TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 25.01.2024

Jak zapłacić akcyzę za samochód? Jak sprowadzić samochód osobowy i opłacić podatek akcyzowy?

image

Jeśli decydujesz się na sprowadzenie auta z zagranicy, licz się z kosztami. W przypadku samochodów, które z różnych powodów nie mogą przekroczyć granicy kraju na własnych kołach, musisz doliczyć koszty wynajęcia lawety i tankowania. Natomiast już w Polsce powinieneś przejść procedurę rejestracji sprowadzonego auta oraz uregulować należną fiskusowi opłatę. Jak zapłacić akcyzę za samochód?


Mały czerwony samochodzik-zabawka stoi na dokumentach niezbędnych do opłacenia akcyzy za samochód.

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest akcyza i kiedy zapłata podatku akcyzowego jest wymagana?

Ile wynosi akcyza za samochód z zagranicy?

Jak zapłacić akcyzę za samochód i wypełnić deklarację akcyzową?

CZYM JEST AKCYZA I KIEDY ZAPŁATA PODATKU AKCYZOWEGO JEST WYMAGANA?

Po polskich drogach jeżdżą tysiące samochodów sprowadzonych z zagranicy. Wystarczy przytoczyć wyniki raportu Instytutu Badań rynku Motoryzacyjnego SAMAR, by się o tym przekonać. W 2021 roku do Polski sprowadzono prawie 940 tys. samochodów. Jest to wynik o 100 tys. mniejszy niż w 2020 roku. Polacy chętnie kupują auta poza granicami kraju z uwagi na większy wybór i możliwość kupienia tańszego pojazdu w dobrym stanie. Nasi mechanicy są mistrzami w naprawie lekko czy nawet ciężko uszkodzonych pojazdów i doprowadzaniu ich do stanu sprzed kolizji.


Wbrew powszechnemu przekonaniu podatek akcyzowy, powszechnie nazywany akcyzą, nie jest tylko obciążeniem fiskalnym związanym wyłącznie ze sprzedażą alkoholi i papierosów. To podatek pośredni, który jest nakładany na niektóre wyroby w celu m.in. obniżenia ich konsumpcji, ale również ze względu na wysoką akumulację zysku w związku z niskimi kosztami ich produkcji.


W Unii Europejskiej niektóre towary objęte akcyzą podlegają harmonizacji. W praktyce oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie stosują wspólne regulacje dotyczące ich, ale akurat pojazdy mechaniczne są zaliczane do kategorii wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych. W Polsce wysokość akcyzy na auta sprowadzane z zagranicy jest ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym.


Akcyzą objęte są zgodnie z art. 100 tejże ustawy:


Import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju,


Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,


Pierwsza sprzedaż na terytorium kraju niezarejestrowanego samochodu , który został wyprodukowany na terytorium państwa zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.


Akcyzę należy zapłacić w przypadku sprowadzania do Polski samochodu nowego lub używanego, a każdy kraj, w tym Polska, określa wysokość opłaty, którą uiszcza importujący pojazd.


ILE WYNOSI AKCYZA ZA SAMOCHÓD Z ZAGRANICY?

Wysokość podatku akcyzowego jest określana indywidualnie dla każdego sprowadzonego samochodu i jest uzależniona od:


Wartości auta, jaka została wskazana w zawartej za granicą umowie kupna-sprzedaży czy też kwoty wskazanej na fakturze.


Pojemności silnika kupionego pojazdu.


Kupujący i sprzedający co prawda mogą umówić się na dowolną kwotę sprzedaży auta, ale suma transakcji zawarta w umowie lub na fakturze nie może być oderwana od rzeczywistości. Powinna być zgodna z faktyczną wartością rynkową pojazdu. Jej zaniżanie może być zakwestionowane przez urzędników, ponieważ może być ocenione jako działanie mające na celu obniżenie podatku akcyzowego należnego fiskusowi. W takiej sytuacji urzędnik może podać w wątpliwość wskazaną na umowie kupna-sprzedaży czy na fakturze kwotę, a następnie naliczyć wyższą stawkę akcyzy.


Stawki akcyzy zostały określone w art. 105 ustawy o podatku akcyzowym. Według tego przepisu stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi:


18,6 proc. podstawy opodatkowania – w przypadku osobówek o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych.


9,3 proc. podstawy opodatkowania dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3; dla samochodów stanowiących pojazd hybrydowy o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3.


1,55 proc. podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3 lub niższej.


3,1 proc. podstawy opodatkowania – dla wszystkich pozostałych samochodów osobowych.


Bez wezwania podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego ma obowiązek po wjeździe na teren kraju złożyć deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru na ręce właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni. Termin jest liczony od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później niż w dniu rejestracji pojazdu na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.


Jednocześnie przy nabyciu samochodu za granicą i sprowadzeniu go do Polski z kraju UE, czyli przy dokonaniu nabycia wewnątrzwspólnotowego, musisz dokonać obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, ale jednocześnie nie później niż w dniu rejestracji auta na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.


JAK ZAPŁACIĆ AKCYZĘ ZA SAMOCHÓD I WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ AKCYZOWĄ?

Obecnie można już złożyć deklarację akcyzową i zapłacić akcyzę za sprowadzony samochód w trybie online. Warto podkreślić, że od 2017 roku organem zajmującym się pobieraniem podatku akcyzowego nie jest urząd celny, ale urząd skarbowy. Akcyzę możesz zapłacić osobiście w placówce terenowej skarbówki lub online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych na stronie: puesc.gov.pl.


Cały proces zamyka się w trzech krokach:


Wypełniasz deklarację AKC-U/S – to uproszczona deklaracja dla podatku akcyzowego płaconego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.


Płacisz podatek akcyzowy w określonej kwocie na rachunek urzędu skarbowego.


Pobierasz potwierdzenie zapłaty akcyzy – będzie to możliwe po podaniu numeru VIN pojazdu.


Deklaracja akcyzowa wymaga wpisania danych osoby importującej auto z zagranicy oraz informacji dotyczących zakupionego pojazdu. Podaje się w niej także samodzielnie wyliczoną wysokość akcyzy. Jeśli samochód ma więcej niż jednego właściciela, każdy współwłaściciel musi złożyć osobny wniosek. Po dokonaniu takich formalności otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Potwierdzenie zapłaty akcyzy jest niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu w urzędzie, w wydziale komunikacji.


Do rejestracji auta będą także potrzebne wszystkie dokumenty auta w wersji polskojęzycznej. Musisz przetłumaczyć je na język polski u tłumacza, mieć do rejestracji dowód osobisty, dowód własności samochodu, potwierdzenie pozytywnego wyniku badania technicznego i zawarcia obowiązkowej polisy OC. Ubezpieczenie auta trzeba wykupić najpóźniej w dniu rejestracji.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

25.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto