TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 25.01.2024

Leasing operacyjny a finansowy - dwie różne formy finansowania

image

Formą zewnętrznego pokrycia kosztów nabycia pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń, innych ruchomości, a nawet niekiedy nieruchomości może być leasing. Skorzystają z niego zarówno osoby fizyczne, w ramach leasingu konsumenckiego, ale częściej jednak wybierają go przedsiębiorcy. Mają oni do wyboru leasing finansowy lub operacyjny. Czym się one różnią?


Zdjęcie pokazuje nowe samochody, które są dostępne w leasingu operacyjnym

Z tego artykułu dowiesz się:

Umowa leasingowa i dwa podstawowe rodzaje leasingu

Czym jest leasing operacyjny samochodu?

Na czym polega leasing finansowy?

Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym

Leasing finansowy a operacyjny – jak sfinansować zakup przedmiotu leasingu?

UMOWA LEASINGOWA I DWA PODSTAWOWE RODZAJE LEASINGU

Leasing jako forma finansowania nabycia ruchomości lub nieruchomości wymaga odpowiedniej umowy, która regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego. Zwierana jest ona między leasingodawcą, nazywanym również finansującym, a leasingobiorcą, który określany jest mianem korzystającego. Finansujący przekazuje klientowi ustalony przedmiot do używania, a druga strona zobowiązuje się do wniesienia ewentualnego czynszu inicjalnego, czyli opłaty wstępnej oraz do opłacania systematycznie rat leasingowych w określonej wysokości.


Najczęściej taki tryb pokrycia kosztów nabycia dotyczy pojazdów mechanicznych. Firmy często wykorzystują go do powiększenia swojej floty samochodowej.


Wyróżnia się dwa najbardziej popularne typy leasingu:


operacyjny,


finansowy.


Najczęściej używane są one przy okazji kupowania samochodu osobowego czy maszyn i urządzeń specjalistycznych. Sprawdź, jak wygląda nabywanie ruchomości z użyciem leasingu operacyjnego lub finansowego. Wykorzystaj kalkulator OC, aby wyliczyć koszt ubezpieczenia takiego pojazdu.


CZYM JEST LEASING OPERACYJNY SAMOCHODU?

Leasing operacyjny nazywany jest także usługowym. Polega na przekazaniu użytkownikowi środka trwałego w zamian za opłacanie rat. Do jego cech charakterystycznych należy zaliczyć:


przedmiot leasingu pozostaje oficjalnie własnością finansującego,


możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych leży po stronie leasingodawcy,


opcja wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy za ustaloną z góry kwotę,


możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych po stronie leasingobiorcy wszystkich opłat i wydatków niezbędnych do utrzymania danego przedmiotu,


doliczanie podatku VAT w odpowiedniej wysokości do każdej raty,


możliwość wypowiedzenia umowy leasingu w każdej chwili i oddania jej przedmiotu,


okres trwania umowy leasingu musi być dłuższy niż 40 proc. czasu amortyzacji przedmiotu, a w przypadku nieruchomości – nie krótszy niż 10 lat.


Zupełnie inną specyfikę ma leasing finansowy, który często porównywany jest z kredytem bankowym.


NA CZYM POLEGA LEASING FINANSOWY?

Leasing finansowy może być określany jako leasing kapitałowy czy inwestycyjny. Także i tu przedmiot jest oddawany do dyspozycji klienta, w zamian za raty leasingowe.


Do cech charakterystycznych leasingu finansowego zaliczyć należy:


przedmiot leasingu wpisywany jest do ewidencji leasingobiorcy,


amortyzacja jest obowiązkiem korzystającego,


umowa leasingowa powinna trwać dłużej niż 12 miesięcy, ale wystarczy, że zostanie zawarta na czas określony,


klient może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie część odsetkową raty leasingowej oraz odpisy związane z utratą wartości w czasie,


podatek VAT musi być opłacony z góry, wraz z pierwszą płatnością uiszczaną przez klienta,


wraz z ostatnią płatnością dany przedmiot staje się własnością korzystającego.


RÓŻNICE POMIĘDZY LEASINGIEM OPERACYJNYM I FINANSOWYM

Leasing operacyjny pod wieloma względami różni się od leasingu finansowego. Przedmiot umowy pozostaje w ewidencji finansującego w leasingu operacyjnym, podczas gdy w finansowym jest on uwzględniany w ewidencji środków trwałych u przedsiębiorcy.


Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a leasingiem operacyjnym są wyraźnie widoczne w przypadku ustalania kosztów podatkowych – w pierwszym przypadku wszystkie opłaty wliczają się do takiej puli wydatków, ale korzystający nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Przy drugim rodzaju umowy kosztem są tylko odsetki od rat, ale odpisy dokonywane są przez leasingobiorcę.


W leasingu usługowym do każdej płatności doliczany jest podatek od towarów i usług, przez co nie trzeba go opłacać z góry przy zwieraniu umowy. Za to w leasingu finansowym nie ma wykupu przedmiotu umowy po zakończeniu okresu leasingu, bo przechodzi on na firmę wraz z ostatnią płatnością.


LEASING FINANSOWY A OPERACYJNY – JAK SFINANSOWAĆ ZAKUP PRZEDMIOTU LEASINGU?

Klienci mają do wyboru przede wszystkim dwa rodzaje kontraktów leasingowych. Muszą zastanowić się, która forma w ich indywidualnej sytuacji będzie najlepsza. Poznając podstawowe różnice między leasingiem operacyjnym lub finansowym, ułatwiamy sobie podjęcie odpowiedniej dla danej firmy decyzji.


Umowa leasingu finansowego przy prowadzeniu działalności w mniejszej skali może być dobrym pomysłem. Status małego podatnika powoduje, że może on skorzystać z jednorazowej amortyzacji w takim przypadku. Będzie on korzystniejszy ze względu na podatek VAT doliczany już do pierwszej raty. Stawka VAT zostanie wskazana na fakturze, a obliczona będzie zgodnie z wartością początkową środka trwałego. Comiesięczne płatności nie zawierają już kwoty podatku. Z chwilą zawarcia umowy leasingu podatek od towarów i usług musi być opłacony.


Firmowy samochód stanowiący przedmiot leasingu finansowego staje się obiektem odliczeń z tytułu amortyzacji, ale z comiesięcznych rat przedsiębiorca doliczy do kosztów podatkowych jedynie część odsetkową. Konieczne jest też wciągnięcie do ewidencji prowadzonej w ramach działalności gospodarczej w tej formie leasingu przedmiotu, z którego leasingobiorca będzie korzystać.


Ten rodzaj finansowania polecany jest w szczególności dla:


przedsiębiorców, którzy od początku chcą być właścicielami ustalonego w umowie przedmiotu,


wolą odliczyć całość podatku należnego VAT od razu,


preferują krótszy okres trwania leasingu,


wybierają przedmiot z inną stawką podatkową niż standardowe 23 proc. – może być to stawka właściwa dla auta używanego, kupionego na podstawie faktury VAT marża itp.,


nie mają możliwości zawarcia umowy leasingu operacyjnego z powodu niskiej stawki amortyzacji i bardzo wysokiego wykupu przedmiotu z leasingu.


Natomiast kiedy warto wybrać leasing operacyjny samochodu osobowego czy maszyny? Firma zaoferuje taki tryb finansowania, jeśli będzie potrzeba ustanowienia dłuższego czasu trwania kontraktu. Czas umowy nie może być krótszy niż 40 proc. czasu amortyzacji danej rzeczy. Leasingowanie samochodu osobowego będzie powodowało konieczność zawarcia kontraktu na okres około dwóch lat. Nie ma jednak minimalnego czasu trwania leasingu w takim przypadku. Pozostaje to więc do indywidualnej negocjacji pomiędzy korzystającym a firmą leasingową. W przypadku tego rodzaju leasingu VAT dodawany jest do każdej raty, dlatego mały przedsiębiorca, który nie ma zbyt dobrej sytuacji finansowej, może rozłożyć taką płatność w czasie. Zawarciu umowy towarzyszy wówczas przekazanie jej przedmiotu, ale nie jest on wciągany po stronie leasingobiorcy do jego ewidencji. Firmowy pojazd w leasingu operacyjnym pozostaje własnością finansującego, a przedsiębiorca może wykupić przedmiot po zakończeniu umowy. Wartość samochodu jest spłacana w ratach leasingu, a wykup następuje po symbolicznej kwocie, która zostaje wcześniej ustalona.


Wybór leasingu operacyjnego powoduje, że całkowite wydatki leasingowe są wpisywane do kosztów uzyskania przychodów, tak jak koszty eksploatacji i paliwa. Należny podatek VAT doliczany jest do rat, ale czynny podatnik także i tę kwotę będzie mógł sobie odliczyć, optymalizując swoje koszty.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

25.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto