TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 25.01.2024

Leasing operacyjny - czym jest, co go wyróżnia?

image

Kodeks cywilny reguluje zasady zawierania umów cywilnoprawnych, wśród których znajduje się umowa leasingowa. Czym jest leasing? Został zdefiniowany w art. 7091, gdzie wskazano, że przez umowę tego rodzaju finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się do oddania do używania lub używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony określonych aktywów na rzecz korzystającego. Najpierw jednak przedmiot kontraktu musi zostać nabyty przez leasingodawcę od oznaczonego zbywcy na wcześniej określonych warunkach. Istnieją dwie formy takiego finansowania – leasing operacyjny i finansowy. Zobacz, jakie cechy szczególne przypisywane są do leasingu w formie operacyjnej.


Elegancko ubrany mężczyzna ogląda samochód który zamierza pozyskać w ramach leasingu operacyjnego.

Z tego artykułu dowiesz się:

Na czym polega umowa leasingu operacyjnego?

Cechy charakterystyczne leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny a finansowy - dwa rodzaje leasingu

Dlaczego warto wybrać leasing operacyjny?

NA CZYM POLEGA UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO?

Leasingobiorca, nazywany również korzystającym, zobowiązuje się do opłacenia finansującemu rat w formie wynagrodzenia pieniężnego. Powinny być one równe co najmniej cenie lub zapłacie z tytułu nabycia rzeczy przez podmiot. Firma może narzucać korzystającemu pewne wymagania np. w przypadku finansowania pojazdu będzie oczekiwać szerokiej ochrony - potrzebne jest ubezpieczenie OC, również AC i nie tylko.


Leasing operacyjny polega na udostępnieniu przedsiębiorcy przedmiotu, takiego jak samochód osobowy, ciężarowy, maszyny i urządzenia, ale bez przeniesienia prawa własności do danej rzeczy. W dniu zawarcia umowy klient płaci czynsz inicjalny (opłatę wstępną), a później opłaca raty wraz z podatkiem VAT dodawanym do każdej z nich. W okresie trwania umowy nie następuje pełna spłata wartości początkowej towaru, dlatego po jej zakończeniu dana rzecz powinna być zwrócona właścicielowi, czyli leasingodawcy. Przedsiębiorca może jednak go wykupić na własność za określony procent.


Przedmiot leasingu pozostaje formalnie własnością firmy finansującej, dlatego to ona ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od niego. Atutem takiej umowy jest to, że od uzyskanego przychodu przedsiębiorca odliczy wszystkie koszty związane z nią – nie tylko część odsetkową raty leasingowej, ale ją całą, wraz z wydatkami na utrzymanie przedmiotu.


Najczęściej leasing tego typu jest wykorzystywany do nabycia rzeczy o dużej wartości początkowej, które mogą być używane przez kolejnych użytkowników w późniejszym czasie. Sprawdź zatem, czym różni się leasing operacyjny od finansowego.


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE LEASINGU OPERACYJNEGO

Wśród najbardziej charakterystycznych cech leasingu operacyjnego wymienić należy:


Przedmiot umowy pozostaje własnością leasingodawcy – nie występuje tu przeniesienie prawa do przedmiotu na korzystającego.


Kwestia amortyzacji – do dokonywania odpisów amortyzacyjnych uprawniona jest firma leasingowa, jako formalny właściciel przedmiotu umowy.


Opcja wykupu przedmiotu leasingu po ustalonej, zwykle bardzo atrakcyjnej cenie po zakończeniu umowy,


Finansujący ponosi ryzyko związane z przedmiotem leasingu – w przypadku odstąpienia od umowy.


LEASING OPERACYJNY A FINANSOWY - DWA RODZAJE LEASINGU

Leasing operacyjny i finansowy pod wieloma względami są podobne, ale określone kwestie różnicują takie formy finansowania nabycia środków trwałych.


Pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym występują istotne różnice dotyczące:


Własności przedmiotu umowy leasingu.


Okresu amortyzacji.


Zaliczania do kosztów podatkowych konkretnych wydatków.


Czasu trwania umowy.


Podatku VAT.


Możliwości wykupu danej rzeczy.


Już w przypadku własności samochodu, maszyny czy urządzenia branego w leasing wyraźnie widać różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym. W pierwszym przypadku przedmiot pozostaje we władaniu leasingodawcy, a w drugim – jest on własnością korzystającego. Wpływa to na amortyzację tego środka trwałego. Korzystający dokonuje jej w leasingu finansowym, a w operacyjnym odpisy leżą w gestii firmy udostępniającej np. pojazd.


Pod względem możliwości optymalizacji podatkowej leasing operacyjny może być postrzegany jako korzystniejszy. Wszystko dlatego, że z każdej raty pełna jej kwota może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Leasingobiorca będzie mógł zaliczyć do nich wydatki na eksploatację danej rzeczy oraz opłatę wstępną. Kiedy jednak przedsiębiorca decyduje się wziąć w leasing finansowy np. samochód, to będzie odliczał tylko część odsetkową raty.


Okres trwania umowy także jest inny w leasingu finansowym i operacyjnym. W pierwszym przypadku taka umowa powinna trwać co najmniej 12 miesięcy, a w drugim okres jej obowiązywania ma być dłuższy niż 40 proc. czasu amortyzacji przedmiotu leasingu.


Ważna przy wskazywaniu różnic pomiędzy dwoma rodzajami leasingu jest też kwestia przepisów podatkowych i VAT. Przy operacyjnym leasingu podatek doliczany jest do rat, a przy finansowym musi być opłacony z góry, przed przekazaniem w związku z umową. 


Wykup ruchomości wziętej w leasing w przypadku leasingu operacyjnego zależy od stawki amortyzacji, okresu wykupu oraz od ustalonej pomiędzy stronami kwoty. W drugim rodzaju leasingu wykup ten następuje automatycznie wraz z ostatnią ratą.


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ LEASING OPERACYJNY?

W wielu przypadkach dla przedsiębiorcy decydującym czynnikiem wyboru formy leasingu są  koszty początkowe. Znacznie wyższe będą w przypadku korzystania z finansowej formy, ponieważ wymaga ona zaangażowania wysokiego kapitału własnego tytułem czynszu inicjalnego czy też konieczności zapłaty z góry podatku VAT. Natomiast niższe będą, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się wybrać leasing operacyjny, gdzie płatność podatku VAT jest rozłożona na raty.


Leasing operacyjny jest też odpowiednią formą finansowania, jeśli przewidywany okres użytkowania przedmiotu jest stosunkowo krótki, ponieważ daje to możliwość zwiększenia bieżących kosztów działalności, jakie podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Ostatecznie to od klienta zależy, jaki rodzaj leasingu wybierze dla siebie i który będzie dla niego w danym momencie najkorzystniejszy.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

25.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto