TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 25.01.2024

Czym jest blokada alkoholowa? Jaki ma wpływ na ubezpieczenie OC?

image

W I półroczu 2023 roku, jak wynika ze statystyk policyjnych, zatrzymano w Polsce prawie 50 tys. nietrzeźwych kierowców, choć kontroli było nawet 3 razy mniej niż zwykle. W całym 2020 roku funkcjonariusze złapali ponad 99 tys. prowadzących pod wpływem alkoholu. Statystyki są niepokojące, tym bardziej że jazda w stanie nietrzeźwości stwarza ogromne ryzyko spowodowania kolizji czy wypadku. Zdarza się, że Ci sami kierowcy bardzo często siadają za kółkiem po alkoholu. To dla nich dobrym rozwiązaniem, mogącym zmniejszyć liczbę wypadków i ryzyka śmierci na drodze, jest blokada alkoholowa. Sprawdź, gdzie jest montowana, jak działa oraz jaki ma wpływ na wysokość składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu.


Mężczyzna odmawia napicia się alkoholu ponieważ będzie prowadził auto z blokadą alkoholową

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie kary dla kierowców jeżdżących samochodem po spożyciu alkoholu?

Czym jest blokada alkoholowa w samochodzie?

Zakaz prowadzenia pojazdów a montaż blokady, czyli który kierowca może odzyskać prawo jazdy?

Jak w praktyce działa blokada alkoholowa do samochodu?

Ile kosztuje ubezpieczenie pojazdów z założoną blokadą antyalkoholową?

JAKIE KARY DLA KIEROWCÓW JEŻDŻĄCYCH SAMOCHODEM PO SPOŻYCIU ALKOHOLU?

Kodeks wykroczeń w art. 87 § 1 określa, że kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu lub grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Jednocześnie § 3. tego samego artykułu określa, że w razie popełnienia takiego wykroczenia sąd orzeka w stosunku do sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów.


Jednak od 2015 roku istnieje możliwość złagodzenia dolegliwości karnej związanej z orzeczeniem przez sąd w stosunku do skazanego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Taki zakaz będzie szczególnie dotkliwy, jeśli zostanie nałożony np. na zawodowego kierowcę.


Dlatego też dopuszcza się możliwość założenia blokady alkoholowej (antyalkoholowej) w pojeździe, która pozwala na skrócenie okresu bezwzględnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierowca może wówczas prowadzić jedynie odpowiednio dostosowane dla niego pojazdy, które mają blokadę odnotowaną na jego dokumencie prawa jazdy[GP1].


CZYM JEST BLOKADA ALKOHOLOWA W SAMOCHODZIE?

O blokadzie technicznej traktują odpowiednie przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku. Została ona zdefiniowana jako urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. 


Pojazd silnikowy zgodnie z prawem może być wyposażony w blokadę alkoholową, którą montuje albo producent urządzenia, albo upoważniony przez niego przedstawiciel. Należy zadbać przy tym o kalibrację blokady, którą wykonuje się co 12 miesięcy. Pierwsza powinna być zrealizowana przed montażem urządzenia w pojeździe.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację takiej blokady wskazuje, jakie wymogi powinien spełniać sprzęt tego rodzaju. Urządzenie ma zachowywać wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne zgodne z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej, opisanym w normach:


Polskiej Normie PN-EN 50436-1: Blokady alkoholowe. Metody badania i wymagania dotyczące parametrów. Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców,


Polskiej Normie PN-EN 50436-2: Blokady alkoholowe. Metody badania i wymagania dotyczące parametrów. Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. 


W rozporządzeniu tym umieszczono ponadto wzór dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady antyalkoholowej ze wskazaniem:


nazwy producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela wykonującego kalibrację,


właściciela pojazdu,


numeru dokumentu,


daty kalibracji,


producenta urządzenia,


typu urządzenia,


numeru seryjnego blokady alkoholowej,


daty ważności kalibracji od dnia wystawienia,


numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu.


ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW A MONTAŻ BLOKADY, CZYLI KTÓRY KIEROWCA MOŻE ODZYSKAĆ PRAWO JAZDY?

Kto może ubiegać się o zainstalowanie w samochodzie blokady alkoholowej i zamianę zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na obowiązek stosowania takiego urządzenia? O blokadę mogą ubiegać się skazani, w stosunku do których został orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i był on wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego uprzednio wymiaru.


Jednak może się zdarzyć, że kierowca jeżdżący po alkoholu będzie miał zasądzony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wówczas może on ubiegać się o blokadę antyalkoholową po upływie co najmniej 10 lat.


O taką blokadę należy wnioskować do sądu wraz z załącznikami w postaci np.:


zaświadczenia o niekaralności – czyli pisma, z którego wynika, że dana osoba skazana za jazdę po alkoholu nie popełniła wcześniej innych wykroczeń lub przestępstw,


pozytywnej opinii z zakładu pracy – jeśli skazany pracuje, a do wykonywania jego pracy konieczne jest posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami, to takie zaświadczenie będzie potrzebne,


zaświadczenia o pełnieniu obowiązków i zaangażowaniu w sferze publicznej.


Nie każdy kierowca, który będzie wnioskował o instalację takiego urządzenia w samochodzie osobowym i umożliwienie nim jazdy pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, otrzyma zgodę na blokadę alkoholową. Sąd musi nabrać przekonania o tym, że prowadzenie auta przez danego kierowcę nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ocena jest dokonywana przez sąd w oparciu o obiektywne przesłanki, czyli przy uwzględnieniu postawy, właściwości i warunków osobistych sprawcy. Bierze się przy tym pod uwagę zachowanie osoby w okresie wykonywania środka karnego.


JAK W PRAKTYCE DZIAŁA BLOKADA ALKOHOLOWA DO SAMOCHODU?

Jeśli na wniosek kierowcy sąd przychyli się do zamontowania blokady alkoholowej w samochodzie, musi ona zostać założona przez odpowiedni podmiot. Koszt montażu pokrywa w całości skazany.


Mechanizm blokady działa w ten sposób, że blokuje zapłon w samochodzie osoby, która przekracza limit promili w wydychanym powietrzu. Należy więc za każdym razem przed zapłonem silnika wykonać pomiar poziomu promili. Całość przypomina standardowy alkomat, a kierowca po tym, jak wsiądzie do auta, musi po prostu dmuchnąć w specjalny ustnik. Jeśli pomiar nie będzie przekraczać dozwolonego poziomu obecności alkoholu, samochód zostanie uruchomiony. Jeśli będzie inaczej, auto nie ruszy.


ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE POJAZDÓW Z ZAŁOŻONĄ BLOKADĄ ANTYALKOHOLOWĄ?

Będąc właścicielem samochodu osobowego z blokadą alkoholową możesz zastanawiać się, czy fakt ten wpłynie na wysokość składki na ubezpieczenie komunikacyjne. Kalkulator OC UNIQA nie uwzględnia takiego mechanizmu przy szacowaniu wysokości ceny na ubezpieczenie OC.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

25.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto