TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 29.01.2024

Rzeczoznawca samochodowy – kiedy warto skorzystać z jego usług?

image

W następstwie wypadku czy kolizji na drodze samochód może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu. W celu ustalenia kwoty odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub AC wartość powstałej szkody musi być właściwie oszacowana. Zajmują się tym rzeczoznawcy komunikacyjni. Jakie są uprawnienia i obowiązki takich osób? Jak wygląda likwidacja szkody przez rzeczoznawcę? Jaki jest koszt powołania niezależnego rzeczoznawcy samochodowego? Sprawdź w naszym artykule.


rzeczoznawca robiący notatki 

Z tego artykułu dowiesz się:

Wycena szkody przez rzeczoznawcę samochodowego

Obowiązki i uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego

Jak się odwołać?

Kiedy warto skorzystać z usług rzeczoznawcy?

WYCENA SZKODY PRZEZ RZECZOZNAWCĘ SAMOCHODOWEGO

Wypadki czy kolizje drogowe są jedną z najczęstszych przyczyn powstawania szkód w samochodach. W zależności do tego, jak doszło do uszkodzenia pojazdu, możliwe są różne rozwiązania dotyczące sposobu zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Jeśli sprawcą jest inny posiadacz samochodu, to wówczas odszkodowanie wypłacane jest z jego polisy OC. Właściciel pojazdu, który spowodował kolizję, może także zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia AC pojazdu do towarzystwa, z którym zawarł umowę. Jeśli jednak poszkodowany posiada ubezpieczenie OC z BLS, tj. z bezpośrednią likwidacją szkody, to może zgłosić się bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że BLS nie obejmuje wszystkich szkód np. zdarzeń, w których uczestniczyły więcej niż 2 pojazdy.


Ubezpieczyciel po zgłoszeniu szkody rozpoczyna proces jej likwidacji. W celu oszacowania szkody, a tym samym ustalenia wysokości odszkodowania, jakie ma zostać wypłacone, powoływany jest rzeczoznawca komunikacyjny. Opinia eksperta wydawana jest na podstawie oględzin uszkodzonego pojazdu. Następnie sporządzany jest protokół, będący podstawą do ustalenia przez ubezpieczyciela kosztów wiążących się z naprawą pojazdu. Na tej podstawie określana jest wartość odszkodowania, jakie zostanie wypłacone.


Szkody z OC sprawcy mogą być likwidowane na kilka sposobów, a zatem:


metodą kosztorysową,

metodą warsztatową,

metodą ASO.

W przypadku metody kosztorysowej odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanemu w formie pieniężnej. Jego wartość oszacowana jest w taki sposób, by pozwalała na naprawę szkód, jakie powstały w pojeździe. Za zorganizowanie naprawy odpowiada właściciel pojazdu. W przypadku metody warsztatowej likwidacja szkody odbywa się w warsztacie, który następnie rozlicza się z ubezpieczycielem. W tym przypadku poszkodowany nie otrzymuje żadnych środków pieniężnych. Podobny charakter ma metoda ASO – szkoda jest likwidowana w Autoryzowanej Stacji Obsługi, która następnie rozlicza się z ubezpieczycielem.


OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY SAMOCHODOWEGO

Kim właściwie jest rzeczoznawca samochodowy? Żeby nim zostać, trzeba spełnić określone warunki. Zgodnie z art. 79a ustawy prawo o ruchu drogowym jest nim osoba, która:


Ma prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C.

Nie była karana wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ma dwuletnią praktykę w dziedzinie związanej z motoryzacją.

Jest wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.

Ma co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ma certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji.

Dodatkowe wymagania wobec rzeczoznawców często stawiają towarzystwa ubezpieczeniowe, które zatrudniają tego rodzaju ekspertów. Osoby pełniące taką funkcję muszą posiadać wiedzę z zakresu technologii napraw samochodowych i technicznej likwidacji szkód komunikacyjnych. Nie mniej ważna jest także wiedza dotycząca zasad wyceny szkód oraz umiejętność oszacowania rynkowej wartości pojazdu. Oprócz kompetencji typowo technicznych rzeczoznawca powinien także odznaczać się odpowiednimi cechami osobowości – komunikatywnością, spostrzegawczością i dokładnością. Wszystko to ma zagwarantować, że sporządzona przez niego opinia będzie profesjonalna, rzetelna i obiektywna.


Zakres obowiązków, jakie pełni rzeczoznawca komunikacyjny jest bardzo różnorodny. Należą do nich np.:


oszacowanie wartości szkody,

przeprowadzenie oględzin przed i po naprawie pojazdu,

analiza dokumentacji pozwalającej ocenić wartość i zakres szkód,

weryfikacja dokumentów kosztowych dostarczonych przez poszkodowanego za naprawę pojazdu,

współpraca z warsztatami samochodowymi i ASO,

informowanie klientów na temat procesu likwidacji szkody i sporządzonej wyceny napraw.

Z usług rzeczoznawców korzystają nie tylko ubezpieczyciele, ale również warsztaty samochodowe czy firmy prowadzące obrót pojazdami. Na pomoc takiego specjalisty często decydują się również nabywcy drogich samochodów z rynku wtórnego, którzy chcą sprawdzić stan pojazdu.


Warto pamiętać o tym, że rzeczoznawca ma prawo zakwestionować szkodę, jeżeli w jego ocenie powstała ona w celu wyłudzenia odszkodowania z polisy. Jeżeli się tak stanie, ubezpieczyciel będzie mógł odmówić wypłaty rekompensaty. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2017 roku wykryto ponad 11 tys. takich przestępstw na łączną kwotę ponad 225 mld złotych. Zdecydowanie najczęściej były to wyłudzenia, które dotyczyły ubezpieczeń AC i OC.


JAK SIĘ ODWOŁAĆ?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własne zasady, według których kalkulowane są szkody. Osoba poszkodowana ma prawo nie zgodzić się z decyzją dotyczącą wielkości odszkodowania, jakie zamierza wypłacić ubezpieczyciel. W takiej sytuacji należy napisać odwołanie, do którego warto dołączyć opinię niezależnego rzeczoznawcy samochodowego. Cena, jaką należy zapłacić za skorzystanie z takiej usługi nie jest jednak niska i wynosi około 500 zł.  


W świetle obowiązujących przepisów, ani opinia rzeczoznawcy powołanego przez ubezpieczyciela, ani niezależnego rzeczoznawcy samochodowego poproszonego o ekspertyzę przez poszkodowanego, nie są wiążące dla żadnej ze stron. Jeżeli opinie wystawione przez różnych rzeczoznawców są diametralnie różne, można wnioskować do sądu o rozstrzygnięcie sporu w procesie cywilnym. Wówczas dojdzie do powołania biegłego rzeczoznawcy. W gronie takich specjalistów są niezależni rzeczoznawcy samochodowi. Ile kosztuje ekspertyza biegłego? Opinia może wiązać się z wydatkiem od 2 do ponad 3 tys. zł.


KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG RZECZOZNAWCY?

Likwidacja szkody to nie jedyna sytuacja, kiedy można skorzystać z usług rzeczoznawcy. Takiego eksperta warto poprosić o opinię przed zakupem samochodu na rynku wtórnym, szczególnie wówczas, gdy pojazd ma wysoką wartość lub wtedy, gdy samochód jest sprowadzony z zagranicy. Rzeczoznawca przeprowadzi wówczas badanie powłok lakierniczych i oceni, czy pojazd nie uczestniczył w kolizji. Opinia eksperta może być także pomocna podczas określania wartości samochodu przed jego sprzedażą, a także w celu zweryfikowania, czy naprawa pojazdu została przeprowadzona w sposób prawidłowy. 

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Rankomat moje polisy, jaka najlepsza porównywarka oc?, LINK4, sprawdzenie polisy, Ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking, Mubi PL, Sposoby na tanie OC, Porównywarka OC, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Mubi, Oc samochodu, OC samochód ciężarowy powyżej 3 5 tony Forum, Ile kosztuje ubezpieczenie ciężarówki, Ubezpieczenie ciągnika siodłowego, Ubezpieczenie naczepy ciężarowej cena, Ubezpieczenie OCP do 3 5t cena, Kalkulator OC AC, Porównywarka ubezpieczeń, LINK4, OC motocykl kalkulator, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla, Najtańsze ubezpieczenie motocykla Forum, UNIQA ubezpieczenie motocykla, Warta ubezpieczenie motocykla, Ubezpieczenie motocykla AC, Rankomat motocykl, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla 125,  HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

29.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto