TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 25.01.2024

Jak wypełnić aktualny wniosek o rejestrację pojazdu? Jak pobrać i wypełnić wniosek PDF lub DOC?

image

Po zakupie pojazdu lub jego nabyciu w drodze spadku czy darowizny konieczne jest jego zarejestrowanie w urzędzie. Wskazują na to przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym i szereg innych ustaw i rozporządzeń. Podstawą jest odpowiedni wniosek. Sprawdź, jak go wypełnić i gdzie złożyć.


Mężczyzna uzupełnia wniosek o rejestrację pojazdu

Z tego artykułu dowiesz się:

Rejestracja nowo nabytego pojazdu

Jak wygląda wniosek o rejestrację pojazdu?

Jakie załączniki musisz dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu?

Przygotowanie do rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji

Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Terminy ważne przy rejestracji i przerejestrowaniu auta

REJESTRACJA NOWO NABYTEGO POJAZDU

Przy chęci zarejestrowania pojazdu jako jego właściciel – samodzielnie lub wraz ze współwłaścicielami – składasz wniosek o rejestrację w wydziale komunikacji urzędu miasta, dzielnicy czy starostwa powiatowego. To konieczne, by otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu i oczywiście dowód rejestracyjny wydany na Twoje nazwisko.


JAK WYGLĄDA WNIOSEK O REJESTRACJĘ POJAZDU?

Ze stron urzędu miasta, urzędu dzielnicy czy urzędu starostwa powiatowego możesz pobrać elektroniczną wersję wniosku o rejestrację lub czasową rejestrację auta. We wniosku tym wpisujesz:


imię i nazwisko lub nazwę właściciela samochodu,

adres właściciela,

numer PESEL lub REGON/datę urodzenia,

miejscowość i datę,

nazwę organu rejestrującego,

wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i jej cel,

oznaczenie pojazdu: rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie, markę, typ i model, rok produkcji, numer identyfikacyjny VIN/ numer nadwozia(podwozia), numer silnika, dotychczasowy numer rejestracyjny, numer karty pojazdu,

wykaz załączników do wniosku,

ewentualnie wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o wyróżniku wskazanym w dokumencie,

podpis właściciela pojazdu.

Numer REGON podawany jest we wniosku o rejestrację pojazdu tylko wtedy, gdy jego właścicielem jest przedsiębiorca. Datę urodzenia w dokumencie podają tylko cudzoziemcy, którzy nie mają nadanego numeru PESEL.


JAKIE ZAŁĄCZNIKI MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O REJESTRACJĘ POJAZDU?

Wraz z wnioskiem o zarejestrowanie samochodu powinieneś złożyć do wydziału komunikacji określone dokumenty. Wśród nich:


potwierdzenie wniesienia obowiązkowych opłat,

dowód własności pojazdu, np. umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny czy akt dziedziczenia,

dowód rejestracyjny pojazdu, w którym będzie znajdował się wpis o ważnym badaniu technicznym, a jeśli minął jego termin, konieczne będzie wcześniejsze wykonanie takiego badania na stacji kontroli pojazdów i złożenie w urzędzie zaświadczenia o jego pozytywnym wyniku,

dotychczasowe tablice rejestracyjne.

Do wglądu urzędnika powinieneś przy tym okazać dokument tożsamości właściciela rejestrowanego samochodu. W przypadku osoby fizycznej może być to dowód osobisty, pełnomocnictwo pisemne do załatwienia sprawy udzielone pełnomocnikowi wtedy, gdy współwłaściciel nie może stawić się w urzędzie. W przypadku osoby prawnej potrzebny jest oryginał aktualnego wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, pełnomocnictwo pisemne, jeśli ktoś działa jako przedstawiciel rejestrującego.


PRZYGOTOWANIE DO REJESTRACJI POJAZDU W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Zanim pójdziesz do urzędu w celu rejestracji pojazdu, postaraj się przygotować wszystkie wymagane dokumenty. Wypełnij przede wszystkim wniosek, a także pamiętaj o OC. Pojazd, który nie ma ważnego ubezpieczenia OC, nie może poruszać się po drogach, a Ty naruszasz przepisy, za co Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na Ciebie wysoką karę finansową.


Kalkulatory OC na naszej stronie pozwolą Ci szybko wyliczyć, ile będzie Cię kosztowało to obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu. Jeśli kupiłeś lub dostałeś auto, które jest jeszcze ubezpieczone przez wcześniejszego właściciela, właściwie nie musisz nic robić z polisą, choć towarzystwo może dokonać rekalkulacji składki na OC. Były posiadacz samochodu zgłasza do firmy ubezpieczeniowej fakt sprzedaży auta, a Ty musisz je zarejestrować na swoje dane oraz przepisać umowę OC, dlatego ubezpieczyciel z pewnością dowie się o zmianie właściciela pojazdu.


Rekalkulacja składki może się zdarzyć, ale nie wszystkie towarzystwa jej dokonują. Może być tak, że w Twoim przypadku po prostu będziesz mógł korzystać z dotychczasowego OC pojazdu do końca obowiązywania polisy. Później zadbaj o to, by ubezpieczyć w odpowiednim czasie swój samochód, aby nie powstała przerwa w ochronie. Pamiętaj - polisa uzyskana od poprzedniego właściciela nie przedłuży się - automatycznie wygaśnie.


ILE KOSZTUJE REJESTRACJA POJAZDU?

Przy składaniu wniosku o rejestrację pojazdu musisz również złożyć w urzędzie załącznik w postaci potwierdzenia wniesienia odpowiednich opłat. Opłaty uiszczane w urzędzie to:


85 zł – opłata naliczana za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,

13,50 zł – opłata za pozwolenie czasowe,

80 zł za tablice rejestracyjne dla samochodu lub 1000 zł za tablice indywidualne.

W niektórych przypadkach nie zapłacisz za tablice, o ile pojazd był zarejestrowany w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, w którym też chcesz go zarejestrować. Płacisz wówczas 50 groszy opłaty ewidencyjnej osobno za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.


Wszystkie opłaty powinieneś uregulować przed złożeniem dokumentów rejestracyjnych.


TERMINY WAŻNE PRZY REJESTRACJI I PRZEREJESTROWANIU AUTA

Nowy właściciel samochodu ma zgodnie z prawem 30 dni na jego rejestrację, czyli złożenie odpowiedniego wniosku. Dokument ten wraz z załącznikami możesz złożyć w wydziale komunikacji swojego urzędu, ale i wysłać pocztą czy złożyć przez internet – o ile Twój urząd daje taką możliwość i udostępnia petentom elektroniczną skrzynkę podawczą.


Po złożeniu w odpowiednim trybie dokumentów urzędnik zarejestruje samochód z miejsca, ale będzie to rejestracja czasowa na 30 dni. Ty masz 30 dni od dnia nabycia pojazdu na jego rejestrację. Nie możesz poruszać się po drogach autem, które nie zostało choćby czasowo zarejestrowane.


Rejestracja czasowa jest przeznaczana na sprawdzenie informacji o rejestrowanym pojeździe i wydrukowanie dowodu rejestracyjnego. Otrzymasz od urzędnika wydziału komunikacji pozwolenie czasowe, tablice i nalepkę kontrolną. Później auto rejestrowane jest na stałe, o czym urząd zwykle informuje. Wtedy możesz już odebrać docelowy dowód rejestracyjny.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

25.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto