TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 28.01.2024

Wypowiedzenie OC przez nabywcę po zakupie auta – jak złożyć wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu?

image

Jeśli kupiłeś pojazd, to powinieneś otrzymać od sprzedającego dokumenty dotyczące auta, umowę sprzedaży podpisaną przez obie strony transakcji, a także, obowiązkowo – polisę OC. Zbywca nie może sobie zachować ubezpieczenia i wypowiedzieć umowy OC, by odzyskać środki za niewykorzystany okres ochrony. Za to Ty jako nowy właściciel auta możesz korzystać z polisy zbywcy do końca trwania umowy, ale jeśli ten nie opłacił wszystkich składek, to Ty będziesz zobowiązany do takiej zapłaty. Czy nabywca musi korzystać z OC sprzedającego? Czy możliwa jest rezygnacja z ubezpieczenia OC przez kupującego? Tak, poprzez wypowiedzenie OC nabywcy pojazdu.


podpisywanie dokumentów

Z tego artykułu dowiesz się:

OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO I KUPUJĄCEGO POJAZD - PRZEKAZANIE POLISY OC ZBYWCY

WYPOWIEDZENIE OC PRZEZ NABYWCĘ - NOWY WŁAŚCICIEL CHCE ZERWAĆ POLISĘ OC ZBYWCY POJAZDU

KIEDY WARTO ZŁOŻYĆ WYPOWIEDZENIE UMOWY OC POPRZEDNIEGO WŁAŚCICIELA?

OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO I KUPUJĄCEGO POJAZD - PRZEKAZANIE POLISY OC ZBYWCY

Przeniesienie prawa własności do pojazdu wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych obowiązków, zarówno przez zbywcę, jak i nabywcę. Sprzedający musi w ciągu 14 dni powiadomić zakład ubezpieczeń o zawartej transakcji, ale powinien to zrobić jak najszybciej. Dlaczego? Z punktu widzenia ubezpieczyciela do momentu skutecznego zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu pozostaje nim zbywca. Dlatego, jeśli wkrótce kończy się polisa, to informacja o konieczności przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej trafi do osoby, która w dokumentacji towarzystwa nadal widnieje jako posiadacz. Ubezpieczyciel może wysłać byłemu właścicielowi pocztą informację o przedłużeniu umowy OC. Nowy właściciel nie zostanie wówczas o tym powiadomiony.


Zgłoszenie sprzedaży auta do dotychczasowego ubezpieczyciela nie oznacza jednak, że sprzedający automatycznie otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. To już uzależnione jest wyłącznie od kupującego. Kolejnym obowiązkiem zbywcy jest zgłoszenie sprzedaży pojazdu w ciągu 30 dni we właściwym wydziale komunikacji.


Natomiast kupujący powinien wiedzieć, że zbywca w każdym przypadku musi mu przekazać polisę OC. Nie ma znaczenia, czy ochrona obowiązuje jeszcze przez kilka dni, czy przez 10 miesięcy. Obowiązkiem nabywcy jest rejestracja pojazdu w terminie do 30 dni w wydziale komunikacji, zgłoszenie zakupu do urzędu skarbowego i najczęściej zapłacenie podatku PCC w wysokości 2 proc. wartości pojazdu.


Na dopełnienie formalności podatkowych nowy właściciel ma 14 dni od dnia zakupu pojazdu. Kupujący nie musi korzystać z ochrony wykupionej przez sprzedającego. Możliwe jest wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu, i to w dowolnym momencie jej trwania. Jeśli do tego dojdzie, to posiadacz auta musi pamiętać o konieczności zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, tak, żeby nie doszło do przerwy w ochronie. Natomiast poprzedni właściciel otrzyma dzięki temu zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, jednak nie za czas od dnia zakupu auta przez nowego właściciela, tylko od dnia złożenia wypowiedzenia OC przez nabywcę pojazdu. 


WYPOWIEDZENIE OC PRZEZ NABYWCĘ - NOWY WŁAŚCICIEL CHCE ZERWAĆ POLISĘ OC ZBYWCY POJAZDU

Jak już wiesz, przeniesienie OC na nowego właściciela nie oznacza, że musi on korzystać z danej ochrony ubezpieczeniowej do końca obowiązywania umowy. Może zdecydować, że nie chce współpracować z danym towarzystwem. W takim przypadku wystarczy wypowiedzenie OC nabywcy i zawarcie nowej polisy OC. Podstawą do złożenia wypowiedzenia jest art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Formułując treść pisma, należy powołać się zatem na odpowiednią podstawę prawną. Wypowiedzenie OC przez nowego nabywcę powinno zawierać:


miejscowość i datę sporządzenia dokumentu,

tytuł dokumentu, np. „Wypowiedzenie OC”,

nazwę posiadacza pojazdu (imię i nazwisko lub nazwę firmy),

adres nabywcy,

datę nabycia pojazdu,

informacje o marce i typie pojazdu, a także jego numer rejestracyjny,

numer polisy OC i nazwę zakładu ubezpieczeń,

adnotację o treści: „Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypowiadam umowę OC o wskazanym powyżej numerze”,

podpis nabywcy.

Wypowiedzenie umowy OC na podstawie art. 31 spowoduje, że ochrona przestanie obowiązywać i, jak wspomnieliśmy, do sprzedającego trafi zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Nowy właściciel powinien przede wszystkim pamiętać, by nie dopuścić do choćby jednego dnia przerwy w OC, gdyż to już stanowi podstawę do nałożenia na niego kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Brak ochrony może skutkować również tym, że jeśli spowoduje on kolizję czy wypadek, to będzie musiał naprawić szkodę z własnych środków. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, pamiętaj, że obowiązkowe ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych możesz kupić na naszej stronie. Dokonaj kalkulacji wysokości składki na OC dla Twojego auta i dowiedz się, ile będziesz płacić za ochronę. Doradca ubezpieczeniowy wskaże, ile będzie wynosić pełna cena za OC albo też ile wyniesie ratalna opłata. Musisz wykupić polisę od razu po wypowiedzeniu wcześniejszej. 


KIEDY WARTO ZŁOŻYĆ WYPOWIEDZENIE UMOWY OC POPRZEDNIEGO WŁAŚCICIELA?

Jeśli kupiłeś pojazd, który jeszcze przez wiele miesięcy będzie objęty polisą OC, to możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu nawet kilkaset złotych. Pamiętaj tylko o tym, że zakład ubezpieczeń ma możliwość rekalkulacji składki, czyli wyliczenia kosztu OC wg danych nowego posiadacza pojazdu.  


Informacja o sprzedaży pojazdu może spowodować, że ubezpieczyciel będzie chciał zweryfikować m.in. przebieg historii ubezpieczeniowej nabywcy, w tym m.in. okoliczność zaistnienia szkód z winy nabywcy. Jeśli składka wyliczona przez ubezpieczyciela w ramach rekalkulacji jest niekorzystna, jako nabywca nadal posiadasz prawo wypowiedzenia polisy w dowolnym momencie jej trwania. Należy jednak pamiętać, że jeśli składka wyliczona na podstawie Twoich danych jest wyższa niż zbywcy, za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej do dnia wypowiedzenia umowy, będziesz musiał zapłacić składkę. W żadnym jednak przypadku ubezpieczyciel nie może zmusić Cię do kontynuowania ochrony.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Rankomat moje polisy, jaka najlepsza porównywarka oc?, LINK4, sprawdzenie polisy, Ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking, Mubi PL, Sposoby na tanie OC, Porównywarka OC, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Mubi, Oc samochodu, OC samochód ciężarowy powyżej 3 5 tony Forum, Ile kosztuje ubezpieczenie ciężarówki, Ubezpieczenie ciągnika siodłowego, Ubezpieczenie naczepy ciężarowej cena, Ubezpieczenie OCP do 3 5t cena, Kalkulator OC AC, Porównywarka ubezpieczeń, LINK4, OC motocykl kalkulator, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla, Najtańsze ubezpieczenie motocykla Forum, UNIQA ubezpieczenie motocykla, Warta ubezpieczenie motocykla, Ubezpieczenie motocykla AC, Rankomat motocykl, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla 125,  HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

 
image

Dodał: Mariusz

28.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto