TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 29.01.2024

Użyczenie samochodu – jak wpływa na ubezpieczenie OC i AC?

image

Bezpłatne korzystanie z auta rodziców przez dziecko lub pożyczenie pojazdu przyjacielowi na weekend to dosyć powszechne zjawisko. Jednak nie każdy właściciel jest świadomy, że takie działanie nazywamy użyczeniem samochodu. Co w sytuacji, gdy biorący wyrządzi pojazdem szkodę - kto za to odpowiada? Jak wygląda kwestia ubezpieczenia OC? Na czym polega umowa użyczenia samochodu i co należy w niej zawrzeć?


kluczyki do auta

Z tego artykułu dowiesz się:

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU. NA CZYM POLEGA UŻYCZENIE SAMOCHODU?

UŻYCZENIE SAMOCHODU A KWESTIA UBEZPIECZENIA OC POJAZDU

UŻYCZENIE SAMOCHODU A WSPÓŁWŁASNOŚĆ - MOŻESZ POŻYCZYĆ SAMOCHÓD A TAKŻE DOPISAĆ INNEGO KIEROWCĘ JAKO WSPÓŁWŁAŚCICIELA

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU. NA CZYM POLEGA UŻYCZENIE SAMOCHODU?

Umowę użyczenia samochodu reguluje art. 710 kodeksu cywilnego. Właściciel samochodu zobowiązuje się zezwolić drugiej stronie na nieodpłatne używanie pojazdu przez czas oznaczony lub nieoznaczony - ten akt woli może być uregulowany umową ustną bądź pisemną, w zależności od preferencji. Co powinna zawierać standardowa umowa bezpłatnego użyczenia samochodu w wersji pisemnej, zawierana pomiędzy osobami fizycznymi? Jak ma wyglądać umowa użyczenia samochodu? Powinna ona uwzględniać:


imię i nazwisko,

miejsce zamieszkania,

PESEL, 

numer dokumentu tożsamości.

Umowa powinna zawierać również opis pojazdu - numer rejestracyjny, rocznik, model, moc i pojemność silnika, a także kolor samochodu. W tego typu dokumencie należy wyszczególnić też wszystkie ewentualne wady, skazy, jakie ma auto. Obie strony muszą ustalić również, jak długo będzie trwało użyczenie samochodu, czy będzie użytkowany tylko na terenie Polski, czy również poza krajem i np. informację o tym, że przebieg nie przekroczy danej wartości. Jeśli biorący planuje użyczać auto osobie trzeciej, musi skonsultować to z właścicielem samochodu (użyczającym) i również zawrzeć w umowie - warto doprecyzować tego typu kwestie, aby uniknąć w przyszłości nieporozumień.


Co dalej? Następnie samochód zostaje przekazany wraz z kluczykami i niezbędnymi dokumentami biorącemu. Po zakończeniu użyczenia auta biorący ma obowiązek zwrócić właścicielowi pojazd w stanie niepogorszonym. Osoba, która bierze samochód osobowy w użyczenie, musi korzystać z niego zgodnie z umową. W przeciwnym razie, jeśli uszkodzi pojazd lub narazi go na przypadkową utratę, będzie obarczona za to odpowiedzialnością (np. jeżeli kierowca zostawi otwarte drzwi i auto zostanie skradzione). Biorący auto w używanie ma obowiązek dokonywać wszelkich opłat związanych z eksploatacją pojazdu - m.in. płaci za paliwo, myjnię, ewentualne usterki. Warto wspomnieć, że umowa użyczenia samochodu nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jak użyczenie samochodu wpływa na OC?


UŻYCZENIE SAMOCHODU A KWESTIA UBEZPIECZENIA OC POJAZDU

Trzeba podkreślić, że umowa ubezpieczenia OC (Odpowiedzialności Cywilnej) jest zawierana dla danego pojazdu, a nie właściciela. Co to oznacza? Nawet jeśli samochód będzie prowadzić osoba, do której prawnie nie należy pojazd (np. sąsiad, znajomy, który posiada upoważnienie do korzystania z samochodu na zasadzie użyczenia), w razie kolizji czy wypadku drogowego szkody, jakie poniesie poszkodowany, zostaną pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe z OC właściciela auta. Natomiast będzie on musiał z własnych środków opłacić wydatki związane z naprawą własnego, uszkodzonego pojazdu.


Właściciel w kolejnym roku zapłaci też wyższą składkę OC, gdyż szkoda wpłynie negatywnie na historię ubezpieczenia. Wysokość tej składki będzie musiała niestety wzrosnąć.


Kiedy odpowiedzialność finansową za szkodę może ponieść kierowca, który korzysta z użyczenia pojazdu (jest stroną biorącą)? W sytuacji, w której podczas zdarzenia był pod wpływem alkoholu lub zbiegł z miejsca wypadku. Co prawda ubezpieczyciel zapłaci za straty z polisy OC, ale zgodnie z prawem będzie wymagał od sprawcy pokrycia kosztu wypłaconego odszkodowania na zasadzie tzw. regresu ubezpieczeniowego (ta kwestia jest uregulowana w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).


UŻYCZENIE SAMOCHODU A WSPÓŁWŁASNOŚĆ - MOŻESZ POŻYCZYĆ SAMOCHÓD A TAKŻE DOPISAĆ INNEGO KIEROWCĘ JAKO WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Wielu rodziców użycza auto synowi lub córce bez zgłaszania tego faktu zakładowi ubezpieczeń. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli młody, niedoświadczony kierowca spowoduje kolizję lub wypadek drogowy, to ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki OC. Tak więc, gdy często użyczamy samochód bliskim osobom z rodziny zawsze lepiej zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi, a także rozważyć dopisanie współwłaścicieli pojazdu. Ma to sens szczególnie w przypadku młodych kierowców, którzy od niedawna posiadają prawo jazdy. Oczywiście dopisać współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego można zawsze, ale trzeba wiedzieć, że współwłasność pojazdu ma mocne i słabe strony. Nie pozostaje to bez wpływu na cenę ubezpieczenia OC. Jednak z pewnością to lepsze rozwiązanie pod względem finansowym niż zatajanie faktu, że pojazd jest regularnie użyczany innym kierowcom.


Mimo że umowa użyczenia samochodu zwykle jest zawierana w formie ustnej, warto sporządzić ją na piśmie, szczególnie jeśli użyczamy auto osobie spoza rodziny (nie dziecku, a np. znajomemu z pracy). W ten sposób zabezpieczymy swoje interesy i unikniemy przykrej niespodzianki przy odbiorze samochodu. Nie trzeba jej jednak nigdzie zgłaszać. Nie podlega ona opodatkowaniu. 


A jak jest z ubezpieczeniem AC? Jeśli auto było objęte taką polisą, może ona pokryć szkody powstałe w wyniku kolizji czy wypadku, nawet jeśli autem kierowała inna osoba. Wszystko zależy przy tym od indywidualnych ustaleń poczynionych w umowie ubezpieczenia czy zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Rankomat moje polisy, jaka najlepsza porównywarka oc?, LINK4, sprawdzenie polisy, Ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking, Mubi PL, Sposoby na tanie OC, Porównywarka OC, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Mubi, Oc samochodu, OC samochód ciężarowy powyżej 3 5 tony Forum, Ile kosztuje ubezpieczenie ciężarówki, Ubezpieczenie ciągnika siodłowego, Ubezpieczenie naczepy ciężarowej cena, Ubezpieczenie OCP do 3 5t cena, Kalkulator OC AC, Porównywarka ubezpieczeń, LINK4, OC motocykl kalkulator, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla, Najtańsze ubezpieczenie motocykla Forum, UNIQA ubezpieczenie motocykla, Warta ubezpieczenie motocykla, Ubezpieczenie motocykla AC, Rankomat motocykl, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla 125,  HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

29.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto