TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 26.01.2024

Ubezpieczenie przyczepki samochodowej – ile kosztuje ubezpieczenie OC przyczepy? Czy jest obowiązkowe?

image

W myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przyczepka do samochodu stanowi pojazd mechaniczny. Choć nie jest niezależny i w praktyce nie może poruszać się bez podłączenia do samochodu czy motocykla, to w świetle prawa traktowany jest tak samo jak auto. W efekcie także dla niego należy wykupić polisę OC. Co obejmuje ubezpieczenie przyczepki samochodowej i jakie konsekwencje grożą za brak OC? Sprawdź w naszym poradniku.


przyczepka samochodowa

Z tego artykułu dowiesz się:

PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA – PRZEPISY

REJESTRACJA PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ

UŻYWANA PRZYCZEPA SAMOCHODOWA – JAK JĄ ZAREJESTROWAĆ?

KOLIZJA Z UDZIAŁEM PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ – Z KTÓREJ POLISY ZOSTANIE WYPŁACONE ODSZKODOWANIE?

ZAKUP UBEZPIECZENIA OC PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ - JAK TO ZROBIĆ?

UBEZPIECZENIE PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ – CO GROZI ZA BRAK OC PRZYCZEPY?

PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA – PRZEPISY

Artykuł 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje, że każdy pojazd mechaniczny powinien posiadać polisę OC. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej ciąży na posiadaczu pojazdu. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest używany czy też nowy. Nie każdy jednak wie, że w myśl przepisów ustawy o ruchu drogowym, a także ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pojazdem mechanicznym jest także przyczepa do samochodu. Z tego względu również ona powinna być objęta obowiązkowym OC.


Obowiązkowa polisa komunikacyjna jest przypisana do konkretnego pojazdu. W związku z tym osoby, które planują kupno przyczepki, powinny pamiętać nie tylko o jej zarejestrowaniu, lecz także ubezpieczeniu. Niedopełnienie tego obowiązku grozi nałożeniem wysokich kar ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.


To jednak nie koniec regulacji prawnych, o których należy pamiętać. Przyczepa lekka może być ciągnięta jedynie przez pojazd silnikowy mający ważne badanie techniczne, a także hak holowniczy. Jeżeli samochód go nie ma, hak można zamontować w dowolnym warsztacie, a następnie zalegalizować w stacji kontroli pojazdów. Montaż haka powinien również zostać odnotowany w dowodzie rejestracyjnym wydanym dla samochodu. Dopiero wówczas można podpiąć do niego przyczepę, o ile będzie miała ona ubezpieczenie przyczepy lekkiej. 


REJESTRACJA PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ

Rejestracja przyczepy lekkiej nie różni się znacząco od procedury rejestracji samochodu. Warto przy tym dodać, że jest to przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. By uzyskać tablice rejestracyjne, właściciel pojazdu lub osoba posiadająca pełnomocnictwo powinni zgłosić się do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania. Do wniosku o rejestrację czy przerejestrowanie przyczepy samochodowej należy dołączyć komplet dokumentów. Należą do nich:


faktura zakupu przyczepki lub też umowa sprzedaży,

karta pojazdu – o ile ją wydano,

świadectwo zgodności wydane przez producenta pojazdu,

potwierdzenie wniesienia opłat związanych z rejestracją.

Procedura formalna wiąże się z koniecznością poniesienia kilku opłat. Zobacz, jaki jest koszt rejestracji przyczepy. Obejmuje on m.in. opłaty za:


wydanie dowodu rejestracyjnego (czasowego i stałego),

wydanie tablicy rejestracyjnej wraz z nalepką legalizacyjną,

dokonanie czynności ewidencyjnych związanych z rejestracją pojazdu.

Całkowity koszt rejestracji przyczepki wynosi obecnie 121,50 zł. Nie jest przy tym konieczne dokonanie jej przeglądu technicznego. Trzeba jednak pamiętać, że rejestracji nowej przyczepy należy dokonać, zanim pojazd wyjedzie z salonu. W przypadku przyczep sprowadzanych z zagranicy na ich rejestrację właściciel ma 30 dni.


UŻYWANA PRZYCZEPA SAMOCHODOWA – JAK JĄ ZAREJESTROWAĆ?

Przyczepka samochodowa używana i zarejestrowana przez poprzedniego właściciela wymaga ponownej rejestracji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedający pojazd nie ma obowiązku jego wyrejestrowania. Stąd też całość formalności związanych z przerejestrowaniem ciąży na nowym właścicielu.


Jak zarejestrować przyczepkę kupioną na rynku wtórnym? Aby uzyskać nowy dowód rejestracyjny, należy zgłosić się do urzędu z kompletem dokumentów. Oprócz dokumentu potwierdzającego prawo własności pojazdu (faktura lub umowa sprzedaży) potrzebne będą także:


aktualny dowód rejestracyjny przyczepki do samochodu,

świadectwo zgodności lub odpis decyzji zwolnienia pojazdu z homologacji,

potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC,

karta pojazdu – o ile została wydana,

stara tablica rejestracyjna,

wypełniony wniosek o rejestrację przyczepki.

Należy również pamiętać o opłatach, z jakimi wiąże się rejestracja przyczepki. Koszt zależy od tego, czy nowy właściciel dokona zmiany tablic rejestracyjnych, czy też nie. Nie musi tego robić, o ile pojazd ma tablice rejestracyjne i był dotychczas zarejestrowany na terenie Polski. 


KOLIZJA Z UDZIAŁEM PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ – Z KTÓREJ POLISY ZOSTANIE WYPŁACONE ODSZKODOWANIE?

Wielu właścicieli pojazdów zastanawia się, w jaki sposób działa ubezpieczenie przyczepki i dlaczego zawarcie polisy OC jest obowiązkowe. Wiele wątpliwości wynika w szczególności z tego, że przyczepa nie jest pojazdem silnikowym, a tym samym nie jest w stanie poruszać się samodzielnie. Trzeba jednak zauważyć, że brak silnika nie dyskwalifikuje jej jako pojazdu mechanicznego, przeznaczonego do poruszania się po drogach.


Jak działa ubezpieczenie OC przyczepy? Przepisy zawarte w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych pozwalają na rozróżnienie dwóch przypadków:


kolizji, do której doszło, gdy przyczepa była złączona z pojazdem silnikowym lub też odłączyła się od niego, ale nie przestała się toczyć;

kolizji, do której doszło, gdy przyczepa nie była złączona z pojazdem silnikowym lub też odłączyła się od niego i przestała się toczyć.

Szkody, do których dojdzie w pierwszym przypadku, zostaną pokryte z polisy wykupionej przez właściciela pojazdu, za pomocą którego była ciągnięta przyczepa. OC samochodu obejmuje w tym przypadku także złączone z nim pojazdy, bez względu na to, na kogo zostały zarejestrowane.


Po co zatem wykupywać polisę OC na przyczepkę? Może ona spowodować szkody także wówczas, gdy nie jest złączona z pojazdem. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której samoczynnie stoczy się ona lub też odłączy się od ciągnącego ją samochodu. W obu przypadkach może doprowadzić do wielu szkód, zarówno o charakterze materialnym, jak i osobowym. Bez posiadania polisy właściciel przyczepy musiałby samodzielnie ponieść koszty związane z likwidacją szkód. Ubezpieczenie OC pozwala na przeniesienie tego ryzyka na towarzystwo, w którym została zawarta umowa OC.


ZAKUP UBEZPIECZENIA OC PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ - JAK TO ZROBIĆ?

W jaki sposób wykupić ubezpieczenie przyczepy: online czy bezpośrednio w placówce ubezpieczyciela? Zakres ochrony obowiązującej w ramach polisy OC, niezależnie od towarzystwa, z którym zostanie podpisana umowa ubezpieczeniowa, jest taki sam. Właśnie dlatego warto wcześniej zapoznać się z wysokością składki, jaką trzeba będzie zapłacić za ubezpieczenie. Tu pomocny może okazać się kalkulator OC przyczepy, za pomocą którego wyliczysz koszt zawarcia polisy. Właściciel przyczepki w każdym momencie może z niego skorzystać.


Jak działa aplikacja? Aby zapoznać się z propozycją ubezpieczyciela, wystarczy wpisać kilka informacji, m.in. na temat ładowności przyczepy, a także wieku pojazdu. Kalkulator OC jest łatwy w obsłudze i pozwala nie tylko poznać cenę składki, lecz także zamówić polisę przez internet. Dzięki temu ubezpieczenie OC kupisz bez wychodzenia z domu. Sprawdź w kalkulatorze OC, ile kosztuje ubezpieczenie tego rodzaju. 


UBEZPIECZENIE PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ – CO GROZI ZA BRAK OC PRZYCZEPY?

Zakup polisy OC dla przyczepki samochodowej jest obowiązkowy. Zaniedbanie tego obowiązku naraża właściciela pojazdu na karę, jaką może nałożyć UFG. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podczas naliczania wysokości kary do lekkich przyczep samochodowych stosuje się stawkę, której podstawę stanowi równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Wymiar kary za brak OC zależy również od tego, przez jaki czas przyczepa nie będzie miała ważnej polisy. Jeżeli okres ten:


przekracza 3 dni - stosuje się stawkę wynoszącą 20% podstawy wymiaru kary, 

mieści się przedziale od 4 do 14 dni - stosuje się stawkę wynoszącą 50% kary,

przekracza 14 dni - stosuje się pełną stawkę.

JAKIEJ WYSOKOŚCI MANDAT MOŻE NAŁOŻYĆ NA WŁAŚCICIELA PRZYCZEPY UFG?

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku 3490 zł, stąd maksymalna kara za brak OC ubezpieczenia przyczepy samochodowej może wynieść 1160 zł.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

image

Dodał: Mariusz

26.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto