TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 25.01.2024

Jak sprawdzić, czy była wydana karta pojazdu?

image

Do podstawowych dokumentów pojazdu samochodowego zalicza się dowód rejestracyjny oraz instrukcję obsługi, jaką dołącza do auta jego producent czy kolejni właściciele przy sprzedaży. Każdy pojazd podlegający rejestracji w Polsce powinien mieć też dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jego właściciel musi dbać o to, by zachować ciągłość trwania ochrony. Bardzo często też wśród dokumentów samochodowych znajduje się karta pojazdu. Zobacz, czym ona jest i jak sprawdzić czy była wydana karta pojazdu dla Twojego auta.


Mężczyzna otwiera schowek samochodowy w którym znajduje się karta pojazdu

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest karta pojazdu? Czy może być auto bez karty?

Podstawa prawna wydania karty pojazdu

Co zawiera karta pojazdu? Czy są to inne informacje niż w dowodzie rejestracyjnym?

Zgubiona karta pojazdu - czy można wyrobić nowy dokument?

W jaki sposób wydawany jest wtórnik karty pojazdu?

Jak sprawdzić, czy karta pojazdu została wydana?

CZYM JEST KARTA POJAZDU? CZY MOŻE BYĆ AUTO BEZ KARTY?

Karta pojazdu jest dokumentem, w którym wskazane są wszystkie dane identyfikujące pojazd i jego właściciela czy współwłaścicieli, jakie są też w dowodzie rejestracyjnym. Dodatkowo, zawiera ona informacje o historii auta. Często możesz spotkać się z opinią, że karta pojazdu jest tym samym dla samochodu, co księga wieczysta dla nieruchomości.


Wprowadzenie takiego dokumentu dla pojazdów w Polsce miało na celu ograniczanie skali nieuczciwych praktyk handlarzy, którzy z różnych powodów mogli zatajać ważne informacje dotyczące sposobu użytkowania auta czy jego historii własności.


Każdy samochód, który zarejestrowany został w Polsce po 1 lipca 1999 roku, musiał mieć dotychczas wydaną kartę pojazdu. Mało kto ją woził w samochodzie, ponieważ nic nie groziło za jej brak podczas kontroli policyjnej.


Jednak warto wiedzieć, że ustawa deregulacja z 2020 r wprowadziła pewne istotne zmiany dotyczące karty pojazdu, w wyniku których od 4 września 2022 r przestanie być ona obowiązkowym dokumentem dla samochodu, ale nie jest tak, że zniknie ona całkowicie. Takie zmiany wywołane są chęcią wprowadzenia ułatwień dla kierowców. Po wdrożeniu pakietu deregulacyjnego nie ma sensu, by karty dla samochodów były wydawane, jako że baza Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców gromadzi wszystkie dane o autach, a właściciel samochodu może na własny rachunek, odpłatnie pozyskać raport o aucie.


PODSTAWA PRAWNA WYDANIA KARTY POJAZDU

Wszystkie karty dla samochodów wydawane są na podstawie art. 77 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym, wraz z późniejszymi zmianami. Wskazany artykuł wskazuje, że:


"1. Producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Karta pojazdu jest przekazywana właścicielowi pojazdu.


3. Kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego niż określony w ust. 1, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdów zabytkowych i pojazdów".


Automatycznie więc, w myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym, karty nie muszą mieć pojazdy:


Zabytkowe.


Sprowadzone lub zarejestrowane przed 1 lipca 1999 roku. 


Pochodzące z licytacji przepadku na rzecz Skarbu Państwa.


Należące do sił zbrojnych obcego państwa.


Należące do członków korpusu dyplomatycznego obcego państwa.


CO ZAWIERA KARTA POJAZDU? CZY SĄ TO INNE INFORMACJE NIŻ W DOWODZIE REJESTRACYJNYM?

Jeśli dla Twojego samochodu został wydany dokumenty karty pojazdu, to ma on postać niewielkiej papierowej książeczki, z oznaczeniem nazwy oraz kodu krajowego PL. W środku znajdziesz te same informacje, co w dowodzie rejestracyjnym, ale wzbogacone o dane poprzednich właścicieli auta. Wśród nich będą:


Dane pojazdu – w tym jego marka, model, numer VIN, liczba miejsc, pojemność i moc silnika, DMC (dopuszczalna masa całkowita) i ładowność, rok produkcji, rodzaj i przeznaczenie, numer świadectwa homologacji.


Dane właścicieli – w tym imię i nazwisko, adres i numer PESEL.


Informacje o pierwszej i kolejnych rejestracjach samochodu.


Informacje o wydaniu duplikatu tablic rejestracyjnych.


W karcie powinien być też wpis na temat tego, w jaki sposób był dotychczas używany pojazd, co jest cenną informacją dla kupujących używane auta. Można dowiedzieć się, czy np. samochód był wykorzystywany do przewozu osób i czy zaszły w nim istotne zmiany konstrukcyjne. Znajdzie się w niej także numer karty.


Oprócz tego numer ten znajdziesz na awersie dowodu rejestracyjnego w polu “Numer karty pojazdu”.


Karta powinna być przekazana w przypadku nabycia nowego samochodu przez jego producenta lub podmiot wprowadzający auto do obrotu handlowego. Dla samochodu, który sprowadzany jest z zagranicy dokument ten powinien być wydany przez Wydział Komunikacji właściwy dla miejsca przyszłej rejestracji samochodu. W przypadku aut używanych kartę przekazuje sprzedający kupującemu w momencie zawarcia umowy.


ZGUBIONA KARTA POJAZDU - CZY MOŻNA WYROBIĆ NOWY DOKUMENT?

Utrata karty pojazdu wymaga dokonania odpowiednich kroków formalnych. Jeśli jako właściciel auta zgubisz jego dokument, powinieneś złożyć w urzędzie, w wydziale komunikacji w miejscu rejestracji oświadczenie o utracie karty oraz wystąpić od razu z wnioskiem o wydanie wtórnika. Jeśli kartę utraciłeś w związku z kradzieżą, dołącz do takiego wniosku potwierdzenie z policji (notatkę policyjną). Złożyć wniosek o wtórnik karty pojazdu możesz w tym samym czasie.


W JAKI SPOSÓB WYDAWANY JEST WTÓRNIK KARTY POJAZDU?

Utrata lub zniszczenie karty pojazdu jest powodem, dla którego powinieneś udać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zarejestrowania auta i złożyć wniosek o wykonanie wtórnika karty. Wraz z nim składasz oświadczenie o utracie tego dokumentu pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Na wydanie wtórnika poczekasz do 30 dni, choć z reguły następuje to znacznie szybciej, mniej więcej po kilkunastu dniach.


Wystawienie nowej karty pojazdu pociąga za sobą koszt rzędu 75,50 zł, z czego 0,50 zł to opłata ewidencyjna, a 75 zł opłata za wydanie karty lub jej wtórnika.


Wydanie wtórnika karty pojazdu potrzebne będzie także w przypadku zniszczenia dokumentu, ale wtedy w urzędzie trzeba złożyć do organu rejestrującego stary dokument.


JAK SPRAWDZIĆ, CZY KARTA POJAZDU ZOSTAŁA WYDANA?

Jeśli karta pojazdu została stworzona dla samochodu, to możesz to w łatwy sposób sprawdzić. Wystarczy, że posłużysz się jednym z poniższych sposobów:


sprawdzisz w dowodzie rejestracyjnym numer karty,


skorzystasz z usługi HistoriaPojazdu.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o dacie wydania karty,


skorzystasz z usługi mPojazd, gdzie także znajduje się jej numer, a usługa odzwierciedla jednocześnie dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym.


Warto zobaczyć, czy karta pojazdu istnieje przede wszystkim przy sprzedaży pojazdu, jeśli jego właściciel twierdzi, że nie ma takiego dokumentu.  Gdy okaże się, że jednak została ona przekazana właścicielowi, to niewykluczone, że sprzedawany pojazd pochodzi z kradzieży.


Jak szybko i bezpiecznie obliczyć wysokość składki ubezpieczenia, które jest jednym z niezbędnych dokumentów przy przemieszaczniu się samochodem po polskich drogach? Sprawdź kalkulator OC!

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

25.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto