TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 23.01.2024

Ubezpieczenie komunikacyjne - co warto o nim wiedzieć?

image

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczenia komunikacyjne należą do ubezpieczeń majątkowych działu II. Określone zostały w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 


Należy do nich nie tylko  obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale również  dobrowolne AC i NNW. W tym artykule poznasz, jak dzielimy ubezpieczenia komunikacyjne, dowiesz się, co oznaczają poszczególne skróty i co ci daje zakup danej polisy.


Ubezpieczenia komunikacyjne – definicja

Jak już wspomnieliśmy, ubezpieczenia komunikacyjne zaliczane są do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II. Chodzi o tzw. pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe – r. W ich skład wchodzi:


 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. ubezpieczenie OC),

 autocasco (tzw. ubezpieczenie AC),

 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

 ubezpieczenie assistance.

Ubezpieczenia te związane są z ryzykiem ponoszonym przez korzystających z pojazdów mechanicznych, tzn. chroni ich przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, do których doprowadzili Można z nich korzystać również w przypadku awarii samochodu i nie tylko. Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią najważniejszy element rynku ubezpieczeń w Polsce. Podstawowym czynnikiem wpływającym na taką sytuację jest obowiązkowa polisa OC. Z opracowania UOKiK, a dokładniej z danych ubezpieczycieli, wynikało, że w Polsce w w 2018 roku znajdowało się 1 937 887 zarejestrowanych pojazdów silnikowych1. Dla każdego z nich właściciel musi wykupić ubezpieczenie OC.


Podział ubezpieczeń komunikacyjnych

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielimy na:


obowiązkowe – do których zaliczamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie nazywane polisą OC;

dobrowolne – do nich należą ubezpieczenia autocasco (AC), od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie Assistance.

Co istotne, w polskim prawie komunikacyjne ubezpieczenie OC nie jest jedynym obowiązkowym. W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych znajdziesz wiele innych obowiązkowych ubezpieczeń, ale nie są one zaliczane do komunikacyjnych. Sprawdźmy zatem dokładniej ubezpieczenia OC, AC, NNW i assistance, czyli najpopularniejsze wśród polskich kierowców.


Ubezpieczenie OC

Zgodnie z polskim prawem jako właściciel samochodu musisz najpóźniej w dniu jego rejestracji zakupić dla niego  ubezpieczenie OC (wyjątek stanowią pojazdy historyczne). Dla posiadaczy pojazdów to jedyne ubezpieczenie, które jest obowiązkowe. Musisz je zakupić, jeśli twoją własność stanowi pojazd samochodowy, motorower, ciągnik rolniczy, przyczepa lub pojazd wolnobieżny. Polisę wykupujesz na okres 12 miesięcy, a ochroni cię ona przed odpowiedzialnością finansową za szkody, które być może wyrządzisz innym uczestnikom ruchu drogowego. Ochrona obejmuje nie tylko mienie, ale również zdrowie i życie poszkodowanych. W przypadku tej polisy jej zakres jest zawsze taki sam. Sumy gwarancyjne, czyli górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela, wynosi:


1 050 000 euro – w przypadku szkód w mieniu,

5 210 000  euro – w przypadku szkód osobowych.

Wspomniane sumy dotyczą jednego zdarzenia – nie ma znaczenia to, jak wielu było w nim poszkodowanych. Pamiętaj, że brak polisy OC wiązać się może z wysokimi karami. Musisz ją wykupić nawet wtedy, gdy nie korzystasz ze swojego pojazdu. Wysokość kar jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. 


Autocasco

 Ubezpieczenie Autocasco jest dobrowolne. Chroni ono przed konsekwencjami finansowymi  kradzieży i zniszczenia pojazdu , ale w tym wypadku odszkodowanie dostaje jego właściciel. W tym przypadku sumy gwarancyjne nie są narzucone ustawowo – zakres ochrony jest uzależniony od podpisanej umowy. W ramach tej polisy otrzymać można odszkodowanie m.in. w przypadku szkody wywołanej zderzeniem z innym pojazdem, pożarem, kradzieżą pojazdu lub jego wyposażenia. Musisz jednak pamiętać dokładnie o sprawdzeniu warunków polisy AC, gdyż na rynku dostępne są również jej wersje z ograniczoną odpowiedzialnością ubezpieczyciela, czyli tzw. mini AC. Taka polisa może obejmować wtedy jedynie wybrane zdarzenia.


Ubezpieczyciel może być zwolniony z odpowiedzialności, jeśli do zdarzenia doszło w wyniku poważnego zaniedbania z twojej strony. Przykładem może być pozostawienie otwartego auta z kluczykami czy jazda pod wpływem alkoholu. Wykluczenia odpowiedzialności znajdziesz w zawieranej umowie. Pamiętaj również o tym, że cena polisy może być uzależniona od warunków, na jakie się zdecydujesz. Np. ubezpieczyciel może pokrywać tylko 80 czy 90 proc. szkody.


Ubezpieczenie NNW

Kolejna dobrowolna ubezpieczenie to  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tym przypadku ochronie podlega zdrowie i życie kierowcy lub kierowcy i pasażerów. W ramach tej polisy poszkodowany otrzyma również zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Co istotne, możesz posiadać kilka polis NNW i w przypadku zdarzenia nimi objętego będziesz mieć prawo do wypłaty środków z każdej z nich. Jednak dotyczy to wyłącznie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, a nie np. kosztów leków. Te mogą być pokryte tylko raz. Pamiętaj, że NNW obejmuje nie tylko sytuacje, które miały miejsce w ruchu drogowym – na odszkodowanie możesz liczyć również w przypadku zdarzeń związanych z wsiadaniem do auta czy jego załadunkiem. Polisa ta stanowi ochronę finansową dla bliskich kierowcy w przypadku jego śmierci spowodowanej wypadkiem.


W umowie o  ubezpieczenie NNW znajdziesz wykluczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wśród nich znaleźć się mogą np. działanie umyślne czy choroba psychiczna. Koniecznie zapoznaj się z warunkami! Pamiętaj, że wysokość wypłaconego odszkodowania jest uzależniona od sumy ubezpieczeniowej. Im będzie ona wyższa, tym również wyższe może być odszkodowanie. Miej na uwadze, że niższa cena składki na polisę może oznaczać liczne wykluczenia.


 

AssistanceAssistance jest ubezpieczeniem, które zapewnia kierowcy wsparcie różnego rodzaju. Może to być pomoc serwisowa, informacyjna czy medyczna. Zakres ochrony jest uzależniony od wykupionej polisy i w każdym przypadku może być inny, jednak najczęściej ubezpieczenie umożliwia naprawę auta na miejscu, holowanie, wymianę opon, dostarczenie paliwa, zakwaterowanie dla kierowcy i jego pasażerów czy dostarczenie benzyny. I w tym wypadku odpowiedzialność jest ograniczona np. pod względem odległości, na jaką może być holowane auto. Wskazana może być maksymalna liczba noclegów w hotelu, a np. polisa może obejmować dowóz paliwa, ale już kierowca sam będzie musiał za nie zapłacić. Pamiętaj o sprawdzeniu zakresu terytorialnego polisy – szczególnie jeśli podróżujesz za granicę. Zatem zanim zdecydujesz się na dane ubezpieczenie assistance, przemyśl, czy na pewno jego warunki są odpowiednie wobec tego, gdzie i jak korzystasz z pojazdu.

Polisy dobrowolne i obowiązkowe – czy warto mieć wszystkie?

O ile polisę OC po prostu musisz kupić, to pozostałe możesz brać pod uwagę. Nie da się ukryć, że posiadanie AC czy assistance może uchronić Cię przed poniesieniem wysokich kosztów związanych z kradzieżą, uszkodzeniem czy holowaniem auta. NNW natomiast może stanowić wsparcie finansowe, jeśli dojdzie do uszczerbku na zdrowiu i konieczne będą leczenie czy rehabilitacja.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

image

Dodał: Mariusz

23.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto