TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 26.01.2024

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

image

Zgodnie z przepisami prawa, poszkodowanemu w wypadku czy kolizji drogowej należy się odszkodowanie. Jeśli sprawcą zdarzenia jest kierowca pojazdu mechanicznego, rekompensata zostanie wypłacona poszkodowanemu z polisy OC zawartej na pojazd sprawcy. By jednak uzyskać odszkodowanie, musisz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Do wniosku należy dołączyć protokół policyjny lub oświadczenie powypadkowe podpisane przez poszkodowanego i sprawcę.


kobieta podpisuje dokument

Z tego artykułu dowiesz się:

Opis wypadku – kiedy jest potrzebny?

Jak napisać oświadczenie o kolizji?

Opis zdarzenia do odszkodowania – tych błędów należy unikać

Oświadczenie o kolizji - jak napisać, by uniknąć problemów przy wypłacie odszkodowania?

OPIS WYPADKU – KIEDY JEST POTRZEBNY?

Nie każda kolizja drogowa musi kończyć się wezwaniem policji. Jeżeli zarówno sprawca, jak i poszkodowany zgadzają się, co do przebiegu zdarzenia, do wypłaty odszkodowania wystarczy opis zdarzenia wypadku samochodowego. Wzór dokumentu wraz z omówieniem możesz znaleźć w internecie, m.in. na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego. Kiedy z kolei warto powiadomić policję? Z pomocy funkcjonariuszy należy skorzystać, gdy w wyniku wypadku jedna z osób została ranna lub sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policjanci przeanalizują przyczyny wypadku, wskażą sprawcę oraz przygotują protokół z przeprowadzonego postępowania.


Opis zdarzenia wypadku do ubezpieczenia przyda się zarówno wtedy, gdy doznałeś szkody w mieniu, jak i szkody osobowej. W obu tych przypadkach ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić Ci rekompensatę z polisy OC sprawcy. By jednak stwierdzić winę sprawcy, jak i oszacować wartość odszkodowania, musisz dostarczyć opis okoliczności wypadku. Od tego, jak wiele szczegółów zamieścisz w tym dokumencie, zależy to, ile potrwa procedura likwidacji szkody u ubezpieczyciela. Im dokładniejszy będzie opis, tym większa szansa na to, że odszkodowanie zostanie wypłacone w niedługim czasie po złożeniu dokumentów.


JAK NAPISAĆ OŚWIADCZENIE O KOLIZJI?

By uzyskać odszkodowanie, opis wypadku samochodowego czy kolizji drogowej powinien zawierać informacje niezbędne do zidentyfikowania sprawcy, a także odtworzenia przebiegu zdarzenia. Musisz pamiętać w szczególności o kilku elementach, jakie powinno zawierać oświadczenie. Jak napisać je poprawnie?


W pierwszej kolejności pamiętaj o umieszczeniu danych personalnych i adresowych, dotyczących sprawcy oraz poszkodowanego. Następnie zamieść informacje na temat pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. Określ ich markę, model, nr rejestracyjny, a także nr VIN. Oprócz tego spisz informacje dotyczące polisy sprawcy oraz towarzystwa, w którym została zakupiona ochrona OC na dany pojazd.


Kolejną częścią oświadczenia powinien być opis okoliczności, w jakich doszło do kolizji. Jak napisać tę część oświadczenia? W pierwszej kolejności wskaż dokładną datę, czas i miejsce zdarzenia. Napisz, jaką drogą i w którą stronę poruszały się pojazdy. Następnie opisz, jak doszło do wypadku i jakie szkody powstały w jego wyniku. Jeżeli kolizja miała miejsce na drodze wielopasmowej lub skrzyżowaniu, możesz przygotować szkic sytuacyjny zdarzenia drogowego.


Pamiętaj, że opis zdarzenia wypadku do ubezpieczenia powinien zawierać jednoznaczne przyznanie się sprawcy do winy. Dokument musi też być czytelnie podpisany, nie tylko przez sprawcę, lecz także poszkodowanego.


OPIS ZDARZENIA DO ODSZKODOWANIA – TYCH BŁĘDÓW NALEŻY UNIKAĆ

Wiele osób zastanawia się, jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania, by procedura związana z likwidacją szkody przebiegła w szybki sposób. Często to właśnie drobne błędy, popełnione podczas przygotowywania oświadczenia o kolizji, skutkują tym, że ubezpieczyciel domaga się dostarczenia dodatkowych dokumentów. Czego należy unikać?


Do najczęściej popełnianych błędów należą:


brak informacji na temat miejsca, czasu i daty zdarzenia,

zbyt ogólnikowy opis zdarzenia, z którego nie wynika, w jaki sposób doszło do kolizji,

brak wskazania okoliczności, jakie towarzyszyły zdarzeniu,

brak możliwości przypisania bezpośredniej winy za spowodowanie zdarzenia sprawcy wypadku,

brak podpisów.

OŚWIADCZENIE O KOLIZJI - JAK NAPISAĆ, BY UNIKNĄĆ PROBLEMÓW PRZY WYPŁACIE ODSZKODOWANIA?

Oświadczenie po wypadku warto wzbogacić o kilka innych elementów, które pozwolą uniknąć problemów, gdy sprawca zacznie negować swoją winę. Jednym z nich jest wskazanie w opisie zdarzenia świadków, którzy mogą potwierdzić przebieg zdarzenia. W tym celu należy poprosić ich o podanie danych personalnych, jak również kontaktowych. Częstą praktyką jest także dołączanie do opisu dokumentacji zdjęciowej. Fotografie pozwalają lepiej odtworzyć okoliczności kolizji, jak również ocenić rozmiar szkód.


Poszkodowany, który doznał uszczerbku na zdrowiu, do opisu wypadku może dołączyć także oświadczenie lekarskie. Taki dokument może się przydać w szczególności, gdy pokrzywdzony będzie domagał się od sprawcy zadośćuczynienia. Jeżeli okoliczności zdarzenia będą niejasne i sprawa o wypłatę odszkodowania czy zadośćuczynienie zakończy się w sądzie, może pojawić się potrzeba sporządzenia dodatkowego dokumentu, jakim jest oświadczenie powypadkowe poszkodowanego. W takim dokumencie, oprócz przebiegu wypadku, należy wskazać również na szkody, jakich doznał pokrzywdzony.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

image

Dodał: Mariusz

26.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto