JEST OPISANIE OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA DROGOWEGO?

JAK NAPISAĆ OŚWIADCZENIE O zdarzeniu drogowym DO ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY?

OPIS ZDARZENIA DO ODSZKODOWANIA – TYCH BŁĘDÓW NALEŻY UNIKAĆ

OŚWIADCZENIE O KOLIZJI – Dodatkowe elementy

OPIS WYPADKU – KIEDY POTRZEBNE JEST OPISANIE OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA DROGOWEGO?

Nie każda kolizja drogowa musi kończyć się wezwaniem policji. Jeżeli zarówno sprawca, jak i poszkodowany zgadzają się co do przebiegu, do wypłaty odszkodowania wystarczy opis zdarzenia wypadku samochodowego. Wzór dokumentu wraz z omówieniem możesz znaleźć w internecie, m.in. na stronie towarzystwa. 


Kiedy z kolei warto powiadomić policję? Z pomocy funkcjonariuszy należy skorzystać, gdy w wyniku wypadku ktoś został ranny lub sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policjanci przeanalizują przyczyny wypadku, wskażą sprawcę oraz przygotują protokół z przeprowadzonego postępowania, łącznie z zeznaniami świadków zdarzenia.


Opis zdarzenia przyda się zarówno wtedy, gdy doznałeś szkody w mieniu, jak i szkody osobowej. W obu tych przypadkach ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić Ci odszkodowanie z polisy OC sprawcy. By jednak stwierdzić winę sprawcy i oszacować wartość odszkodowania, musisz dostarczyć opis okoliczności wypadku. Bardzo często w dokumentacji umieszcza się też szkic sytuacyjny zdarzenia. Dokładny opis zdarzenia może korzystnie wpłynąć na czas likwidacji szkody.


JAK NAPISAĆ OŚWIADCZENIE O ZDARZENIU DROGOWYM DO ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY?

By uzyskać odszkodowanie, opis wypadku samochodowego czy kolizji drogowej powinien zawierać informacje niezbędne do zidentyfikowania sprawcy, a także odtworzenia przebiegu zdarzenia. Musisz pamiętać w szczególności o kilku elementach, jakie powinno zawierać oświadczenie. 


W pierwszej kolejności pamiętaj o umieszczeniu danych personalnych i adresowych, dotyczących sprawcy oraz poszkodowanego. Następnie zamieść informacje na temat pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. Określ ich markę, model, nr rejestracyjny, a także nr VIN. Oprócz tego spisz informacje dotyczące polisy sprawcy oraz towarzystwa, w którym została zakupiona ochrona OC na dany pojazd.


Kolejną częścią oświadczenia powinien być opis okoliczności, w jakich doszło do kolizji. Jak napisać tę część? W pierwszej kolejności wskaż dokładną datę, czas i miejsce zdarzenia. Napisz, jaką drogą i w którą stronę poruszały się pojazdy. Następnie opisz, jak doszło do wypadku i jakie szkody powstały w jego wyniku. Jeżeli kolizja miała miejsce na drodze wielopasmowej lub skrzyżowaniu, możesz przygotować szkic sytuacyjny. Nie musi być to rysunek wykonany z dużą szczegółowością. Wystarczy schematyczny szkic zdarzenia.


Pamiętaj, że opis zdarzenia powinien zawierać także jednoznaczne przyznanie się sprawcy do winy. Dokument musi być czytelnie podpisany, nie tylko przez sprawcę, lecz także poszkodowanego.


OPIS ZDARZENIA DO ODSZKODOWANIA – TYCH BŁĘDÓW NALEŻY UNIKAĆ

Wiele osób zastanawia się, jak napisać opis zdarzenia, by procedura związana z likwidacją szkody przebiegła w poprawny sposób. Drobne błędy, popełnione podczas przygotowywania oświadczenia o kolizji, skutkują tym, że ubezpieczyciel domaga się dostarczenia dodatkowych dokumentów. Czego należy unikać?


Do najczęściej popełnianych błędów należą:


brak informacji na temat miejsca, czasu i daty zdarzenia,

brak danych osobowych uczestników zdarzenia,

zbyt ogólnikowy opis zdarzenia, z którego nie wynika, w jaki sposób doszło do kolizji,

brak wskazania okoliczności, jakie spowodowały, że doszło do zdarzenia,

brak możliwości przypisania bezpośredniej winy za spowodowanie zdarzenia sprawcy wypadku,

brak podpisów.

OŚWIADCZENIE O KOLIZJI – DODATKOWE ELEMENTY

Oświadczenie po wypadku warto wzbogacić o kilka innych elementów, które pozwolą uniknąć problemów, gdy sprawca zacznie negować swoją winę. Jednym z nich jest wskazanie w opisie zdarzenia świadków, którzy mogą potwierdzić przebieg zdarzenia. W tym celu należy poprosić ich o podanie danych personalnych, jak również kontaktowych. Częstą praktyką jest także dołączanie do opisu dokumentacji zdjęciowej. Fotografie pozwalają lepiej odtworzyć okoliczności kolizji, jak również ocenić rozmiar szkód.


Poszkodowany, który doznał uszczerbku na zdrowiu, do opisu wypadku może dołączyć także oświadczenie lekarskie. Taki dokument może się przydać w szczególności, gdy pokrzywdzony będzie domagał się od sprawcy zadośćuczynienia. Jeżeli okoliczności zdarzenia będą niejasne i sprawa o wypłatę odszkodowania czy zadośćuczynienie zakończy się w sądzie, może pojawić się potrzeba sporządzenia dodatkowego dokumentu, jakim jest oświadczenie powypadkowe poszkodowanego. W takim dokumencie, oprócz przebiegu wypadku, należy wskazać również szkody, jakich doznał pokrzywdzony. Ostatecznie powinno zostać oszacowane i wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

 
image

Dodał: Mariusz

24.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto