TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 01.02.2024

Ubezpieczenie samochodu w leasingu – jak to zrobić?

image

Do najpopularniejszych form zewnętrznego finansowania zakupu pojazdów należy kredyt samochodowy i leasing. Wśród firm szczególnym zainteresowaniem cieszy się druga z wymienionych możliwości. Co to jest leasing samochodowy? Na czym polega taka forma finansowania? Czy auto z leasingu staje się twoją własnością? Kto odpowiada za ubezpieczenie pojazdu?


Praca w samochodzie

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest leasing samochodu?

Auta w leasingu – zainteresowanie w Polsce

Leasing finansowy czy operacyjny?

Dobry leasing na samochód – jak wybrać?

Ubezpieczenie auta w leasingu

Koszty naprawy samochodu z leasingu

Leasing a historia ubezpieczenia

Leasing konsumencki

CO TO JEST LEASING SAMOCHODU?

Leasing to forma finansowania, która od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Na czym polega zakup auta w leasingu? Stronami umowy są finansujący pojazd, czyli firma leasingowa, oraz korzystający z niego, czyli leasingobiorca. Firma posiada pojazd, który oddaje do użytkowania na określony czas, w zamian za opłatę, czyli raty leasingowe. Klient, który wybierze taką formę finansowania pojazdu, musi użytkować auto zgodnie z zapisami umowy. Leasingobiorca nie staje się jego właścicielem – może z niego korzystać przez ustalony okres. Czy samochód w leasingu nigdy nie będzie twoją własnością? Może się nią stać po zakończeniu umowy, o ile go wykupisz za ustaloną wcześniej kwotę. Nie masz jednak takiego obowiązku. Możesz zdecydować się na kolejne auto w leasingu.


Choć leasing może ci się kojarzyć z finansowaniem zakupu pojazdów, to jest to wygodna forma zakupu wielu środków trwałych. Poza samochodami, w leasing można wziąć również maszyny i urządzenia, wyposażenie biura, myjni, warsztatu czy stacji kontroli pojazdów, sprzęt kosmetyczny, a nawet nieruchomości. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie dla osób rozpoczynających biznes. Przedsiębiorca nie musi od razu wykładać bardzo wysokiej sumy na zakup środków trwałych – za ich używanie może płacić miesięczne raty, które nie będą dla niego tak dużym obciążeniem finansowym. Czy umowa leasingu samochodu to coś nowego w polskich przepisach? Do 2000 roku jej nazwa nie pojawiała się w kodeksie cywilnym mimo tego, że istniała już w obrocie od wielu lat. Ta forma finansowania inwestycji niemal stale zwiększa swój udział w Polsce od 1990 roku. Z czego wynika popularność tego rozwiązania? Otóż przedsiębiorca zwraca uwagę na bieżące obciążenia finansowe i nie ma dla niego znaczenia posiadanie urządzenia czy samochodu – liczy się możliwość korzystania z niego. Początkowo w leasing można było wziąć wyłącznie środki trwałe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wspomnieliśmy, obecnie możliwości są zdecydowanie większe. Przedmiotem umowy leasingu mogą być np. licencje komputerowe.


AUTA W LEASINGU – ZAINTERESOWANIE W POLSCE

Jaka jest obecna kondycja polskiej branży leasingowej? Związek Polskiego Leasingu przygotowuje dane statystyczne podsumowujące kolejne kwartały i lata. Jakie wyniki osiągnął rynek w 2019 roku? Co ciekawe, mieliśmy do czynienia głównie ze spadkami w stosunku do roku 2018. Oto aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe w 2018 i 2019 roku:


pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony – 35,3 mld zł w 2019 przy 39,9 mld zł w 2018,


transport ciężki – 18,6 mld zł w 2019 przy 19,5 mld zł w 2018,


maszyny i inne urządzenia, w tym IT – 22,6 mld zł w 2019 przy 21,7 mld zł w 2018,


nieruchomości – 0,84 mld zł w 2019 przy 0,85 mld zł w 2018,


inne – 0,51 mld zł w 2019 przy 0,45 mld zł w 2018.


Dynamika polskiej branży leasingowej wyniosła -5,8 proc. Jeśli chodzi o strukturę finansowania w 2019 roku, to przedstawiała się ona następująco:


45,3 proc. – pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony,


23,9 proc. – transport ciężki,


29 proc. – maszyny i inne urządzenia, w tym IT,


1,1 proc. – nieruchomości,


0,7 proc. – inne.


Interesujące są również dane dotyczące struktury klientów firm leasingowych:


50,5 proc. – mikro firmy,


27,9 – część małych firm, firmy średnie i duże,


21 proc. – małe firmy,


0,5 proc. – klienci indywidualni,


0,04 proc. – sektor publiczny.


LEASING FINANSOWY CZY OPERACYJNY?

Biorąc pod uwagę kwestie rachunkowe i podatkowe, leasing dzieli się na operacyjny i finansowy. Jakie są pomiędzy nimi różnice? Czy korzyści wynikające z leasingu samochodowego są inne w zależności od jego typu? Na wstępie zaznaczmy, że 80 proc. przedsiębiorców wybiera leasing operacyjny. Oto, czym charakteryzują się te dwa rodzaje leasingu:


Finansowy – w tym przypadku przedsiębiorca traktuje samochód jak środek trwały. Zakup ten rozliczany jest w formie odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów firma może jeszcze zaliczyć część odsetkową raty. Dużym minusem tego rodzaju leasingu jest to, że leasingobiorca musi zapłacić cały podatek VAT od razu, na co nie każde przedsiębiorstwo może sobie pozwolić.


Operacyjny – w tym przypadku pojazd pozostaje środkiem trwałym leasingodawcy i to on go amortyzuje. Korzystający może wliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jedynie raty leasingowe. Okres takiego leasingu nie może być krótszy niż 24 miesiące. Podatkiem VAT obciążone są kolejne raty leasingowe, tak więc przedsiębiorca nie musi jednorazowo zapłacić całej kwoty.


DOBRY LEASING NA SAMOCHÓD – JAK WYBRAĆ?

Znalazłeś najtańszy leasing na samochód? Niska cena to nie wszystko. Zanim zdecydujesz się na daną ofertę, sprawdź, jakie opinie ma firma. Zweryfikuj, jakie są koszty ubezpieczenia samochodu w leasingu, a także dowiedz się, jakie są dodatkowe opłaty i ile wynosi wysłanie każdego monitu, w przypadku gdy nie zapłacisz raty w terminie. Całkowity koszt leasingu uzależniony jest od:


kwoty wykupu przedmiotu umowy,


kaucji, o ile jest ona wymagana,


opłaty inicjującej,


rat leasingowych,


opłat dodatkowych.


Znaczenie przy wyborze firmy leasingowej może mieć dla ciebie również czas trwania formalności związanych z zawarciem umowy.


UBEZPIECZENIE AUTA W LEASINGU

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi obowiązkowo zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Pytanie jednak, kto jest tym posiadaczem w przypadku umowy leasingu? Kto odpowiada za obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu? Auto ubezpiecza korzystający z pojazdu. Najczęściej firmy oferujące auta w leasingu mają zawarte umowy z ubezpieczycielami i proponują leasingobiorcy skorzystanie z ich usług. Może to ograniczać twój wybór, co oznacza, że możesz przepłacić za ochronę ubezpieczeniową. Jeśli zdecydujesz się na taką ofertę, to sprawdź, czy jest ona opłacalna. Firma może Ci zaproponować na start bardzo niską składkę, ale z umowy może wynikać, że w kolejnych latach będzie już ona 2 razy wyższa. Najlepiej, żeby umowa leasingu dawała możliwość ubezpieczenia auta w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Najczęściej możliwe będzie rozłożenie płatności za polisę na raty.  


Korzystając z takiej formy finansowania nastaw się na to, że będziesz musiał kupić pełne ubezpieczenie leasingowanego samochodu, tj. OC i autocasco, a często również NNW. Nie traktuj jednak tego jako zbędnego obowiązku. Pamiętaj, że najczęściej przedmiotem leasingu są maksymalnie kilkuletnie auta o dużej wartości. Jeśli pojazd zostanie uszkodzony, to wówczas firma leasingowa otrzyma odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń – nie będziesz musiał tych kosztów pokrywać z własnych środków. Dodatkowo finansujący może również oczekiwać od korzystającego zakupu ubezpieczenia autocasco na określonych warunkach. Najczęściej w ramach ubezpieczenia AC samochodu w leasingu wymagane są:


Stała suma ubezpieczenia – dzięki temu ewentualne odszkodowanie wyliczane jest od wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy, a nie z dnia, w którym doszło do szkody.


Warsztatowa metoda naprawy pojazdu.


Brak udziału własnego w szkodzie i franszyzy integralnej – oznacza to, że zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie w takiej wysokości, na ile wyceniono koszt likwidacji szkody. Ubezpieczyciel nie wyklucza odpowiedzialności za szkody o niskiej wartości i nie przenosi części kosztów na poszkodowanego.


Jeśli firma leasingowa daje możliwość wyboru oferty ubezpieczenia, to przed jej zawarciem z towarzystwem przedstaw na piśmie propozycję, jaką otrzymałeś i podpisz umowę dopiero wtedy, kiedy finansujący ją zaakceptuje. Pamiętaj, żeby przed zawarciem umowy z firmą leasingową, sprawdzić, jakie są warunki ubezpieczenia leasingu. Zapytaj, jakie są zasady ubezpieczenia we własnym zakresie i ile wynosi opłata manipulacyjna.


KOSZTY NAPRAWY SAMOCHODU Z LEASINGU

Co się stanie, jeśli pojazd zostanie uszkodzony? Jeżeli zawarłeś umowę ubezpieczenia autocasco z wariantem naprawy warsztatowej, pojazd trafi najpewniej do warsztatu partnerskiego ubezpieczyciela, gdzie zostanie naprawiony. Problem może pojawić się wówczas, gdy dojdzie do szkody całkowitej. Możliwe są następujące sytuacje:


Szkoda zostanie wyceniona na wyższą sumę niż pozostała korzystającemu do spłaty. Wtedy leasingodawca otrzyma kwotę, która pozostała do zapłacenia. Jeśli został ustalony wykup, to do finansującego trafią również środki z tego tytułu, ale pozostała kwota będzie już należała do leasingobiorcy. Dodatkowo własnością korzystającego w takim przypadku stanie się również wrak, który może on sprzedać.


Szkoda zostanie wyceniona na kwotę niższą niż wynoszą zaległości do spłaty wobec firmy leasingowej. Może to mieć miejsce np. na początku umowy. W takim przypadku to leasingobiorca będzie musiał pokryć z własnych środków pozostałą zaległość wobec leasingodawcy.


LEASING A HISTORIA UBEZPIECZENIA

W przypadku korzystania z samochodu w ramach leasingu leasingobiorca również pracuje na swoją historię przebiegu ubezpieczenia. Tzn. jeśli spowoduje on szkodę, to zdarzenie pogorszy jego historię. Natomiast w przypadku jazdy bezszkodowej nie wpłynie ona na obniżenie kosztu ubezpieczenia OC w przyszłości – ani w przypadku kolejnych umów ubezpieczenia leasingowanego pojazdu, ani innych pojazdów, które stanowić już będą własność tego kierowcy. Natomiast korzystający musi się liczyć z tym, że jeśli spowoduje szkody, to w kolejnym roku składka na ubezpieczenie w ramach leasingu zapewne wzrośnie.


LEASING KONSUMENCKI

Jak wspomnieliśmy, leasing jest dostępny nie tylko dla firm, ale również dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W Europie aż 25 proc. umów leasingowych zawieranych jest z konsumentami. W Polsce wynik ten jest niższy niż 1 proc. Z czego to wynika? Przede wszystkim Polacy w dalszym ciągu są przywiązani do posiadania, a w przypadku leasingu byliby jedynie użytkownikami pojazdu. Chęć posiadania czegoś na własność nie jest już jednak tak powszechna. Coraz więcej Polaków, zamiast kupować mieszkanie na kredyt, wynajmuje je i często zmienia lokum. Jeśli chodzi o pojazdy, to popularnością cieszy się wynajem krótkoterminowy, więc z pewnością przyjdzie również czas na rozkwit leasingu konsumenckiego.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Rankomat moje polisy, jaka najlepsza porównywarka oc?, LINK4, sprawdzenie polisy, Ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking, Mubi PL, Sposoby na tanie OC, Porównywarka OC, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Mubi, Oc samochodu, OC samochód ciężarowy powyżej 3 5 tony Forum, Ile kosztuje ubezpieczenie ciężarówki, Ubezpieczenie ciągnika siodłowego, Ubezpieczenie naczepy ciężarowej cena, Ubezpieczenie OCP do 3 5t cena, Kalkulator OC AC, Porównywarka ubezpieczeń, LINK4, OC motocykl kalkulator, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla, Najtańsze ubezpieczenie motocykla Forum, UNIQA ubezpieczenie motocykla, Warta ubezpieczenie motocykla, Ubezpieczenie motocykla AC, Rankomat motocykl, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla 125,  HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acrankin

 
image

Dodał: Mariusz

01.02.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto