TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 24.01.2024

Strefa zamieszkania i strefa ruchu - jakie zasady poruszania się w nich obowiązują?

image

Kierowcy w ruchu drogowym musi stosować się do przepisów Kodeksu drogowego. Szczególną ostrożność każdy – zarówno kierowca pojazdu mechanicznego, jak i pieszy–powinien zachować w tak zwanej strefie zamieszkania. Co to za miejsce? Jaka jest definicja strefy zamieszkania i jakie przywileje mają w niej przechodnie?Z tego artykułu dowiesz się:

Strefa zamieszkania i strefa ruchu – przepisy Prawa o ruchu drogowym

Zasady ruchu pojazdów i pieszych w obszarze zamieszkania

STREFA ZAMIESZKANIA I STREFA RUCHU – PRZEPISY PRAWA O RUCHU DROGOWYM

Podczas poruszania się po drogach z pewnością zauważysz znak informujący, że znajdujesz się w strefie zabudowanej, a właściwie na obszarze zabudowanym. Jest on dobrze oznaczony znakami drogowymi. Jednocześnie będzie obejmował różne strefy zamieszkania.


Wjazd do strefy zamieszkania powinien być oznaczony niebieskim znakiem informacyjnym D-40. Przedstawia on dom, pojazd i dwie białe postacie, które grają w piłkę. Natomiast wyjazd ze strefy zamieszkania opatrzony powinien być znakiem D-41, prezentującym tę samą scenkę, co znak D-40, tylko z przekreśleniem. Takie oznakowania najczęściej widoczne są na osiedlach mieszkalnych. Natomiast strefa ruchu jest wskazana z wykorzystaniem znaku D-52, określającego wjazd do niej, oraz D-53, który lokalizuje koniec strefy ruchu. Znaki te często można zobaczyć na wjazdach na osiedla czy parkingi znajdujące się przy centrach handlowych.


Zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne, na których obowiązują szczególne zasady poruszania się, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami. W obrębie takiej strefy znajduje się również strefa ruchu, czyli obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.


Jeśli dojdzie do kolizji w strefie ruchu, obowiązują te same zasady co na drodze publicznej. Natomiast specyficzne są reguły w obszarze zamieszkania. Przy skrzyżowaniach równorzędnych, których w takich strefach nie brakuje, przy ustalaniu pierwszeństwa należy kierować się regułą prawej ręki.


ZASADY RUCHU POJAZDÓW I PIESZYCH W OBSZARZE ZAMIESZKANIA

Kierujący pojazdami mechanicznymi muszą zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu się w strefie zamieszkania i mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym i innym uczestnikom, poruszającym się np. na rowerach. Wszystko dlatego, że Prawo o ruchu drogowym nadaje wiele dodatkowych uprawnień m.in. pieszym i rowerzystom w tej strefie. Do tego prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi tam do 20 km/h. Jak poruszać się w strefie zamieszkania i jakie ograniczenia obowiązują kierowców?


Artykuł 11 ust. 5 Prawa drogowego nadaje pieszym specjalne uprawnienia w strefie zamieszkania. Pieszy może tam korzystać z całej szerokości drogi. Uzyskuje pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.


Ustawodawca dodał również, że osoby poruszające się np. rowerem czy z wykorzystaniem innego urządzenia wspomagającego ruch w strefie zamieszkania mogą zgodnie z prawem korzystać z całej szerokości drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdem.


Dodatkowo Kodeks drogowy wskazuje, jak parkować w obszarze zamieszkania. Zabrania się postoju w takiej strefie w miejscu innym niż wyznaczone w tym celu. Złamanie tego przepisu może wiązać się z ryzykiem otrzymania wysokiego mandatu, ale również odholowaniem pojazdu.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

24.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto