TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 24.01.2024

Jak wygląda i kiedy powinna być dokonana wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu?

image

Samochody czy motocykle poruszające się po polskich drogach muszą być dopuszczone do użytku, co potwierdza urzędowo wydział komunikacji, wydając właścicielowi czy właścicielom dowód rejestracyjny. Dowód ten wyrabiany jest przy okazji rejestracji samochodu. Kiedy jednak powinna być dokonana jego wymiana?Z tego artykułu dowiesz się:

Kiedy konieczna jest wymiana dowodu rejestracyjnego?

Jak wymienić dowód rejestracyjny pojazdu?

KIEDY KONIECZNA JEST WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO?

Organ rejestrujący samochód czy inny pojazd musi na wniosek właściciela lub właścicieli wydać nowy dowód rejestracyjny, w miejsce starego, jeśli (zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym):


Dotychczasowy dowód rejestracyjny został utracony przez właściciela.

Dotychczasowy dowód rejestracyjny został zniszczony w stopniu powodującym jego nieczytelność.

Właściciel dokonał w pojeździe zmian konstrukcyjnych lub wymienił elementy powodujące zmianę stanu faktycznego w zakresie danych zawartych w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym.

Zaszły zmiany stanu faktycznego pojazdu w zakresie danych obecnego właściciela lub posiadacza pojazdu zawartych w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym.

Diagnosta wypełnił wszystkie rubryki w dowodzie rejestracyjnym przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego pojazdu.

 

W przypadku, gdy wymiana dowodu rejestracyjnego jest podyktowana utratą dokumentu, to wraz z wnioskiem właściciel musi też złożyć oświadczenie o jego utracie. Jeśli dowód ten został zniszczony, to do urzędu należy go zwrócić.


Gdyby zawarte dane o właścicielach lub współwłaścicielach pojazdu były nieaktualne, np. w wyniku darowizny czy sprzedaży, w ciągu 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana stanu prawnego pojazdu, należy złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.


JAK WYMIENIĆ DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU?

Jeśli musisz wymienić dowód rejestracyjny samochodu, przedłóż w wydziale komunikacji urzędu miasta czy gminy odpowiedni wniosek, który wydawany jest w trakcie dopełniania formalności. Konieczne jest przygotowanie takich dokumentów jak:


dowód tożsamości (najczęściej dowód osobisty) osoby składającej wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego,

dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu,

karta pojazdu, o ile została wydana,

potwierdzenie uiszczenia opłaty za nowy dowód,

zaświadczenie o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania technicznego pojazdu,

ewentualnie pełnomocnictwo udzielone przez właściciela lub właścicieli pojazdu dla osoby załatwiającej sprawę,

potwierdzenie zawarcia polisy OC.

 

Po przyjęciu wniosku urzędnik dokonuje adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym, o ile jest na to miejsce. Ma ona zwykle treść: „W dniu… złożono wniosek o nowy dowód rejestracyjny w …” oraz podaje datę i nazwę urzędu, który obsługiwał organ dokonujący wpisu.


 

Dotychczasowy dowód rejestracyjny zachowuje ważność do czasu wydania nowego dowodu. Na ten dokument trzeba poczekać około 30 dni. W czasie oczekiwania na wyrobienie dowodu rejestracyjnego, w razie, gdy nie masz starego dowodu, dokumentem dopuszczającym samochód do ruchu jest pozwolenie czasowe. Tymczasowy dowód rejestracyjny jest wydawany na 30 dni, a tylko w szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony o kolejne 14 dni.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

24.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto